Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W trakcie studiów studenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych zdobywają wiedzę złożoną z wielu elementów. Tymi elementami są zagadnienia z zakresu dyscyplin technicznych, rolniczych i leśnych, które wzbogacone są o wiadomości z obszaru zastosowania informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz sterowania procesami.

Po zakończeniu nauki absolwenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych mogą znaleźć pracę w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Z racji tego, że Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych prowadzona jest w ramach studiów inżynierskich warto zadbać o swoje umiejętności związane z „królową nauk” – jest to bowiem najważniejszy przedmiot w postępowaniu rekrutacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH?

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych jest kierunkiem złożonym. Oznacza to, że studenci mogą otrzymać wiedzę szeroką, poznając zagadnienia z różnorodnych dyscyplin. W toku studiów zaznajamiają się z takimi pojęciami jak grafika inżynierska, podstawy produkcji rolniczej, czy podstawy produkcji leśnej, z jednoczesnym zgłębianiem zarządzania, logistyki, czy ochrony własności intelektualnej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych możemy podzielić na:

1. Typ:

- studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

- studia stacjonarne,

- studia niestacjonarne.

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów techniki wykorzystywanych w procesie produkcji surowców pochodzenia rolniczego, czyli roślinnych i zwierzęcych, pozyskiwania i przetwórstwa drewna, a także produkcji spożywczej. Studenci poznają metody, techniki, technologie i maszyny służące kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody, jak również zasady prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego.

Dzięki zawartym w programie zajęciom studenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych pozyskują wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności, a także wiedzę o nowoczesnych materiałach eksploatacyjnych stosowanych we współczesnych maszynach i pojazdach użytkowanych w sektorze rolno-spożywczym i leśnictwie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedmioty:

chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
48
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
24
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych przygotowują do pracy w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie również w instytucjach publicznych, czy ośrodkach badawczo- rozwojowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych:

  • przemysł leśny,
  • sektor agroenergetyczny,
  • stacje obsługi i warsztaty naprawcze,
  • zakłady projektowania maszyn,
  • ośrodki badawczo- rozwojowe.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH

Komentarze (0)