Inżynieria materiałowa i wytwarzania

Inżynieria materiałowa i wytwarzania

Inżynieria materiałowa i wytwarzania studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Rozwój współczesnej gospodarki implikuje coraz to nowe potrzeby w zakresie materiałów użytkowych przeznaczonych do rozmaitych celów technicznych. Wymusza to konieczność kształcenia grona przyszłych pracowników branży wytwórczej, którzy poprzez swoją pracę przyczyniliby się do usprawnienia procesu produkcji polimerów, tkanin czy stopów metali mających posłużyć w przyszłości budowlańcom. Technicy zasilający tę branżę byliby również odpowiedzialni za obsługę maszyn przeznaczonych do niszczenia niepotrzebnych substancji w trosce o dobro środowiska naturalnego. Inżynieria materiałowa i wytwarzania to stosunkowo nowy kierunek studiów, którego program przewiduje wykształcenie w absolwentach szeregu umiejętności związanych z wytwarzaniem technicznych materiałów użytkowych, recyklingiem oraz odpowiednią utylizacją odpadów. Zawsze marzyłeś o przyszłościowym i dobrze płatnym zawodzie w branży technicznej? Nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie sprawiała ci większego problemu? Jeśli tak, to studia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania może okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania? Bardzo szeroką, obejmującą swoim zasięgiem zagadnienia związane z procesem tworzenia poszczególnych materiałów inżynierskich, ich badania oraz wdrażania na rynek. Początkowo nauczysz się rozróżniania najczęściej stosowanych materiałów i określania substancji, z jakich zostały wykonane. Wiedza ta pomoże ci w prawidłowym określaniu przeznaczenia danego materiału. Poznasz mechanizmy działania maszyn stosowanych przy produkcji, dzięki czemu będziesz w stanie je montować, poprawnie eksploatować i dokonywać drobnych napraw uszkodzonych podzespołów elektronicznych. W trosce o dobro naszego środowiska naturalnego przejdziesz przez szereg przedmiotów uczących utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych. Ponadto w sposób kompleksowy zagłębisz obróbkę ubytkową i przyrostową, spajanie metalowych części, ich odlewnictwo i przeróbkę plastyczną.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania? Bez wątpienia znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych przy nadzorze prawidłowego działania maszyn oraz przy bezpośredniej pracy z materiałem – będziesz mógł między innymi w odpowiedni sposób nadawać kształt odlewanym metalom. Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś założył własną działalność gospodarczą opartą na przemyśle wytwórczym i recyklingu odpadów przemysłowych. Jeśli aspirujesz do zawodu związanego z nauką, będziesz mógł postarać się o stanowisko laboranta pracującego z odczynnikami chemicznymi w celu sprawdzania wytrzymałości materiałów oraz pracy nad udoskonaleniem istniejących już stopów i wytworów polimerycznych.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania, w procesie rekrutacji na Politechnice Białostockiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Inżynieria materiałowa i wytwarzania stopień: (I)
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię materiałową i wytwarzania

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i realizacji procesów wytwarzania
 • kształtowania wyrobów z materiałów inżynierskich
 • obróbki ubytkowej i przyrostowej, spajania, odlewnictwa, przeróbki plastycznej
 • montażu i eksploatacji maszyn
 • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
 • utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria materiałowa i wytwarzania zdobędą wszechstronne wykształcenie techniczne.

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, a nauka jest w pełni darmowa. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce, to taka forma kształcenie będzie dla ciebie idealnym wyborem.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania będzie oscylował wokół zagadnień powiązanych z naukami technicznymi, fizyką, informatyką oraz mechaniką. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Wprowadzenie do informatyki
 • Mechanika ogólna
 • Nowoczesne techniki spajania materiałów
 • Podstawy konstrukcji maszyn

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku studiów zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się realizować zadania inżynierskie i opracowywać odpowiednią, związana z nimi dokumentacje techniczną. Ponadto poznasz zaawansowane metody pomiarowe oraz narzędzia informatyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej codziennej pracy zawodowej. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób przeprowadzać proces technologiczny wytwarzania materiałów. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria materiałowa i wytwarzania na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania

Absolwent kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • właściciel działalności gospodarczej
 • pracownik laboratorium badawczego
 • firmach handlujących materiałami inżynierskimi

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I WYTWARZANIA

Komentarze (0)