Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych – kierunek studiów

Studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych skupiają się na przekazywaniu uczestnikom wiedzy i kompetencji w zakresie budowy oraz diagnostyki maszyn czy urządzeń. Uczą się zasad planowania eksploatacji obiektów technicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych prowadzony jest konkurs świadectw maturalnych. Uwzględniane są takie przedmioty, jak np. język polski, matematyka czy fizyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych absolwenci są przygotowani do zarządzania projektami inżynierskimi obejmującymi budowę i eksploatację systemów technicznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kształcenie na tym kierunku studiów przeznaczone jest dla absolwentów szkół średnich ze zdaną maturą uwzględniającą takie przedmioty, jak np.:

 • fizyka,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

Rekrutacja na studia prowadzona jest w formie konkursu świadectw maturalnych. Kierunki studiów, do których zalicza się eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych mogą wiązać się w ramach rekrutacji z dodatkowymi opłatami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku studenci biorą udział w przedmiotach ogólnych, podstawowych, kierunkowych czy specjalistycznych w ramach obowiązujących standardów kształcenia. W programie uwzględniono także praktyki przemysłowe w zakładach pracy, które swoją działalnością obejmują budowę i eksploatację systemów technicznych.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • zarządzania projektami inżynierskimi związanymi z budową i eksploatacją systemów technicznych,
 • doboru technologii napraw systemów technicznych,
 • projektowania nowoczesnych systemów eksploatacji systemów technicznych.

Jak wyglądają studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych?

1. Typ i tryb studiów

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych to kierunek studiów, który dotyczy treści dydaktycznych z zakresu nauk technicznych, mechanicznych, inżynieryjnych.

 

Studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Ten kierunek studiów można realizować w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni od poniedziałku do piątku, a także w trybie weekendowych zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć obejmuje przedmioty o charakterze ogólnym, podstawowym, kierunkowym oraz specjalistycznym, które są zgodne z aktualnymi wymaganiami i standardami kształcenia. Studenci mają też do wyboru jedną z dwóch specjalności – z zakresu diagnostyki urządzeń technicznych oraz zarządzania eksploatacją elektrowni wiatrowych.

W programie studiów na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych uwzględniono przedmioty z zakresu np.:

 • podstaw uczenia maszynowego i analiza danych,
 • przetwarzania sygnałów,
 • technologii transmisji danych,
 • numerycznego modelowania i symulacji.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów w ramach ścieżki kształcenia eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych studenci uczą się zasad planowania eksploatacji obiektów technicznych. Zdobywają również umiejętności w zakresie podstaw modelowania zjawisk fizycznych oraz układów mechanicznych. Absolwenci potrafią obsługiwać programy komputerowe do modelowania, obliczeń czy symulacji komputerowej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych to studia przeznaczane dla osób, które pragną poznać wiele technologii produkcyjnych w zakresie urządzeń i systemów technicznych. To też świetna propozycja dla kandydatów, którzy chcą w przyszłości projektować nowoczesne systemy eksploatacji obiektów technicznych, uwzględniając przy tym ochronę środowiska.

 

5. Gdzie studiować kierunek eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Kierunek studiów eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych realizowany jest wyłącznie na pierwszym stopniu w trakcie 3,5 roku. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł inżyniera.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku eksploatacja i diagnostyka syste-mów technicznych

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych przygotowani są do prowadzenia działalności inżynierskiej w ramach eksploatacji maszyn oraz urządzeń. Mogą też zajmować się oceną ich stanu technicznego za pomocą istniejącej aparatury.

Absolwent kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • pracownik w zakładach zaplecza technicznego oraz diagnostycznego maszyn i urządzeń,
 • pracownik nowoczesnych firm diagnostyczno-naprawczych,
 • pracownik zakładów rozwijających zdalne systemy diagnostyczne,
 • pracownik firm konsultingowych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)