GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Gospodarka obiegu zamkniętego stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO studia-kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | gospodarka obiegu zamkniętego - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | gospodarka obiegu zamkniętego - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka i astronomia, biologia, geografia, język obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego:

 • biologia,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ NA KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO:

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego?
W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z wielu aspektów oscylujących wokół gospodarki cyrkularnej. Na początku swojej nauki przyswoisz wiedzę z zasobów naturalnych ziemi oraz ich funkcjonowania w produkcji. Dowiesz się, w jaki sposób powtórnie wykorzystać produkty przemysłowe, tak aby wpisać się w tendencje ochrony środowiska.
W tym celu zagłębisz się w meandry procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, które umożliwiają odzyskiwanie cennych surowców. Ponadto, nauczysz się w jaki sposób oceniać bezpieczeństwo ekologiczne nowo powstałych produktów i technologii oraz zapoznasz się z technikami tworzenia wyrobów, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.
Podczas trzyletniego kursu będziesz rozwijał także umiejętności praktyczne. Podczas licznych prezentacji, projektów i aktywności zespołowej zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy zawodowej. Wszystkie wykłady i zajęcia będą prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków tej dziedziny, którzy podzielą się z tobą swoim wieloletnim i niezwykle cennym doświadczeniem.
 
W programie studiów na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Chemia ogólna
 • Światowe zasoby surowcowe
 • Biochemia
 • Biopaliwa i rośliny energetyczne
 • Wymiana ciepła i masy
 • Planowanie i procedury biznesowe
 • Efektywność finansowa przedsięwzięć
 • Energia z odpadów
 • Magazynowanie energii
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wiedzy na temat zasobów naturalnych ziemi
 • wiedzy na temat przetwarzania materii odpadowej
 • wykorzystania surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń wynikających z ich zużycia
 • umiejętności tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ
 • prezentowania koncepcji technicznych i wyników prac oraz autoprezentacji
 • znajomości procesów chemicznych i biologicznych używanych w celu odzyskiwania energii i cennych substancji

Jak wyglądają studia na kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest dostępny w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamkniętego możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk ekonomicznych oraz technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego będziesz mógł korzystać z szerokiej oferty zajęć dydaktycznych tematycznie powiązanych z naukami biologicznymi, ścisłymi oraz ekonomicznymi.

Plan zajęć zostanie podzielony na moduł podstawowy, specjalistyczny oraz biznesowy, w których znajdą się między innym następujące przedmioty:

 • Biochemia
 • Mikrobiologia
 • Recycling odpadów
 • Odnowa wody
 • Planowanie i procedury biznesowe

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dzięki licznym warsztatom, nauczysz się oceniać cykl życia produktów przemysłowych oraz gospodarować różnego typu odpadami.

Ponadto rozwiniesz kompetencje z zakresu zarządzania oraz marketingu. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W dzisiejszych czasach ekologia oraz życie w zgodzie ze środowiskiem to zagadnienia niezwykle modne i potrzebne. Świadomość społeczeństwa w tym temacie nieustannie wzrasta.Coraz więcej ludzi decyduje się na zastąpienie plastikowych butelek szklanymi, segregowanie śmieci czy używanie wielorazowych toreb na zakupy.
Podobne tendencje można dostrzec także w gospodarce, która skupia się na wykorzystywaniu obiegu wewnętrznego. Jako odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość i potrzeby, powstał kierunek gospodarka obiegu zamkniętego. Studia te są skierowane do wszystkich, którzy chcą zaznajomić się nowoczesnym systemem gospodarczym, skupiającym się na minimalizowaniu liczby zużywanych surowców i recyklingu.
Jest to niezwykle nowoczesny trend, który niedługo stanie się powszechnie wykorzystywany w większości krajów na świecie. Dlatego też wszyscy, którzy zdecydują się na wybór tego typu kierunku, zyskają przyszłościowy, ciekawy i stabilny zawód. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną, która chce mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, to te studia powinny być twoim wyborem.
 
5. Gdzie studiować gospodarkę obiegu zamnkiętego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka obiegu zamkniętego:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka obiegu zamnkiętego trwają 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego będą trwały trzy i pół roku lub cztery lata, czyli siedem lub osiem semestrów. Po tym, czasie otrzymasz tytuł inżyniera.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu kierunku gospodarka obiegu zamkniętego będziesz miał wiedzę z wielu aspektów związanych z technikami powtórnego wykorzystywania produktów przemysłowych oraz tworzeniem wyrobów ekologicznych i przyjaznych środowisku. Uzyskane kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach.
Jako specjalista z tej dziedziny będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu działach przemysłu, takich jak: energetyka, górnictwo, przemysł ciężki, rolnictwo, budownictwo czy transport.
Ponadto będziesz mógł pracować w biurach projektowych i konstrukcyjnych, zakładach gospodarki komunalnej, instytucjach badawczych czy w administracji samorządowej i państwowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.
 
Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • przemysł (energetyka, budownictwo, rolnictwo, przemysł ciężki, górnictwo)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • instytuty badawcze
 • firmy badawczo-rozwojowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
 • zakłady gospodarki komunalnej

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka obiegu zamkniętego studia niestacjonarne

Gospodarka obiegu zamkniętego studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka obiegu zamkniętego studia I stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)