INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria i technologie materiałowe to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku inżynieria i technologie materiałowe studenci dowiedzą się więcej na temat materiałów metalowych, kompozytowych, polimerowych i ceramicznych. Ponadto nauczą się projektowania i wytwarzania wyrobów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Dowiedzą się także, w jaki sposób rozwiązywać problemy inżynierskie z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i narzędzi badawczych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, instytucjach naukowych, firmach przemysłu energetycznego, budowlanego oraz lotniczego. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Decydując się na kontynuacje nauki na studiach wyższych należy zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Kandydaci na kierunek inżynieria i technologie materiałowe muszą spełnić szereg istotnych warunków.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria i technologie materiałowe to:

 • matematyka

 • biologia/chemia/fizyka/informatyka.

Kandydaci na studia wyższe muszą przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i technologie materiałowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE?

Inżynieria i technologie materiałowe to studia skierowane do osób chcących zdobyć wykształcenie techniczne i kwalifikacje uprawniające do podjęcia pracy w różnych gałęziach przemysłu. Studenci mają szansę rozwinąć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk inżynierskich i ścisłych oraz zyskać umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria i technologie materiałowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku inżynieria i technologie materiałowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Poznają zasady wytwarzania i projektowania materiałów metalowych, kompozytowych, polimerowych i ceramicznych.

Ponadto dowiedzą się identyfikować i rozwiązywać problemy inżynierskie oraz przeprowadzać eksperymenty, pomiary i symulacje komputerowe. Osoby, które aplikują na powyższe studia nauczą się także obsługi nowoczesnej aparatury badawczej. Co więcej rozwiną umiejętności analityczne, a także poznają zasady przedsiębiorczości.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE?

Studia na kierunku inżynieria i technologie materiałowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE?

Absolwenci studiów na kierunku inżynieria i technologie materiałowe nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na krajowych, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy przemysłu lotniczego, energetycznego, budowlanego oraz kolejowego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z laboratoriami badawczymi, jednostkami naukowymi, czy wydawnictwami naukowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria i technologie materiałowe:

 • przemysł lotniczy

 • przemysł budowlany

 • przemysł energetyczny

 • przemysł kolejowy

 • jednostki naukowe

 • wydawnictwa naukowe

 • laboratoria badawcze

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

Komentarze (0)