Jakość i rozwój produktu

Jakość i rozwój produktu

Studia na kierunku jakość i rozwój produktu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jakość i rozwój produktu studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku jakość i rozwój produktu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku jakość i rozwój produktu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | jakość i rozwój produktu - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

W toku studiów studenci kierunku Jakość i rozwój produktu pozyskują wiedzę stanowiącą połączenie zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych, nauk techniczno- przyrodniczych oraz nauk społecznych. Uczą się jak zaprojektować od podstaw nowy produkt, ulepszyć istniejący oraz zarządzać nim na każdym etapie jego cyklu życia. Ponadto, poznają właściwości produktów i usług oraz procesy wpływające na ich jakość, wartości użytkowe i bezpieczeństwo.

 
Specjalności

Współczesne studia z jakości i rozwoju produktu charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku jakość i rozwój produktu: kształtowanie jakości produktów przemysłowych, kształtowanie jakości produktów spożywczych, menedżer produktu, zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku jakość i rozwój produktu najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po zakończeniu nauki absolwenci wyróżniający się wszechstronną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżera jakości w przedsiębiorstwie, specjalisty do spraw kształtowania i oceny jakości produktów spożywczych oraz przemysłowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jakość i rozwój produktu to coraz popularniejszy i chętniej wybierany przez kandydatów kierunek. Oznacza to, że w procesie rekrutacyjnym istnieje niemała konkurencja, a zatem tylko kandydaci z najwyższymi ocenami mają szansę na rozpoczęcie studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Jakość i rozwój produktu:

 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jakość i rozwój produktu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU

W programie studiów na kierunku Jakość i rozwój produktu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Wstęp do towaroznawstwa
 • Chemia organiczna
 • Metody fizykochemiczne w towaroznawstwie
 • Analiza instrumentalna
 • Inżynieria materiałowa
 • Podstawy rachunkowości
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
 • Ekologia przemysłowa
 • Opakowalnictwo i przechowalnictwo
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wprowadzenia produktu z sukcesem na rynek
 • zarządzania
 • właściwości produktów i usług oraz procesów wpływających na ich jakość
 • przyrodniczych i ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów nieżywnościowych
 • charakterystyki wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizy czynników wpływających na ich jakość i trwałość
 • kształtowania jakości surowców żywnościowych oraz wyrobów gotowych
 • oceny jakości na poszczególnych etapach procesów produkcyjnych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU?

Jakość i rozwój produktu to kierunek złożony, a zatem oferujący szeroką wiedzę i liczne umiejętności. Na studiach można poznać między innymi zagadnienia dotyczące innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, zasady przeprowadzania badań marketingowych, towaroznawcze aspekty rozwoju i zarządzania produktem, czy też zasady projektowania opakowań. Ponadto, studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych dokumentacji znormalizowanych systemów zarządzania, integracji znormalizowanych systemów zarządzania oraz doskonaleniu systemów zarządzania.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu umożliwiają nabycie złożonej wiedzy. Studenci rozwijają się w zakresie projektowania innowacji produktowych, które odpowiadają wymaganiom i potrzebom rynku, wykorzystywania instrumentów marketingowych i instrumentów jakości, jak również mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych.

Ponadto, pozyskują wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności, towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów kosmetycznych, zarządzania cenami i dystrybucją produktów, analizy czynników wpływających na jakość i trwałość.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU?

Studia na kierunku Jakość i rozwój produktu trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JAKOŚĆ I ROZWÓJ PRODUKTU?

Przestrzeń zawodowa po ukończeniu kształcenia na studiach na kierunku Jakość i rozwój produktu wydaje się bardzo szeroka. W zależności od studiowanej specjalności absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w działach marketingu, działach komunikacji rynkowej, agencjach konsultingowo- doradczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, działach kontroli jakości i certyfikacji wyrobów, laboratoriach analitycznych. Pozyskaną na studiach wiedzę można wykorzystać również prowadząc własną działalność gospodarczą (usługową, handlową lub produkcyjną).

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Jakość i rozwój produktu:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa usługowe,
 • przedsiębiorstwa handlowe,
 • agencje konsultingowo- doradcze,
 • agencje kreatywne,
 • działy kontroli jakości wyrobów,
 • laboratoria analityczne,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • działy komunikacji rynkowej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Jakość i rozwój produktu studia niestacjonarne

Jakość i rozwój produktu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Jakość i rozwój produktu studia I stopnia

Jakość i rozwój produktu studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku jakość i rozwój produktu

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Jakość i rozwój produktu

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)