INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Dodaj do ulubionych

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inteligentny przemysł to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). 

Studia na kierunku inteligentny przemysł
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności inteligentny przemysł możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | inteligentny przemysł - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek inteligentny przemysł zdobędą kompleksowe wykształcenie techniczne. Przede wszystkim rozwiną wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, elektrotechniki oraz innych nauk technicznych. Ponadto poznają zasady automatyzacji i informatyzacji procesów przemysłowych oraz nauczą się wdrażania nowych technologii. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz zyskają umiejętności z obszaru nadzorowania procesu produkcyjnego.

 

Specjalności

Współczesne studia z inteligentnego przemysłu charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inteligentny przemysł: nowoczesne procesy produkcyjne, projektowanie i rozwój produktu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku inteligentny przemysł najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku inteligentny przemysł znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych niemal w każdej gałęzi przemysłu. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy firm produkcyjnych i informatycznych, firm sektora samochodowego i lotniczego oraz biur projektowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek inteligentny przemysł należy spełnić szereg istotnych wymagań rekrutacyjnych, obowiązujących na danej uczelni wyższej. Obecnie kierunek ten można realizować tylko na pierwszym stopniu, dlatego też kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin maturalny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inteligentny przemysł to:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Inteligentny przemysł stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inteligentny przemysł

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inteligentny przemysł studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inteligentny przemysł studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inteligentny przemysł

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

W programie studiów na kierunku inteligentny przemysł znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Prawo gospodarcze
 • Nanomateriały i nanotechnologie
 • Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego
 • Zarządzanie rozwojem produktu
 • Marketing przemysłowy
 • Analityczne projektowanie materiałów i właściwości
 • Wybrane zagadnienia zakłóceń w układach automatyki przemysłowej
 • Technologie szybkiego prototypowania
 • Autonomiczne systemy kontroli jakości produktów

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania produktów i procesów produkcyjnych
 • wybranych zagadnień związanych z automatyzacją urządzeń, linii produkcyjnych, robotyką oraz szeroko rozumianą technologią informacyjną
 • stosowania różnego rodzaju technik prototypowania
 • technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości wykorzystujących techniki analizy danych oraz sieci komputerowych
 • systemów sterowania robotami oraz systemów sterowania procesem produkcji
 • znajomości mechanizmów i zasad funkcjonowania systemu produkcyjnego
 • projektowania prostych urządzeń mechaniczno-elektronicznych z modułem sterowania

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ?

Inteligentny przemysł to nowoczesne studia, które kształcą specjalistów posiadających wiedzę i kwalifikacje potrzebne do pracy we współczesnym przemyśle. Studenci będą mieli szansę zyskać wykształcenie uprawniające do podejmowania działań związanych z informatyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inteligentny przemysł możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inteligentny przemysł będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat automatyki i robotyki, elektroniki i elektrotechniki. W planie zajęć znajdą się także przedmioty związane z informatyką i technologiami informatycznymi. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się wykorzystywania zaawansowanych technik komputerowych oraz wykonywania prototypów produktów. Co więcej, poznają zasady zarządzania procesami wytwórczymi, a także zarządzania procesem produkcji. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać informatyzacji i automatyzacji przedsiębiorstw.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ?

Studia na kierunku inteligentny przemysł trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ?

Ze względu na przyszłościowy program kształcenia na kierunku inteligentny przemysł, absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przemysłu przetwórczego, w którym mogą zająć się wdrażaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Równie ciekawą i perspektywiczną opcją zatrudnienia będzie praca w lotnictwie i przemyśle samochodowym. Absolwenci obejmą także stanowiska kierownicze i menedżerskie, na których będą odpowiedzialni za nadzorowanie procesu przemysłowego oraz zarządzanie zespołem. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz doradztwem technicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inteligentny przemysł:

 • przemysł przetwórczy

 • lotnictwo

 • przemysł samochodowym

 • firmy doradcze i konsultingowe

 • własna działalność gospodarcza

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • stanowiska kierownicze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Komentarze (0)