INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym 

 

W ramach kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja studenci zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, medycznych, nauk o zdrowiu, czy zarządzania. Ponadto, zyskają przygotowanie prawnicze, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Co więcej nauczą się podejmować działania związane z promocją profilaktyki i zdrowia.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w podmiotach leczniczych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, podmiotach administracji rządowej i samorządowej, laboratoriach kontroli jakości oraz w laboratoriach analitycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na złożenie aplikacji na studia wyższe należy zapoznać się z wymogami określonymi przez daną uczelnię wyższą i podjąć odpowiednie przygotowania. Dzięki temu kandydaci na kierunek inżynieria ochrony zdrowia i promocja zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie kandydatury. W przypadku studiów realizowanych na uczelniach niepublicznych konieczne będzie dostarczenie wymaganych dokumentów, zaliczenie egzaminu maturalnego oraz opłacenie czesnego, którego wysokość zostanie ustalona przez władze uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jednostka prowadząca

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

W programie studiów na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologia człowieka
 • Immunologia i alergologia
 • Podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Biostatystyka
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i prawa konsumenta
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • metod analitycznych wykorzystywanych w procesie analizy jakości i bezpieczeństwa surowców
 • worzenia koncepcji oraz produkcji produktów kosmetycznych
 • technologii i inżynierii chemicznej właściwej dla poszczególnych gałęzi przemysłu
 • posługiwania się aparaturą laboratoryjną
 • zasad zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA?

Program nauczania na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja zakłada realizację zajęć z zakresu różnorodnej tematyki, dzięki czemu studenci będą mieli szanse rozwinąć się na kilku polach jednocześnie. Co więcej, w czasie kształcenia, dokonają wyboru specjalizacji dopasowanej do ich zainteresowań i planów zawodowych. Studia zakładają realizację dwóch interesujących ścieżek kształcenia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria ochrony zdrowia i promocja rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, chemicznych, nauk o zdrowiu, czy zarządzania. Ponadto dowiedzą się więcej na temat inżynierii chemicznej oraz nauk prawnych, co z powodzeniem wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się również zarządzania jakością, systemem ochrony zdrowia, usługami medycznymi, czy personelem placówek medycznych. Studenci zyskają zdolność podejmowania i koordynowania działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, a także poznają zasady świadczenia usług medycznych. W planie znajdą się zajęcia i warsztaty o tematyce związanej z biologią człowieka, mikrobiologią ogólną, biochemią, chemią ogólną i organiczną oraz z toksykologią żywności. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA?

Studia na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA?

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w podmiotach leczniczych, gdzie wykorzystają uzyskaną wiedzę i umiejętności. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z podmiotami administracji rządowej i samorządowej, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, laboratoriami chemicznymi i analitycznymi. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w laboratoriach badających bezpieczeństwo kosmetyków i firmach farmaceutycznych. Dzięki znajomości języka obcego studenci idealnie odnajdą się na międzynarodowym rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja:

 • podmioty lecznicze

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • laboratoria analityczne

 • labratoria chemiczne

 • firmy farmaceutyczne.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia