Dodaj do ulubionych

Elektromechatronika studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Elektromechatronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Elektromechatronika umożliwiają rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy z szeroko pojmowanej mechatroniki ze szczególnym poszerzeniem wiadomości z dziedziny elektrotechniki. Studenci zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami mechaniki i budowy maszyn, elektrotechniki i informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, teorii i technik sterowania. Oprócz wiedzy i umiejętności studenci nabywają kompetencji i umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu absolwenci studiów na kierunku Elektromechatronika będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych, stacjach diagnostycznych, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Elektromechatronika to kierunek nauk inżynierskich i technicznych, a zatem wymaga dobrej orientacji w przedmiotach ścisłych, na czele z matematyką.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Elektromechatronika:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język polski,
 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTROMECHATRONIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Elektromechatronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ELEKTROMECHATRONIKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Elektromechatronika - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMECHATRONIKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTROMECHATRONIKA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektromechatronika

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

Kierunek Elektromechatronika przypisany jest do dwóch dyscyplin naukowych: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i Inżynieria mechaniczna.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Elektromechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Elektromechatronika zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: analiza matematyczna, statystyka inżynierska, metrologia elektryczna, kompatybilność elektromagnetyczna, modelowanie cyfrowe, analiza i synteza układów kinematycznych, elementy i układy elektroniczne.

Pozyskują wiedzę z zakresu metrologii i systemów pomiarowych, statyki i geometrii mas, kinematyki punktu materialnego, analizy kinematycznej i dynamicznej, budowy, eksploatacji elementów, zespołów i układów mechanicznych stosowanych w systemach mechatronicznych, elektromechanicznego przetwarzania energii, zasad działania elektrycznych układów napędowych.

Nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania eksperymentu pomiarowego, wykonywania rysunków technicznych, przeprowadzania podstawowych badań materiałowych, analizowania działania podstawowych mechanizmów metodami analitycznymi i za pomocą oprogramowania, projektowania, programowania i analizy podstawowych systemów cyfrowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

Studia na kierunku Elektromechatronika trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

Absolwenci studiów na kierunku Elektromechatronika posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej, mechaniki, informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, regulacji automatycznej. Z tak wszechstronnym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle elektromaszynowym, przemyśle sprzętu medycznego, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych, stacjach serwisowych i diagnostycznych, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Elektromechatronika:

 • przemysł elektromaszynowy,
 • przemysł sprzętu medycznego,
 • przemysł motoryzacyjny,
 • ośrodki projektowo- konstrukcyjne,
 • stacje serwisowe i diagnostyczne,
 • instytucje naukowo- badawcze,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • placówki służby zdrowia,
 • przemysł produkcji i eksploatacji urządzeń automatyki.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA

Komentarze (0)