Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W trakcie studiów studenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych zdobywają wiedzę złożoną z wielu elementów. Tymi elementami są zagadnienia z zakresu dyscyplin technicznych, rolniczych i leśnych, które wzbogacone są o wiadomości z obszaru zastosowania informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz sterowania procesami.

Po zakończeniu nauki absolwenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych mogą znaleźć pracę w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Z racji tego, że Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych prowadzona jest w ramach studiów inżynierskich warto zadbać o swoje umiejętności związane z „królową nauk” – jest to bowiem najważniejszy przedmiot w postępowaniu rekrutacyjnym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria maszyn rolniczych spożywczych i leśnych

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH?

   Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych jest kierunkiem złożonym. Oznacza to, że studenci mogą otrzymać wiedzę szeroką, poznając zagadnienia z różnorodnych dyscyplin. W toku studiów zaznajamiają się z takimi pojęciami jak grafika inżynierska, podstawy produkcji rolniczej, czy podstawy produkcji leśnej, z jednoczesnym zgłębianiem zarządzania, logistyki, czy ochrony własności intelektualnej.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych możemy podzielić na:

   1. Typ:

   - studia I stopnia (inżynierskie)

   2. Tryb:

   - studia stacjonarne,

   - studia niestacjonarne.

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Studenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów techniki wykorzystywanych w procesie produkcji surowców pochodzenia rolniczego, czyli roślinnych i zwierzęcych, pozyskiwania i przetwórstwa drewna, a także produkcji spożywczej. Studenci poznają metody, techniki, technologie i maszyny służące kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody, jak również zasady prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego.

   Dzięki zawartym w programie zajęciom studenci Inżynierii maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych pozyskują wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności, a także wiedzę o nowoczesnych materiałach eksploatacyjnych stosowanych we współczesnych maszynach i pojazdach użytkowanych w sektorze rolno-spożywczym i leśnictwie.

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH?

   Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH, SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH?

   Studia na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych przygotowują do pracy w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie również w instytucjach publicznych, czy ośrodkach badawczo- rozwojowych.

   Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych:

   • przemysł leśny,
   • sektor agroenergetyczny,
   • stacje obsługi i warsztaty naprawcze,
   • zakłady projektowania maszyn,
   • ośrodki badawczo- rozwojowe.

   Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MASZYN ROLNICZYCH SPOŻYWCZYCH I LEŚNYCH

   Komentarze (0)