Aerologia górnicza - studia podyplomowe

Aerologia górnicza - studia podyplomowe

Dodaj do ulubionych

Aerologia górnicza studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Studia podyplomowe na kierunku Aerologia górnicza skierowane są do osób posiadających wykształcenie górnicze i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w obszarze wentylacji kopalń węgla kamiennego oraz rud metali kolorowych. Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych. Jeżeli zatem chciałbyś podnieść swoje kompetencje w tym zakresie to Aerologia górnicza może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Aerologia górnicza? Aerologia górnicza skupia się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy o wentylacji wyrobisk górnicznych. Zdobędziesz informacje na temat wentylacji, kliamtyzacji kopalni oraz o zagrożeniach przy wybuchu metanu czy pyłu węglowego. Obca nie będzie Ci także wiedza o cyrkulacji powietrza, a także jego właściwościach i sposobach przemiszczania się w kopalni. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie sprawnie wykryć pożar w kopalni, ewakuować górników czy skutecznie zwalczać zagrożenia temperaturowe. Co więcej, będziesz mieć okazję do opanowania umiejętności dotyczących komputerowych obliczeń prognostycznych zagrożenia klimatycznego.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Aerologia górnicza? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w szeroko pojętym górnictwie. Będziesz mógł prowadzić roboty w ceu ochrony terenów górniczych, projetkować maszyny górnicze czy projektować oraz kierować ruchem górniczym. Jednym zdaniem powinieneś być przygotowany do pracy inżynierskiej i naukowej w górnictwie z odpowiednim wykorzystaniem gospodarki ziemi oraz stosując się do wymogów ochrony środowiska. Jeżeli zatem chcesz pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie to Aerologia górnictwa może być świetnym kieurunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku aerologia górnicza, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: STUDIA PODYPLOMOWE

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AEROLOGIA GÓRNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aerologia górnicza - studia podyplomowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując aerologię górniczą

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • pożarów oraz wybuchów w kopalniach na podstawie studium przypadku,
  • wykrywania pożarów endogenicznych w kopalniach,
  • organizacji ratownictwa w zakładzie górniczym,
  • zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w kopalniach, oraz metod obliczeń rozpływu powietrza i gazów w kopalnianych sieciach wentylacyjnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Czas trwania studiów na kierunku aerologia górnicza - studia podyplomowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku aerologia górnicza

Absolwent kierunku aerologia górnicza znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik zarządzający ruchem górniczym,
  • pracownik w zakresie nowoczesnych obliczeń rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego,
  • pracownik zajmujący się komputerowymi obliczeniami prognostycznych zagrożeń klimatycznego,
  • pracownik zajmujący się gospodarowaniem odpadów,
  • pracownik zajmujący sę organizacją ratownictwa.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AEROLOGIA GÓRNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)