Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Dodaj do ulubionych

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W toku studiów studenci Inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych nabywają umiejętności wykorzystywania wiedzy inżynierskiej oraz wiedzy z zakresu inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych. Zaznajamiają się z zagadnieniami funkcjonowania pojazdów bojowych i specjalnych, ich systemów funkcjonalnych, problematyki eksploatacyjnej oraz utrzymania ich gotowości, a także organizowania i nadzorowania procesów eksploatacyjnych.

Po studiach można pracować między innymi w Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Policji Państwowej, Wojskach Obrony Terytorialnej, firmach z branży zbrojeniowej, czy też firmach z branży motoryzacyjnej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych muszą pamiętać o tym, że kierunek ten przyciąga sporą rzeszę kandydatów. Warto zatem solidnie przygotować się do procesu rekrutacyjnego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych:

 • język obcy,
 • matematyka,
 • język polski,
 • przedmiot dodatkowy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH?

Celem kształcenia na studiach na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych jest przygotowanie kadry gotowej do podjęcia wyzwań jakie stawia eksploatacja nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja, a także firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego sprzętu.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych, lecz również z obszaru ogólnej wiedzy inżynierskiej. Co zrozumiałe, najważniejsze jest poznanie zagadnień z zakresu funkcjonowania pojazdów bojowych i specjalnych, ich systemów funkcjonalnych, problematyki eksploatacyjnej oraz utrzymania ich gotowości, a także organizowania i nadzorowania procesów eksploatacyjnych.

Ponadto, studenci Inżynierii pojazdów bojowych i specjalnych pozyskają praktyczną wiedzę w zakresie stosowania zaawansowanych systemów informatycznych w sferze zarządzania eksploatacją i projektowania, jak również kierowania zespołami ludzkimi oraz pracy w zespole.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH?

Studia na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych kształcą inżynierów przygotowanych przede wszystkim do pracy w jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz tego, z pozyskanym na studiach wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach zajmujących się problematyką eksploatacji pojazdów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych:

 • Wojsko Polskie,
 • Straż Pożarna,
 • Policja Państwowa,
 • Wojska Obrony Terytorialnej,
 • firmy z branży zbrojeniowej,
 • firmy z branży motoryzacyjnej,
 • podmioty realizujące produkcję i obsługę pojazdów oraz ich osprzętu.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH

Komentarze (0)