GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Dodaj do ulubionych

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO studia-kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Gospodarka obiegu zamkniętego stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.08.2021
do 03.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 19.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 09.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ NA KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO:

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego?
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z wielu aspektów oscylujących wokół gospodarki cyrkularnej. Na początku swojej nauki przyswoisz wiedzę z zasobów naturalnych ziemi oraz ich funkcjonowania w produkcji. Dowiesz się, w jaki sposób powtórnie wykorzystać produkty przemysłowe, tak aby wpisać się w tendencje ochrony środowiska.
W tym celu zagłębisz się w meandry procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, które umożliwiają odzyskiwanie cennych surowców. Ponadto, nauczysz się w jaki sposób oceniać bezpieczeństwo ekologiczne nowo powstałych produktów i technologii oraz zapoznasz się z technikami tworzenia wyrobów, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.
Podczas trzyletniego kursu będziesz rozwijał także umiejętności praktyczne. Podczas licznych prezentacji, projektów i aktywności zespołowej zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej. Wszystkie wykłady i zajęcia będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków tej dziedziny, którzy podzielą się z tobą swoim wieloletnim i niezwykle cennym doświadczeniem.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy na temat zasobów naturalnych ziemi
 • wiedzy na temat przetwarzania materii odpadowej
 • umiejętności tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ
 • znajomości procesów chemicznych i biologicznych używanych w celu odzyskiwania energii i cennych substancji

Jak wyglądają studia na kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk ekonomicznych oraz technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego będziesz mógł korzystać z szerokiej oferty zajęć dydaktycznych tematycznie powiązanych z naukami biologicznymi, ścisłymi oraz ekonomicznymi.

Plan zajęć zostanie podzielony na moduł podstawowy, specjalistyczny oraz biznesowy, w których znajdą się między innym następujące przedmioty:

 • Biochemia
 • Mikrobiologia
 • Recycling odpadów
 • Odnowa wody
 • Planowanie i procedury biznesowe

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dzięki licznym warsztatom, nauczysz się oceniać cykl życia produktów przemysłowych oraz gospodarować różnego typu odpadami.

Ponadto rozwiniesz kompetencje z zakresu zarządzania oraz marketingu. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach ekologia oraz życie w zgodzie ze środowiskiem to zagadnienia niezwykle modne i potrzebne. Świadomość społeczeństwa w tym temacie nieustannie wzrasta.Coraz więcej ludzi decyduje się na zastąpienie plastikowych butelek szklanymi, segregowanie śmieci czy używanie wielorazowych toreb na zakupy.
Podobne tendencje można dostrzec także w gospodarce, która skupia się na wykorzystywaniu obiegu wewnętrznego. Jako odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby, powstał kierunek gospodarka obiegu zamkniętego. Studia te są skierowane do wszystkich, którzy chcą zaznajomić się nowoczesnym systemem gospodarczym, skupiającym się na minimalizowaniu liczby zużywanych surowców i recyklingu.
Jest to niezwykle nowoczesny trend, który niedługo stanie się powszechnie wykorzystywany w większości krajów na świecie. Dlatego też wszyscy, którzy zdecydują się na wybór tego typu kierunku, zyskają przyszłościowy, ciekawy i stabilny zawód. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną, która chce mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, to te studia powinny być twoim wyborem.
 
5. Gdzie studiować gospodarkę obiegu zamnkiętego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka obiegu zamkniętego:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamnkiętego trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po ty, czasie otrzymasz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka obiegu zamkniętego na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu kierunku gospodarka obiegu zamkniętego będziesz miał wiedzę z wielu aspektów związanych z technikami powtórnego wykorzystywania produktów przemysłowych oraz tworzeniem wyrobów ekologicznych i przyjaznych środowisku. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach.
Jako specjalista z tej dziedziny będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu działach przemysłu, takich jak: energetyka, górnictwo, przemysł ciężki, rolnictwo, budownictwo czy transport.
Ponadto będziesz mógł pracować w biurach projektowych i konstrukcyjnych, zakładach gospodarki komunalnej, instytucjach badawczych czy w administracji samorządowej i państwowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.
 
Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • przemysł (energetyka, budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki, górnictwo)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • instytuty badawcze
 • firmy badawczo-rozwojowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
 • zakłady gospodarki komunalnej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Komentarze (0)