Automatyka i robotyka przemysłowa

Automatyka i robotyka przemysłowa

Dodaj do ulubionych

Automatyka i robotyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1, 5 roku (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Celem studiów na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa jest pozyskanie umiejętności w zakresie analizy, projektowania oraz konstruowania układów i systemów automatyki przemysłowej, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Kształcenie ma przygotować do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle, jak również opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektowania układów automatyki i systemów sterowania.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka i robotyka przemysłowa jest kierunkiem dostępnym w uczelniach technicznych, zatem łatwo odgadnąć, że w procesie rekrutacji największe znacznie mają przedmioty ścisłe, z matematyką na czele.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Automatyka i robotyka przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA NIESTACJONARNE

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka przemysłowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa nastawione są na rozwijanie umiejętności praktycznych, przede wszystkim w zakresie projektowania podstawowych układów automatyki przemysłowej, rozwiązywania problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego, czy doboru robotów przemysłowych. Zdobywana na studiach wiedza otwiera wiele możliwości zawodowych, bowiem z dyplomem w kieszeni można pracować w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach naukowo- badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa nabywają umiejętności w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej, oceny bezpieczeństwa maszynowego zapewniającej wymagany poziom bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów związanych z robotyzacją procesu produkcyjnego, projektowania systemu zrobotyzowanego z robotami stacjonarnymi i mobilnymi, projektowania narzędzi technologicznych robotów, diagnostyki układów technicznych, modelowania otoczenia robotów.

Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi fizyce, mechanice eksperymentalnej, projektowaniu maszyn, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, programowaniu systemów produkcyjnych, programowaniu robotów, sterowaniu i modelowaniu produkcji zautomatyzowanej, czy zaawansowanym algorytmom sterowania robotami.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA?

Automatyka i robotyka przemysłowa jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać specjalistyczną wiedzę oraz liczne umiejętności. Dzięki temu, absolwenci studiów otrzymują wybór dotyczący drogi zawodowej. Mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy układów automatyki, diagności maszyn przemysłowych, programiści robotów i maszyn CNC, programiści sterowników PLC, administratorzy przemysłowych sieci informatycznych, konsultanci do spraw technicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka i robotyka przemysłowa:

 • różne gałęzie przemysłu,
 • instytuty naukowo- badawcze,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)