BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - studia podyplomowe

Studia na kierunku bezpieczeństwo procesów przemysłowych studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku bezpieczeństwo procesów przemysłowych - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo procesów przemysłowych - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | bezpieczeństwo procesów przemysłowych - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia kierowane są do szerokiego grona osób m.in. pracowników przemysłu chemicznego, energetycznego i pokrewnych, a także urzędników administracji państwowej, służb bezpieczeństwa technicznego czy ochrony środowiska, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę w zakresie ochrony procesów przemysłowych.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Rekrutacja na kierunek bezpieczeństwo procesów przemysłowych zwykle jest otwarta dla wszystkich absolwentów szkół wyższych. W zależności od uczelni z kandydatami mogą być przeprowadzane rozmowy rekrutacyjne, których wynik determinuje przyjęcie chętnego na studia. Wymagane może być doświadczenie lub wykształcenie techniczne. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami. Na kierunku mogą obowiązywać limity miejsc, a także być określona minimalna liczba chętnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.


 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH?

Kierunek bezpieczeństwo procesów przemysłowych realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą brać udział w wykładach, podczas których zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz ćwiczeniach i warsztatach kształtujących umiejętności praktyczne. Często mają też możliwość uczestniczenia w laboratoriach komputerowych czy chemicznych. Studia mogą się kończyć obroną napisanej przez słuchacza pracy lub projektu dyplomowego. Studenci mogą także korzystać z dodatkowych materiałów bibliotecznych. Wśród kadry kierunku znajdują się zwykle doświadczeni wykładowcy akademiccy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo procesów przemysłowych możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów bezpieczeństwo procesów przemysłowych łączy przedmioty podstawowe z kierunkowymi. Słuchacze mogą dowiedzieć się m.in. jakie właściwości mają substancje chemiczne, a także poznać zagrożenia elektryczne, które mogą wystąpić w zakładach pracy. Uczą się prowadzić analizy ryzyka procesowego i identyfikować sytuacje niebezpieczne. Mogą także zapoznać się z metodami oceny ryzyka dla obiektów infrastruktury technicznej czy atmosferach wybuchowych. Studenci mogą również prześledzić scenariusze awaryjne, ich skuteczność i prawdopodobieństwo wystąpienia. W programie znajdują się często zajęcia z pierwszej pomocy w razie wypadków i awarii oraz wprowadzane są elementy ochrony przeciwpożarowej.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie bezpieczeństwo procesów przemysłowych to m.in.:

 • prawa i standardy bezpieczeństwa
 • operacje jednostkowe w przemyśle z udziałem substancji niebezpiecznych
 • podstawy inżynierii niezawodności
 • przypadki studialne i zagrożenia chemiczne
 • bezpieczeństwo procesowe a składka ubezpieczeniowa

Podczas zajęć mogą zostać poruszone tematy związane z zasadami Przemysłu 4.0. Słuchacze mogą zapoznać się  problematyką bezpieczeństwa procesowego w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH?

Studia na kierunku bezpieczeństwo procesów przemysłowych trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo procesów przemysłowych przygotowani są m.in. do pracy w biznesie zgodnie z zasadami Przemysłu 4.0. W zależności od poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego mają wiele możliwości rozwoju kariery. Mogą szukać zatrudnienia np. w przemyśle chemicznym czy rafineryjnym, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa. Inną możliwością jest działanie w służbach BHP czy ochrony środowiska. Absolwenci mogą także znaleźć pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo procesów przemysłowych to m.in.:

 • biura projektowe
 • administracja państwowa
 • przemysł chemiczny

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu