ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie zasobami przyrody studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, biologicznych oraz ekologicznych. Ponadto nauczą się stosować techniki zarządzania i marketingu w praktyce czy zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i mendżerskich. Ponadto mogą podjąć prace w placówkach ochrony przyrody i środowiska oraz w firmach konsultingowych i doradczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia z zakresu zarządzania od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlatego też, aby jak najlepiej wypaść na w procesie rekrutacji, kandydaci na kierunek zarządzanie zasobami przyrody powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody to:

 • dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych
 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie zasobami przyrody stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY?

Studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, którego tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z zarządzaniem, ekonomią, socjologią oraz naukami przyrodniczymi.

Dzięki takiej rozpiętości tematycznej, studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i rozwinąć szereg umiejętności praktycznych, co otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Specjaliści do spraw zarządzania znajdą zatrudnienie niemal w każdej branży, dlatego podjęcie powyższych studiów jest dobrą inwestycją w przyszłość.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zarządzanie zasobami przyrody będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami przyrodniczymi, biologicznymi i ekologicznymi. Studenci pogłębią także swoją wiedzę na temat zarządzania, socjologii czy ekonomii. W planie znajdą się zajęcia o tematyce oscylującej wokół gospodarki leśnej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Osoby, które aplikują na powyższe studia, oprócz wiedzy teoretycznej zdobędą również szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się zarządzania ekologią i środowiskiem oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Ponadto zdobędą zdolności z obszaru przeprowadzania monitoringu środowiskowego oraz wykorzystywania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w praktyce zawodowej.

W planie znajdą się również warsztaty o tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami czy oceną ryzyka środowiskowego. Studenci nauczą się także wybranego języka obcego oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Zarządzane zasobami przyrody

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie zasobami przyrody:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY?

Studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie zasobami przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie zasobami przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie zasobami przyrody na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY?

Ukończenie studiów z obszaru zarządzania otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas pracy w placówkach ochrony przyrody oraz ośrodkach badawczo naukowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami doradczymi i konsultingowymi lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie zasobami przyrody:

 • placówki ochrony środowiska
 • ośrodki badawczo-naukowe
 • firmy doradcze
 • firmy konsultingowe
 • władana działalność gospodarcza
 • wydawnictwa
 • agencje marketingowe i reklamowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Komentarze (0)