Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe

 

Dla kogo ten kierunek

Miejsce pracy dostosowane do naszych potrzeb, brak czynników zagrażających naszemu zdrowiu to wszystko powinno zostać zapewnione każdemu pracownikowi. By odpowiednio przygotować stanowisko do pracy potrzeba czasami pomocy osoby, która posiada wiedzę w tym zakresie. Jeśli chcesz podnieść poziom swoich kompetencji i dołączyć do grona osób czuwających nad tym czy procedury i przepisy bhp nie są łamane, to powinieneś zapoznać się z poniższą propozycją. Są to studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy, które dają Ci możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy w tym obszarze.

 

Program studiów i przedmioty

Czas nauki obejmuje dwa semestry, a o przyjęcie mogą ubiegać się wszystkie osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych i są zainteresowane poszerzeniem swoich umiejętności. Jakich zagadnień możesz się spodziewać uczęszczając na zajęcia? W ramach przygotowanego programu, studenci zdobędą niezbędne wiadomości dotyczące prawa pracy, ergonomii, jak również systemów bezpieczeństwa. Oprócz tego zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z psychologii oraz fizjologii pracy. Będą mieli również szansę nauczyć się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Ta umiejętność przyda Ci się nie tylko w trakcie pracy, ale także w codziennym życiu. W ramach studiów podyplomowych poszerzysz swoje kompetencje w zakresie identyfikowania i eliminowania czynników szkodliwych w miejscu pracy. Dodatkowo będziesz potrafił dostosować stanowisko do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Praca po studiach

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy? Posiadając odpowiednie umiejętności nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w zakładach pracy w dziale bhp. Oprócz tego możesz zajmować się prowadzeniem szkoleń z zakresu higieny i ergonomii pracy. Również instytucje administracji państwowej poszukują specjalistów z tego obszaru. Jeśli nie jest Ci obojętny temat bezpieczeństwa pracy i chciałbyś zawodowo zajmować się uświadamianiem innych ludzi, jakie zagrożenia mogą pojawić się w ich miejscu pracy to studia podyplomowe na kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy są zdecydowanie dla Ciebie!

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • znajomości systemów bezpieczeństwa pracy
 • identyfikowania niebezpiecznych czynników zagrażających zdrowiu pracowników i ich eliminacji
 • dysponowania wiadomościami z obszaru ergonomii pracy
 • dostosowywania miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Jak wyglądają studia na kierunku ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia podyplomowe na kierunku a ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy można realizować tylko w trybie zaocznym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru, a nauka będzie odpłatna.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami technicznymi i społecznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższe studia podyplomowe będą miały okazję ugruntować i rozwinąć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych czy inżynierskich. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Anatomia, fizjologia pracy i higiena przemysłowa
 • Certyfikacja umiejętności zawodowych ergonomisty
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki dorosłych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. W czasie licznych warsztatów poznasz zaawansowane metody zarządzania oraz marketingu. Ponadto dowiesz się w jaki sposób minimalizować ryzyko zawodowe oraz możliwość wystąpienia chorób zawodowych. Studenci rozwiną także niezwykle istotne kompetencje miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne czy organizacyjne.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia podyplomowe na kierunku ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy będą trwały rok, czyli dwa semestry.

Czas trwania studiów na kierunku ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent kierunku Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji administracji publicznej
 • pracownik służb bhp w zakładach pracy
 • pracownik firm szkoleniowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)