Inżynieria materiałowa i wytwarzania

Inżynieria materiałowa i wytwarzania

Inżynieria materiałowa i wytwarzania studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Rozwój współczesnej gospodarki implikuje coraz to nowe potrzeby w zakresie materiałów użytkowych przeznaczonych do rozmaitych celów technicznych. Wymusza to konieczność kształcenia grona przyszłych pracowników branży wytwórczej, którzy poprzez swoją pracę przyczyniliby się do usprawnienia procesu produkcji polimerów, tkanin czy stopów metali mających posłużyć w przyszłości budowlańcom. Technicy zasilający tę branżę byliby również odpowiedzialni za obsługę maszyn przeznaczonych do niszczenia niepotrzebnych substancji w trosce o dobro środowiska naturalnego. Inżynieria materiałowa i wytwarzania to stosunkowo nowy kierunek studiów, którego program przewiduje wykształcenie w absolwentach szeregu umiejętności związanych z wytwarzaniem technicznych materiałów użytkowych, recyklingiem oraz odpowiednią utylizacją odpadów. Zawsze marzyłeś o przyszłościowym i dobrze płatnym zawodzie w branży technicznej? Nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie sprawiała ci większego problemu? Jeśli tak, to studia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania może okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania? Bardzo szeroką, obejmującą swoim zasięgiem zagadnienia związane z procesem tworzenia poszczególnych materiałów inżynierskich, ich badania oraz wdrażania na rynek. Początkowo nauczysz się rozróżniania najczęściej stosowanych materiałów i określania substancji, z jakich zostały wykonane. Wiedza ta pomoże ci w prawidłowym określaniu przeznaczenia danego materiału. Poznasz mechanizmy działania maszyn stosowanych przy produkcji, dzięki czemu będziesz w stanie je montować, poprawnie eksploatować i dokonywać drobnych napraw uszkodzonych podzespołów elektronicznych. W trosce o dobro naszego środowiska naturalnego przejdziesz przez szereg przedmiotów uczących utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych. Ponadto w sposób kompleksowy zagłębisz obróbkę ubytkową i przyrostową, spajanie metalowych części, ich odlewnictwo i przeróbkę plastyczną.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania? Bez wątpienia znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych przy nadzorze prawidłowego działania maszyn oraz przy bezpośredniej pracy z materiałem – będziesz mógł między innymi w odpowiedni sposób nadawać kształt odlewanym metalom. Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś założył własną działalność gospodarczą opartą na przemyśle wytwórczym i recyklingu odpadów przemysłowych. Jeśli aspirujesz do zawodu związanego z nauką, będziesz mógł postarać się o stanowisko laboranta pracującego z odczynnikami chemicznymi w celu sprawdzania wytrzymałości materiałów oraz pracy nad udoskonaleniem istniejących już stopów i wytworów polimerycznych.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania, w procesie rekrutacji na Politechnice Białostockiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię materiałową i wytwarzania

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania i realizacji procesów wytwarzania
  • kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich
  • obróbki ubytkowej i przyrostowej, spajania, odlewnictwa, przeróbki plastycznej
  • montażu i eksploatacji maszyn
  • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
  • utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • właściciel działalności gospodarczej
  • pracownik laboratorium badawczego
  • firmach handlujących materiałami inżynierskimi

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

Komentarze (0)