NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

Dodaj do ulubionych

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W czasie studiów na kierunku nanoinżynieria materiałów studenci zdobędą wszechstronne przygotowanie zawodowe z zakresu nauk matematycznych, chemicznych, fizycznych oraz technicznych. Ponadto nauczą się praktycznego zastosowania narzędzi i aparatury badawczej oraz wykorzystywania zaawansowanych metod obliczeniowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach naukowo-badawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z laboratoriami chemicznymi czy sektorem informatycznym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek nanoinżynieria materiałów należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu można zyskać więcej czasu na przygotowania i lepiej wypaść na tle innych kandydatów na studia inżynierskie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nanoinżynieria materiałów:

 • przedmioty obowiązkowe
 • jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Nanoinżynieria materiałów +

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nanoinżynieria materiałów

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW?

Nanoinżynieria to dyscyplina naukowa, która zajmuje się obiektami o bardzo małych rozmiarach. Obecnie, nanomateriały są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, przez co rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie chemiczne i techniczne. Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy chemicznej, fizycznej i inżynierskiej. Program nauczania zakłada także realizacje licznych warsztatów, dzięki którym studenci zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Aplikując na kierunek nanoinżynieria materiałów można rozwinąć wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Studenci zdobędą kompleksowe wykształcenie techniczne, matematyczne i chemiczne. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mechaniki i termodynamiki, przemysłu elektronicznego czy nanotechnologii.

W planie znajdą się także warsztaty praktyczne, dzięki którym studenci skupią się na rozwijaniu swoich kwalifikacji. Przede wszystkim nauczą się badania właściwości nanomateriałów. Ponadto poznają zasady obsługi zaawansowanych narzędzi i aparatury badawczej. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności wykorzystywania wybranych metod badawczych i obliczeniowych w swojej praktyce zawodowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW?

Studia na kierunku nanoinżynieria materiałów trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW?

Po ukończeniu studiów na kierunku nanoinżynieria materiałów, absolwenci zyskują wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Przede wszystkim mogą podjąć pracę w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Równie ciekawą opcją jest praca w instytucjach naukowo-badawczych. Studenci znajdą zatrudnienie także w sektorze informatycznym oraz w bankowości,

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nanoinżynieria materiałów:

 • bankowość
 • branża IT
 • laboratoria badawcze
 • jednostki naukowo-badawcze
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW

Komentarze (0)