Mikro­elektronika w technice i medycynie

Mikro­elektronika w technice i medycynie

Dodaj do ulubionych

Mikroelektronika w technice i medycynie studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) oraz od 1, 5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Mikroelektronika jest gałęzią elektroniki, która obejmuje wiedzę na temat miniaturowych urządzeń i systemów elektronicznych. Studenci Mikroelektroniki w technice i medycynie zgłębiają zatem wiedzę praktyczną na temat budowy miniaturowych urządzeń elektronicznych i technologii używanych do ich wytwarzania, wykorzystywania komponentów elektronicznych do budowy systemów mikroelektronicznych, pisania oprogramowania dla systemów opartych na mikrokontrolerach i mikroprocesorach, a także projektowania elementów elektronicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie posiadają wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy na różnych stanowiskach. Mogą pracować między innymi jako: projektanci mikrosystemów i układów scalonych, inżynierowie elektronicy, programiści systemów wbudowanych, projektanci systemów kontrolno- pomiarowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie to dobra inwestycja w przyszłość, gdyż mikroelektronika jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki. Co się z tym wiąże, kandydatów na studia jest bardzo wielu i tylko ci z najlepszymi wynikami mogą liczyć na rekrutacyjny sukces.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIKRO­ELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Mikro­elektronika w technice i medycynie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MIKRO­ELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mikro­elektronika w technice i medycynie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE

W programie studiów na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do programowania
 • Algebra
 • Technika obliczeniowa i symulacyjna
 • Podstawy programowania systemów wbudowanych
 • Podstawy graficznych języków programowania
 • Układy elektroniki analogowej
 • Pomiary biomedyczne i technologiczne
 • Metrologia i elektroniczne przyrządy pomiarowe
 • Wprowadzenie do nieliniowych układów analogowych
 • Podstawy projektowania cyfrowych układów VLSI
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk technicznych
 • projektowania i programowania systemów wbudowanych, oraz systemów kontrolno-pomiarowych
 • nauk o materiałach półprzewodnikowych, a także z zakresu budowy i projektowania urządzeń mikroelektronicznych
 • kompatybilności elektromagnetycznej
 • aplikacji wielowątkowych i systemów rekonfigurowalnych
 • projektowania VLSI i systemów elektroniki

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE?

Studia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie posiadają charakter praktyczny. Studenci rozwijają umiejętności inżynierskie niezbędne w pracy zawodowej, pozwalające na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze studiów na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie płynie szeroka wiedza, złożona z zagadnień z obszarów nauk technicznych, nauk o materiałach półprzewodnikowych, a także z zakresu budowy i projektowania urządzeń mikroelektronicznych, projektowania i programowania systemów wbudowanych oraz systemów kontrolno- pomiarowych.

Za sprawą praktycznego charakteru studiów studenci uczą się jak zaprojektować i przetestować system złożony z gotowych elementów mikroelektronicznych, zaprojektować prosty analogowy i cyfrowy układ scalony, napisać program na układ rekonfigurowany, napisać oprogramowanie dla systemu wbudowanego, zaprojektować i zaprogramować system kontrolno- pomiarowy, posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem.

 

3. Gdzie studiować mikroelektronikę w technice

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek mikroelektronika w technice:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE?

Studia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE?

Przestrzeń zawodowa otwarta przed absolwentami studiów na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie jest bardzo szeroka. Mogą oni znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektronicznym, pracowniach projektowych, przemyśle aparatury medycznej, firmach projektujących i testujących urządzenia mikroelektroniczne oraz układy scalone, a także firmach projektujących oprogramowanie dla urządzeń mikroelektronicznych. Mogą pracować jako: projektanci mikrosystemów i układów scalonych, projektanci i programiści, inżynierowie elektronicy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie:

 • zakłady elektroniki samochodowej,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł aparatury medycznej,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • firmy projektujące i testujące urządzenia mikroelektroniczne oraz układy scalone.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIKRO­ELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE

Komentarze (0)