Dodaj do ulubionych

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inteligentny przemysł to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera 

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek inteligentny przemysł zdobędą kompleksowe wykształcenie techniczne. Przede wszystkim rozwiną wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, elektrotechniki oraz innych nauk technicznych. Ponadto poznają zasady automatyzacji i informatyzacji procesów przemysłowych oraz nauczą się wdrażania nowych technologii. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz zyskają umiejętności z obszaru nadzorowania procesu produkcyjnego.

Absolwenci kierunku inteligentny przemysł znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych niemal w każdej gałęzi przemysłu. Ponadto idealnie odnajdą się jako pracownicy firm produkcyjnych i informatycznych, firm sektora samochodowego i lotniczego oraz biur projektowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na kierunek inteligentny przemysł należy spełnić szereg istotnych wymagań rekrutacyjnych, obowiązujących na danej uczelni wyższej. Obecnie kierunek ten można realizować tylko na pierwszym stopniu, dlatego też kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin maturalny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inteligentny przemysł to:

 • matematyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • jeden spośród następujących przedmiotów: fizyka, informatyka, chemia, biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Inteligentny przemysł stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inteligentny przemysł

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inteligentny przemysł

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ?

Inteligentny przemysł to nowoczesne studia, które kształcą specjalistów posiadających wiedzę i kwalifikacje potrzebne do pracy we współczesnym przemyśle. Studenci będą mieli szansę zyskać wykształcenie uprawniające do podejmowania działań związanych z informatyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inteligentny przemysł możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia ( inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku inteligentny przemysł będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę na temat automatyki i robotyki, elektroniki i elektrotechniki. W planie zajęć znajdą się także przedmioty związane z informatyką i technologiami informatycznymi. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

W ramach kształcenia nauczą się wykorzystywania zaawansowanych technik komputerowych oraz wykonywania prototypów produktów. Co więcej, poznają zasady zarządzania procesami wytwórczymi, a także zarządzania procesem produkcji. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać informatyzacji i automatyzacji przedsiębiorstw.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ?

Studia na kierunku inteligentny przemysł trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ?

Ze względu na przyszłościowy program kształcenia na kierunku inteligentny przemysł, absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przemysłu przetwórczego, w którym mogą zająć się wdrażaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Równie ciekawą i perspektywiczną opcją zatrudnienia będzie praca w lotnictwie i przemyśle samochodowym. Absolwenci obejmą także stanowiska kierownicze i menedżerskie, na których będą odpowiedzialni za nadzorowanie procesu przemysłowego oraz zarządzanie zespołem. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym z użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz doradztwem technicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inteligentny przemysł:

 • przemysł przetwórczy

 • lotnictwo

 • przemysł samochodowym

 • firmy doradcze i konsultingowe

 • własna działalność gospodarcza

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • stanowiska kierownicze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Komentarze (0)