INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria produkcji i logistyki to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku inżynieria produkcji i logistyki
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inżynieria produkcji i logistyki możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | inżynieria produkcji i logistyki - uczelnie >

Opis kierunku

Podczas studiów na kierunku inżynieria produkcji i logistyki studenci zyskają wszechstronną wiedzę techniczną i informatyczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnego przemysłu oraz poznają zagadnienia z obszaru logistyki i zarządzania, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W ramach kształcenia nauczą się również obsługi nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, nadzorowania procesów produkcyjnych oraz zarządzania procesem logistycznym i całym zespołem.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach logistycznych i produkcyjnych, przedsiębiorstwach, stosujących zaawansowane i innowacyjne rozwiązania w procesach produkcyjnych, firmach transportowych oraz na stanowiskach menedżerskich.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek inżynieria produkcji i logistyki można realizować na drugim stopniu kształcenia. Aby ich podanie zostało pozytywnie rozpatrzone, kandydaci muszą spełnić odpowiednie warunki i tym samym wyróżnić się na tle innych osób.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku inżynieria produkcji i logistyki to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Przyszli studenci muszą także pamiętać o konieczności dostarczenia wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Jednostka prowadząca

Inżynieria produkcji i logistyki stopień: (II)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria produkcji i logistyki

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • transformowania firmy produkcyjnej w kierunku przemysłu 4.0
 • technologii przyrostowych
 • autonomicznych robotów i cobotów oraz utrzymania ruchu
 • symulacji i wizualizacji procesów
 • przetwarzania zbiorów danych
 • inteligentnych rozwiązań stosowanych w logistyce procesów produkcyjnych
 • gospodarki magazynowej
 • zarzadzania transportem wewnętrznym
 • chmury obliczeniowej

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI?

W ramach kształcenia na kierunku inżynieria produkcji i logistyki studenci będą mieli szansę rozwinąć się na kilku polach jednocześnie, doskonaląc swoją wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje z obszaru nauk technicznych, czy biznesowych. Uczelnia współpracuje z wieloma prężnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu studenci zyskają cenne przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria produkcji i logistyki możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inżynieria produkcji i logistyki będzie oscylował wokół zagadnień związanych z logistyką, naukami technicznymi, biznesowymi oraz z szeroko pojętym zarządzaniem. Studenci nauczą się obsługi zaawansowanych maszyn przemysłowych oraz nadzorowania całego procesu produkcyjnego. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób wykorzystywać narzędzia z obszaru zarządzania i wdrażać je podczas pracy na stanowiskach menedżerskich.

Co więcej nauczą się obsługi programów i narzędzi komputerowych stosowanych w branży logistycznej. W ramach studiów studenci będą mieli szansę dokonać wyboru specjalizacji dopasowanej do ich zainteresowań i planów zawodowych. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczony do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI?

Studia na kierunki inżynieria produkcji i logistyki trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI?

Absolwenci kierunku inżynieria produkcji i logistyki znajdą zatrudnienie na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w firmach logistycznych i zakładach produkcyjnych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z nowoczesnym przemysłem i biznesem. Absolwenci mogą również objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie, na których wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie kształcenia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria produkcji i logistyki:

 • zakłady produkcyjne

 • firmy i centra logistyczne

 • firmy transportowe

 • biznes krajowy i zagraniczny

 • stanowiska kierownicze i menedżerskie

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKI

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia