Biogospodarka zrównoważona

Biogospodarka zrównoważona

Studia na kierunku biogospodarka zrównoważona możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Biogospodarka zrównoważona stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Biogospodarka zrównoważona studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona to studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku biogospodarka zrównoważona
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku biogospodarka zrównoważona możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biogospodarka zrównoważona - uczelnie >

Opis kierunku

Biogospodarka zrównoważona jest kierunkiem interdyscyplinarnym, którego założeniem jest nie tylko przekazanie specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia ukierunkowanego na budowanie konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analityki biosurowców, procesów konwersji biomasy oraz ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasad gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, czy metodologii badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.

 

Praca po studiach

Pozyskana wiedza i rozwinięte umiejętności stanowią podstawę do pracy między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, czy laboratoriach analitycznych i stacjach diagnostycznych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE.

Biogospodarka zrównoważona jest kierunkiem realizowanym na studiach drugiego stopnia, a więc aby ubiegać się o przyjęcie należy najpierw pochwalić się dyplomem ukończenia studiów stopnia pierwszego. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Biogospodarka zrównoważona - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA

W programie studiów na kierunku Biogospodarka zrównoważona znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Statystyczna analiza danych
 • Ekologiczna ocena cyklu życia
 • Pozyskiwanie środków unijnych i zarządzanie projektem
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Metagenomika w biogospodarce
 • Przedsiębiorczość
 • Energia odnawialna
 • Ekonomika w biogospodarce
 • Oceny środowiskowe w biogospodarce

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk technicznych
 • nauk ekonomicznych
 • nowych uregulowań prawnych
 • ekonomii bioproduktu i procesów zachodzących w gospodarce
 • biogospodarki
 • nowoczesnych technologii
 • zrównoważonego rozwoju
 • źródeł finansowania działań proinnowacyjnych
 • zaawansowanej metodologii badań

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA?

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, projektów oraz innych kreatywnych form kształcenia realizowanych w grupach problemowych z wykorzystaniem prezentacji, interaktywnych seminariów oraz praktyki zawodowej.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

W toku studiów studenci kierunku Biogospodarka zrównoważona zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: ekologiczna ocena cyklu życia, gospodarka o obiegu zamkniętym, przedsiębiorczość, ekonomika w biogospodarce, oceny środowiskowe w biogospodarce. Realizowany program nauczania ma dostarczyć wiedzę na temat analityki biosurowców, procesów konwersji biomasy oraz kierunków ich rozwoju z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, zasad gospodarki cyklu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, a także zaawansowanej metodologię badań z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych.

Ponadto, studenci Biogospodarki zrównoważonej zdobywają wiedzę dotyczącą głównych strategii rozwojowych biotechnologii przemysłowej oraz inżynierii środowiska w zakresie właściwym dla biogospodarki. Uczą się jak planować i przeprowadzać eksperymenty, projektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces wykorzystywany w biogospodarce oraz analizować istniejące rozwiązania techniczne i proponować ich ulepszenia w tym obszarze, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA?

Studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA?

Absolwenci studiów na kierunku Biogospodarka zrównoważona przygotowani są do pracy w szeroko rozumianej biogospodarce. Oznacza to, że będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, czyli na przykład z sektora rolno- spożywczego, czy energetycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii, czy też laboratoriach analitycznych, stacjach diagnostycznych zajmujących się analityką biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości biosurowców i bioproduktów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biogospodarka zrównoważona:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne,
 • ośrodki naukowo- badawcze,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii,
 • laboratoria analityczne,
 • stacje diagnostyczne.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biogospodarka zrównoważona studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biogospodarka zrównoważona studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biogospodarka zrównoważona

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)