Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Studia na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studenci Inżynierii i automatyzacji w przemyśle drzewnym nabywają umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań inżynierskich związanych z automatyzacją i sterowaniem procesami przetwarzania surowca drzewnego, projektowaniem takich procesów oraz eksploatacją maszyn i urządzeń w liniach technologicznych zakładów produkcyjnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka, język polski, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po studiach na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym można znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych, eksploatacją maszyn, technologią produkcji, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to kierunek inżynierski, a zatem należy przyłożyć się do nauki przedmiotów ścisłych. Obecnie kierunek ten nie występuje bardzo często w katalogach dydaktycznych, ale nie oznacza to, że konkurencja na studia jest niewielka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym:

 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

W programie studiów na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Fizyczne i Mechaniczne Właściwości Drewna
 • Aparatura Procesowa
 • Systemy Utrzymania Ruchu
 • Inżynieria Procesowa
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
 • Gospodarka Odpadami w Przemyśle Drzewnym
 • Logistyka i Spedycja
 • Zarządzanie Energią
 • Statystyka Inżynierska
 • Podstawy Eksploatacji Technicznej
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania układów automatyki
 • programowania i obsługi systemów informatycznych odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi.
 • obsługi systemów zarządzających utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach
 • obsługi linii technologicznych
 • procesów przemysłu drzewnego
 • posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, wizualizację i analizę numeryczną konstrukcji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM?

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, a zatem kładący nacisk na pozyskanie jasno określonych umiejętności, stanowiących podstawę kreowania twórczych rozwiązań. Znaczna część realizowanego programu nauczania to zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne oraz projektowe, dzięki którym studenci mogą zapoznać się między innymi z maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w tym przemyśle.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kształcenie na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym umożliwia pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Inżynieria Mechaniczna ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych.

W toku studiów studenci zdobywają wiedzę dotyczącą projektowania i konstrukcji, projektowania układów automatyki, programowania i obsługi systemów informatycznych odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi, jak również wiedzę z zakresu obsługi linii technologicznych oraz procesów przemysłu drzewnego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM?

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym trwają 8 semestrów, czyli cztery lata. Są to studia I stopnia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM?

Studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym przygotowują do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego- na przykład w branży: meblarskiej, budowlanej, tartakach, czy płyt drewnopodobnych, głównie na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu a także eksploatacji maszyn. Ponadto, z dyplomem w kieszeni można znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym:

 • branża budowlana,
 • branża meblarska,
 • branża płyt drewnopodobnych,
 • tartaki.

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)