Automatyka przemysłowa i robotyka

Automatyka przemysłowa i robotyka

Dodaj do ulubionych

Automatyka przemysłowa i robotyka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Automatyka przemysłowa i robotyka to kierunek, dzięki któremu można pozyskać wiedzę złożoną i różnorodną. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi między innymi z matematyką, fizyką, elektrotechniką, elektroniką, mechaniką, mechaniką płynów, czy techniką i technologią wytwarzania. Kierunek posiada charakter praktyczny, dlatego studenci nabywają licznych umiejętności, na czele z umiejętnościami planowania i wykonywania eksperymentów, przeprowadzania symulacji komputerowych, projektowania i wykonywania układów regulacji, przygotowywania złożonych programów na sterowniki PLC.

Pozyskiwanie szerokiej wiedzy oraz wielu umiejętności otwiera przed studentami szerokie możliwości zawodowe. Z uzyskanym dyplomem ukończenia nauki mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy elementów i układów automatycznej regulacji, programiści układów sterowania, inżynierowie nadzoru, czy też konsultanci do spraw automatyzacji produkcji bądź szkoleniowcy z zakresu automatyki przemysłowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka przemysłowa i robotyka jest kierunkiem, który wymaga umiejętności z obszaru przedmiotów ścisłych. Co zrozumiałe, są one również niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Automatyka przemysłowa i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA

W programie studiów na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zapis konstrukcji,
 • techniki wytwarzania,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • grafika inżynierska,
 • metody numeryczne,
 • sterowanie ciągłe,
 • napędy elektryczne,
 • napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • systemów czasu rzeczywistego,
 • podstaw konstrukcji maszyn
 • ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
 • analizy sygnałów oraz identyfikacji,
 • metrologii i technik pomiarowych,
 • sterowania układami wielowymiarowymi,
 • materiałów inteligentnych i ich wykorzystania w obszarze automatyki i robotyki,
 • metod numerycznych i programowania,
 • modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA?

Program kształcenia kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka charakteryzuje się sporą różnorodnością. W toku studiów studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących między innymi matematyki, technik wytwarzania, zapisu konstrukcji, mechaniki, fizyki, czy elektroniki i elektrotechniki. Istotnym elementem kształcenia są praktyki, które zazwyczaj trwają cztery tygodnie i odbywane są w indywidualnie wybranym zakładzie.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka zdobywają szeroką wiedzę. Wiedza ta dotyczy między innymi analizy sygnałów oraz identyfikacji, komputerowego wspomagania projektowania, metrologii i technik pomiarowych, napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego, systemów czasu rzeczywistego, eksploatacji układów automatyki i robotyki, modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji. Ponadto, pozyskują wiedzę z zakresu sterowania układami wielowymiarowymi, materiałów inteligentnych i ich wykorzystania w obszarze automatyki i robotyki, zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ studenci Automatyki przemysłowej i robotyki uczą się jak wykorzystywać nowe podzespoły do projektowania i budowy układów automatyki, obliczać i dobierać elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne układy napędowe, stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania do budowy systemu automatyki przemysłowej, przeprowadzać analizę badanych sygnałów oraz wyznaczać ich podstawowe parametry, wykonać aplikacje zawansowanych algorytmów sterowania.

 

3. Gdzie studiować Automatykę przemysłową i robotykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Automatyka przemysłowa i robotyka:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA?

Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka trwają 3, 5 roku w formie stacjonarnej oraz 4 lata w formie niestacjonarnej (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku w formie stacjonarnej oraz 2 lata w formie niestacjonarnej (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA?

Absolwenci studiów na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako projektanci i konstruktorzy elementów i układów automatycznej regulacji, programiści układów sterowania, inżynierowie nadzoru, konsultanci do spraw automatyzacji produkcji.

Oznacza to, że będą mogli wykonywać swoje obowiązki w biurach projektowych, laboratoriach badawczych, laboratoriach przemysłowych, jednostkach naukowo- badawczych, zakładach produkujących elementy i układy automatyki, firmach konsultingowych, firmach konstrukcyjnych, firmach handlowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka:

 • biura projektowe,
 • laboratoria badawcze i przemysłowe,
 • jednostki naukowo- badawcze,
 • zakłady produkujące elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • działy utrzymania ruchu,
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
 • firmy handlowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia