TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI

TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI

TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Technologia szkła i ceramiki to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego i innowacyjnego kierunku powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, chemii, fizyki lub geografii. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Technologia szkła i ceramiki stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia szkła i ceramiki

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku technologia szkła i ceramiki?

Ze względu na złożony i niezwykle interdyscyplinarny charakter studiów będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z zakresu kilku aspektów powiązanych z naukami technicznymi oraz branżą artystyczną.

W programie nauczania przewidziano wiele rozwijających i perspektywicznych zajęć związanych z naukami ścisłymi, między innymi z matematyką, chemią czy fizyką, których dogłębne poznanie jest niezbędne do podjęcia pracy w tej branży.

Oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także cenne umiejętności praktyczne oscylujące wokół zagadnień związanych z wytapianiem szkła czy wypalaniem ceramiki.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w nowoczesnych specjalistycznych laboratoriach, a ich prowadzeniem zajmują się najlepsi naukowcy i praktycy w swojej branży. W trakcie studiów rozwiniesz swoje zdolności językowe, co zwiększy twoje perspektywy zawodowe i szanse na międzynarodową karierę.
 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza z zakresu nauk technicznych
 • umiejętność wypalania ceramiki
 • umiejętność wytapiania szkła
 • wiedza matematyczna
 • wiedza chemiczna
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość języka obcego
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej

 

Jak wyglądają studia na kierunku technologia szkła i ceramiki?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek technologia szkła i ceramiki jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Technologia szkła i ceramiki możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku technologia szkła i ceramiki będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych, chemicznych, technicznych w tym mechaniki i elektrotechniki. Program kształcenia zakłada realizacje wielu rozwijających przedmiotów, powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Defekty sieci krystalicznej
 • Maszyny i urządzenia w przemyśle ceramicznym i szklarskim
 • Dyfuzja i przemiany fazowe
 • Projektowanie procesów technologicznych

Studenci dokonają także wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta modułów specjalizacyjnych znajduje się na oficjalnych stronach intranetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek technologia szkła i ceramiki zdobędą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Studenci nauczą się metod przetwórstwa szkła oraz materiałów ceramicznych, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi technicznych.

Ponadto poznają zasady projektowania, doboru i badania materiałów inżynierskich. Program nauczania zakłada także realizacje lektoratu z wybranego języka obcego, co pozwoli studentom rozwinąć zdolności językowe i tym samym zwiększyć swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Przemysł szklarski to dział gospodarki, który zajmuje się produkcją szkła użytkowego, płaskiego oraz różnorodnych materiałów budowlanych z tworzywa szklanego. Szkło jest na szeroką skalę stosowane w wielu przemysłach i branżach, między innymi w medycynie czy w produkcji urządzeń z obszaru nowoczesnej technologii.

Jako że jest to niezwykle prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki i nieustannie pojawiają się w niej liczne innowacje, to rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy posiadaliby rozwinięte umiejętności techniczne oraz zmysł artystyczny.

Odpowiedzią na tego typu potrzeby i tendencje panujące na współczesnym rynku pracy jest nowo powstały, niezwykle innowacyjny i perspektywiczny kierunek studiów, technologia szkła i ceramiki.

Ich program skierowany jest do wszystkich osób o szerokich zainteresowaniach z zakresu nauk ścisłych i technicznych, którzy chcieliby wykorzystać je podczas swojej przyszłej pracy zawodowej.

Jeżeli ty także należysz do tego grona i zależy ci na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i zwiększenia swoich szans na atrakcyjną i stabilną pracę, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten prestiżowy kierunek!

 

5. Gdzie studiować Technologię szkła i ceramiki

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technologia szkła i ceramiki:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Technologia szkła i ceramiki trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku technologia szkła i ceramiki będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku technologia szkła i ceramiki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek technologia szkła i ceramiki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku technologia szkła i ceramiki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek technologia szkła i ceramiki na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle przyszłościowego kierunku będziesz miał wszechstronną wiedzę ze znajomości przemysłu szklarskiego i ceramicznego oraz powiązanych z nimi dziedzin i dyscyplin naukowych. 

Uzyskane kompetencje, wiedza teoretyczna oraz kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu dynamicznie i prężnie rozwijających się branżach.

Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w hutach szkła oraz wszelakich zakładach produkcji ceramiki i produktów szklanych. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik wszelkich branży, w której wykorzystuje się szkło, między innymi branży medycznej.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości ze specjalistycznymi laboratoriami lub ośrodkami badawczo-naukowymi. Bardzo dobra znajomość języka obcego i popularność tej branży poza granicami naszego kraju, otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zwiększyć swoje perspektywy zawodowe.
 

Absolwent kierunku Technologia szkła i ceramiki znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • huty szkła
 • zakłady produkcji ceramiki
 • zakłady produkcji szkła użytkowego
 • branża medyczna
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • specjalistyczne laboratoria
 • ośrodki badawczo-naukowe
 • projektant szkła i ceramiki

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA SZKŁA I CERAMIKI

Komentarze (0)