Elektromechatronika

Elektromechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie elektromechatronika jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Politechnika Warszawska

      Politechnika Warszawska

      Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Elektromechatronika studia – kierunek studiów

      Studia na kierunku Elektromechatronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

      Opis kierunku

      Studia na kierunku Elektromechatronika umożliwiają rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy z szeroko pojmowanej mechatroniki ze szczególnym poszerzeniem wiadomości z dziedziny elektrotechniki. Studenci zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami mechaniki i budowy maszyn, elektrotechniki i informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, teorii i technik sterowania. Oprócz wiedzy i umiejętności studenci nabywają kompetencji i umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.

       

      Wymagania

      W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku elektromechatronika najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

      *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

       

      Praca po studiach

      Dzięki wszechstronnemu wykształceniu absolwenci studiów na kierunku Elektromechatronika będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych, stacjach diagnostycznych, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego.

      JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

      Elektromechatronika to kierunek nauk inżynierskich i technicznych, a zatem wymaga dobrej orientacji w przedmiotach ścisłych, na czele z matematyką.

      Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Elektromechatronika:

      • matematyka,
      • fizyka,
      • język polski,
      • język obcy nowożytny.

      *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

      Elektromechatronika - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ELEKTROMECHATRONIKA

      W programie studiów na kierunku Elektromechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

      • Grafika inżynierska
      • Algebra z geometrią analityczną
      • Podstawy elektrotechniki
      • Materiałoznawstwo
      • Równania różniczkowe zwyczajne
      • Podstawy techniki mikroprocesorowej
      • Podstawy technik wytwarzania
      • Elementy sieci komputerowych
      • Podstawy automatyki
      • Energoelektronika
       
      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
      • matematyki oraz fizyki
      • metrologii i systemów pomiarowych
      • inżynierii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw zarządzania
      • podstaw chemii
      • budowy, analizy kinematycznej i dynamicznej
      • elektromechanicznego przetwarzania energii
      • zasad budowy, działania i doboru części składowych instalacji elektrycznych
      • metod analizy liniowych obwodów elektrycznych

      JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

      Kierunek Elektromechatronika przypisany jest do dwóch dyscyplin naukowych: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i Inżynieria mechaniczna.

      1. Typ i tryb studiów:

      Studia na kierunku Elektromechatronika możemy podzielić na:

      1. Poziom:

      2. Forma:

       

      2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

      Studenci kierunku Elektromechatronika zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: analiza matematyczna, statystyka inżynierska, metrologia elektryczna, kompatybilność elektromagnetyczna, modelowanie cyfrowe, analiza i synteza układów kinematycznych, elementy i układy elektroniczne.

      Pozyskują wiedzę z zakresu metrologii i systemów pomiarowych, statyki i geometrii mas, kinematyki punktu materialnego, analizy kinematycznej i dynamicznej, budowy, eksploatacji elementów, zespołów i układów mechanicznych stosowanych w systemach mechatronicznych, elektromechanicznego przetwarzania energii, zasad działania elektrycznych układów napędowych.

      Nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania eksperymentu pomiarowego, wykonywania rysunków technicznych, przeprowadzania podstawowych badań materiałowych, analizowania działania podstawowych mechanizmów metodami analitycznymi i za pomocą oprogramowania, projektowania, programowania i analizy podstawowych systemów cyfrowych.

      ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

      Studia na kierunku Elektromechatronika trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

      JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROMECHATRONIKA?

      Absolwenci studiów na kierunku Elektromechatronika posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, kompatybilności elektromagnetycznej, mechaniki, informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, regulacji automatycznej. Z tak wszechstronnym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle elektromaszynowym, przemyśle sprzętu medycznego, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, ośrodkach projektowo- konstrukcyjnych, stacjach serwisowych i diagnostycznych, przemyśle sprzętu gospodarstwa domowego.

      Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Elektromechatronika:

      • przemysł elektromaszynowy,
      • przemysł sprzętu medycznego,
      • przemysł motoryzacyjny,
      • ośrodki projektowo- konstrukcyjne,
      • stacje serwisowe i diagnostyczne,
      • instytucje naukowo- badawcze,
      • ośrodki badawczo- rozwojowe,
      • placówki służby zdrowia,
      • przemysł produkcji i eksploatacji urządzeń automatyki.

      Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Miasta, które oferują studia na kierunku Elektromechatronika

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)