Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Dodaj do ulubionych

Zdrowie publiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zdrowie publiczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zdrowie publiczne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zdrowie publiczne rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | zdrowie publiczne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zdrowie publiczne możesz podjąć na 20 uczelniach publicznych oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zdrowie publiczne - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z zdrowia publicznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zdrowie publiczne: asystent osób starszych, epidemiologia i biostatystyka, higiena dentystyczna, higiena i epidemiologia, monitorowanie badań klinicznych, ochrona zdrowia pracujących.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku zdrowie publiczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zdrowie publiczne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Zdrowie publiczne - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne studia niestacjonarne

Zdrowie publiczne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne studia I stopnia

Zdrowie publiczne studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne

stacjonarne
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zdrowie publiczne

W programie studiów na kierunku Zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Podstawy ekonomii
 • Nauka o człowieku
 • Podstawy prawa
 • Propedeutyka medycyny
 • Zarządzanie jakością
 • Analiza statystyczna w medycynie
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Publiczne zdrowie psychiczne
 • Podstawy marketingu
 • Ocena ryzyka zawodowego
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości prawa z obszaru zdrowia publicznego
 • znajomości systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zasad współpracy między różnymi instytucjami administracji samorządowej
 • identyfikowania czynników zagrażających zdrowiu oraz zapobiegania ich występowaniu
 • tworzenia programów profilaktycznych, społecznych oraz zdrowotnych dopasowanych do aktualnego problemu
 • dysponowania wiadomościami dotyczącymi systemu ubezpieczeń w Polsce
 • przeprowadzania badań epidemiologicznych oraz opracowywania uzyskanych wyników
 • znajomości języka obcego w stopniu zaawansowanym

Jak wyglądają studia na kierunku zdrowie publiczne?

 

1. Typ i tryb studiów

Zanim rozpoczniesz kształcenie wyższe, zastanów się, jaka forma nauki będzie dla ciebie najbardziej dogodna. Studia na kierunku zdrowie publiczne możesz bowiem rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym.

 

Studia na kierunku Zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Znajdą się zarówno zwolennicy pierwszego, jak i drugiego trybu. Studia dzienne, czyli stacjonarne, mają formę regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia.

Z kolei studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Musisz mieć świadomość, że kierunki takie jak zdrowie publiczne mają interdyscyplinarny program kształcenia i są niejako odpowiedzią na wyzwania współczesnego sektora medycznego, a zwłaszcza jego kwestią organizacyjną.

Specjalista do spraw zdrowia publicznego zajmuje się niejednokrotnie wdrażaniem różnego rodzaju projektów profilaktycznych, które wiążą się z doskonałą znajomością przepisów.

Osoby te opracowują także najbardziej skuteczne plany marketingowe, dzięki którym projekty profilaktyczne dotrą do jak największego grona odbiorców.

 

W programie dydaktycznym muszą znaleźć się zatem przedmioty takie jak:

 • Farmakoekonomika
 • Systemy wsparcia w chorobach przewlekłych
 • Socjologia problemów społecznych
 • Orzecznictwo medyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Kompetencje oczekiwane przez pracodawców - Negocjacje i mediacje
 • Kompetencje oczekiwane przez pracodawców - Networking 
 • Kompetencje oczekiwane przez pracodawców - Budowanie zespołów
 • Psychologia uzależnień
 • Socjologia problemów społecznych
 • Ochrona własności intelektualnej

 

Pamiętaj, że specjaliści do spraw zdrowia publicznego powinni posiadać także szereg wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich – je także będziesz rozwijać na studiach o tym profilu.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiele uczelni w Polsce umożliwia studiowanie tego kierunku, dlatego program oraz wybór specjalności jest indywidualny dla każdego uniwersytetu.

Jednak mimo tych różnic, możesz spodziewać się, że na zajęciach zdobędziesz wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia, rozpoznawania czynników środowiskowych, społecznych, demograficznych oraz także psychologicznych, które wpływają na stan naszego zdrowia.

Zapoznasz się również z zasadami opracowywania programów profilaktycznych, jak również zostaną zaprezentowane wiadomości z obszaru nauk ekonomicznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W ostatnich latach dyscyplina jaką jest zdrowie publiczne niezwykle się rozwinęła. Nie ma czemu się dziwić – dobrze funkcjonujące systemy opieki zdrowotnej eliminują negatywne czynniki, które nieustannie się pojawiają w życiu każdego człowieka.

Jednak by tak się stało, potrzeba wykształconych specjalistów w tej dziedzinie, którzy będą potrafili zadbać o nasze zdrowie. Jeśli interesujesz się naukami medycznymi, społecznymi i oczekujesz szerokich perspektyw zawodowych to jedynym rozwiązaniem jest podjęcie studiów na kierunku Zdrowie publiczne!

 

5. Gdzie studiować Zdrowie publiczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zdrowie publiczne:

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne?

Studia na kierunku Zdrowie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają na ogół od studiów licencjackich, czyli pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata, podczas których pasjonaci tego zagadnienia zdobywają podstawową wiedzę i niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem medycznym.

To także czas przygotowań do obrony pracy licencjackiej – jej pomyślna obrona otwiera drzwi do zawodowego, dynamicznego rozwoju.

Osoby, które pragną kształcić się dalej, otrzymują taką możliwość na studiach drugiego stopnia. To czas poszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji o znacznie bardziej rozbudowane zagadnienia. Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają półtora roku lub dwa lata i kończą się przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie publiczne

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Zdrowie publiczne mogą się cieszyć szeroką gamą możliwości zatrudnienia. Po uzyskaniu dyplomu, będziesz mógł pracować w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej, których głównym zadaniem jest ochrona i promowanie zdrowia.

Jako wykwalifikowany specjalista w tej dziedzinie, zatrudnienie znajdziesz także w firmach farmaceutycznych, centrach medycznych czy instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych. Możesz również zajmować się tworzeniem programów profilaktycznych lub edukacją prozdrowotną.

Nie da się zaprzeczyć, że studia na kierunku Zdrowie publiczne zaskakują zawodowymi perspektywami, zatem wszystkie wątpliwości odnośnie tego wyboru powinny w tym momencie zniknąć!

 

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik centrów medycznych
 • pracownik administracji instytucji medycznych
 • pracownik jednostek administracji państwowej oraz samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia
 • pracownik instytucji ubezpieczeń zdrowotnych
 • pracownik przemysłu farmaceutycznego

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Komentarze (1)

Krystian odpowiedz

Ja ze zdrowia publicznego robiłem podyplomówkę, jeżeli ktoś też się zastanawia to ze swojej strony mogę polecić. Zastanawiałem się na rózymi uczelniami, ale ostatecznie wybrałem WSKZ, bo forma zdalna przy pracy na pełen etat najbardziej mi odpowiadała. Samą uczelnię też polecam

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski