ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Współcześnie, w dobie powstawania nowych przedsiębiorstw, otwierania się na rynki zagraniczne i co z tego wynika wzmożonej współpracy międzynarodowej, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w gospodarce, polityce i kulturze międzynarodowej i potrafiących zarządzać przedsiębiorstwami współpracującymi z zagranicznymi kontrahentami. W związku z tym nikogo nie powinien dziwić fakt, że w ofertach uczelni wyższych pojawia się wiele ciekawych kierunków oscylujących wokół stosunków międzynarodowych.

Jednym z ciekawszych i niezwykle perspektywicznych jest zarządzanie międzynarodowe. Program tych nowatorskich studiów skierowany jest do wszystkich osób o zdolnościach przywódczych i oraz wszechstronnych i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach związanych z kwestiami międzynarodowymi. Jeżeli więc ten opis idealnie do ciebie pasuje, to powinieneś wziąć udział w rekrutacji na ten perspektywiczny kierunek!

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe?

Jako student tego niezwykle interesującego i zarazem perspektywicznego kierunku ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacisz ją o zupełnie nowe, istotne elementy związane z niezwykle bogatą i złożoną dyscypliną, jaką jest zarządzanie międzynarodowe. W programie kształcenia znajduje się wiele ciekawych i przede wszystkim rozwijających zajęć teoretycznych i warsztatów praktycznych, na których zapoznasz się z ogólną sytuacją międzynarodową wraz z kwestiami politycznymi i gospodarczymi.

Ponadto, jako student rozwiniesz swoje umiejętności z obszaru prowadzenia handlu zagranicznego czy realizacji inwestycji międzynarodowych Oprócz wiedzy kierunkowej wykształcisz także kompetencje miękkie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej komunikacji oraz prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych. Podczas studiów ugruntujesz swoje zdolności językowe, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na międzynarodową karierę. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranej przez siebie firmie lub korporacji.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz posiadał wieloaspektowe wykształcenie z zakresu zarządzania, znajomości gospodarczej, kulturowej i politycznej sytuacji międzynarodowej, a także kilku innych, istotnych dla tej dziedziny aspektów. Uzyskane, podczas studiów kompetencje i kwalifikacje zawodowe sprawią, że znajdziesz zatrudnienie w wielu interesujących i dynamicznych branżach.

Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm prowadzących współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Równie ciekawą opcją może okazać się związanie swojej zawodowej przyszłości z działami logistycznymi, finansowymi lub HR. Znajomość języka obcego oraz rynków międzynarodowych umożliwi Ci podjęcie kariery międzynarodowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W procesie rekrutacji na ten nowatorski kierunek, jakim jest zarządzanie międzynarodowe, wszyscy kandydaci będą musieli przedstawić dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oscylujących wokół pokrewnych zagadnień.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie międzynarodowe

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE:

 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • znajomość podstaw marketingu
 • umiejętność nadzorowania handlu międzynarodowego
 • znajomość polityki i gospodarki międzynarodowej
 • umiejętność pozyskiwania funduszy europejskich
 • umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • znajomość międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania uzyskanej wiedzy teoretycznej

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe jest kierunkiem cieszącym się rosnącą popularnością, a wpływ na zainteresowanie mają zmiany jakie zachodzą we współczesnym biznesie. To kierunek przede wszystkim dla tych, którzy planują rozwijać kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, szczególnie w zakresie współpracy z osobami i organizacjami wywodzącymi się z różnych kultur. Studia kładą największy nacisk na pozyskanie umiejętności budowania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych działających w skali międzynarodowej i globalnej. Co za tym idzie, przestrzeń uniwersalnych kompetencji zarządczych zostaje poszerzona o nowe elementy, szczególnie te o znaczeniu międzynarodowym i międzykulturowym.

Zarządzanie międzynarodowe to kierunek o dość szerokim programie kształcenia. Studenci zaznajamiają się z zarządzaniem międzykulturowym, negocjacjami w biznesie międzynarodowym, badaniem rynków międzynarodowych, przedsiębiorczością międzynarodową. Ponadto, poznają międzynarodowe standardy jakości, strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, a także zasady zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych firmach. 

Zarządzanie międzynarodowe jest kierunkiem stosunkowo młodym, ale coraz częściej pojawiającym się w katalogach edukacyjnych. Można go spotkać w różnych formach i trybach. Niektóre uczelnie proponują kształcenie tylko na jednym stopniu, jak również w jednym trybie nauki.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe tak naprawdę dopiero wchodzi do szerokiej przestrzeni dydaktycznej. Część uczelni realizuje ten kierunek na studiach pierwszego stopnia, a część na studiach drugiego stopnia. Różnice widoczne są także w trybie nauki. Kierunek można studiować zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarnie. Wszystko zależy od konkretnej uczelni.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE STUDIA I STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie międzynarodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE:

 • dział marketingu
 • dział HR
 • dział finansowy
 • dział logistyki
 • firmy prowadzące współpracę z zagranicznymi kontrahentami
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • stanowiska menadżerskie i kierownicze

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)