INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Decydując się na studia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, technologii chemicznych czy inżynierii chemicznych. Ponadto nauczą się wykorzystywania projektowanie nowych materiałów i nanomateriałów użytkowych oraz ich wykorzystywania w wybranych gałęziach przemysłu.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, firmach zajmujących się projektowaniem materiałów i nanomateriałów, jednostkach naukowo-badawczych, czy w wydawnictwach naukowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zdecyduję się aplikować na kierunek inżynieria materiałów i nanomateriałów powinny spełnić szereg istotnych warunków rekrutacyjnych, określonych przez władze konkretnej uczelni. Dzięki temu będą mogli podjąć odpowiednie przygotowania i tym samym zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów to:

 • matematyka

 • chemia/fizyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałów i nanomateriałów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Prawo patentowe i wynalazcze
 • Chemia analityczna
 • Elektrotechnika z elementami elektroniki
 • Bezpieczeństwo w nanotechnologii
 • Inżynieria biomateriałów polimerowych
 • Maszynoznawstwo i aparatura przemysłowa
 • Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • Technologia wytwarzania materiałów i nanomateriałów
 • Zastosowanie polimerów w medycynie

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy matematycznej
 • chemii fizycznej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej
 • projektowania, modelowania, symulacji oraz znajomości zasad metod, narzędzi badawczych i technik stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
 • metod charakterystyki struktury oraz właściwości materiałów i nanomateriałów
 • planowania i realizacji procesów wytwarzania wybranych materiałów i nanomateriałów
 • korzystania ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego do projektowania, modelowania i symulacji komputerowych wybranych zagadnień
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW?

Nanomateriały znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, między innymi w medycynie. Dlatego też specjaliści z zakresu projektowania i wytwarzania materiałów są pracownikami poszukiwanymi zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Ich kształcenie zajmują się studia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów, skierowane do absolwentów szkół średnich interesujących się naukami technicznymi i ścisłymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria materiałów i nanomateriałów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, matematycznych i technicznych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii chemicznej.

Ponadto studenci rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. W ramach kształcenia nauczą się projektowania nowych materiałów i nanomateriałów. Co więcej, poznają zasady wykorzystywania nowoczesnych technologii do badania budowy i właściwości materiałów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW?

Studia na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW?

Absolwenci kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, projektujących i przetwarzających materiały i nanomateriały. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w jednostkach naukowo-badawczych i laboratoriach badawczych. Ciekawą perspektywę może stanowić zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem materiałami inżynierskimi i aparaturą badawczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów:

 • przedsiębiorstwa projektujące i wytwarzające materiały i nanomateriały

 • jednostki naukowo-badawcze

 • laboratoria badawcze

 • firmy zajmujące się obrotem materiałami i aparaturą badawczą

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia