ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE

Dodaj do ulubionych

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

Studenci kierunku zaawansowane materiały inżynierskie zdobędą wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych, chemicznych i fizycznych. Ponadto nauczą się opracowywać dokumentacje dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru projektowania, wytwarzania i testowania materiałów inżynierskich.

Absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-rozwojowych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem materiałów inżynierskich.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia inżynierskie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów, dlatego też aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów na kierunek zaawansowane materiały inżynierskie należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie to:

  • matematyka / fizyka / informatyka / chemia / biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zaawansowane materiały inżynierskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.08.2021
do 14.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE?

Zaawansowane materiały inżynierskie to studia techniczne skierowane do osób, które chciałyby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynierskich i ścisłych. Program nauczania będzie oscylował wokół zagadnień związanych z informatyką, matematyką, chemią, fizyk a oraz materiałoznawstwem. Ponadto studenci rozwiną zdolności inżynierskie, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zaawansowane materiały inżynierskie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie będzie oscylował wokół nauk technicznych, informatycznych, fizycznych, czy matematycznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat wytrzymałości materiałów oraz inżynierii spalania. Ponadto rozwiną szereg cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się projektowania i wytwarzania materiałów inżynierskich. Co więcej poznają zasady realizacji zadania inżynierskiego i opracowywania specjalistycznej dokumentacji technicznej.

W ramach kształcenia nauczą się także oceny właściwości materiałów oraz dowiedzą się, w jaki sposób obliczyć podstawowe parametry elektryczne, magnetyczne, optyczne i cieplne materiałów. Zyskają także umiejętności z zakresu badania mikro- i nanostruktury materiałów do ich charakterystyki, a także wykonywania podstawowych obliczeń. Uzyskaną wiedzę wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE?

Studia na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE STUDIA I STOPNIA

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zaawansowane materiały inżynierskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
120
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zaawansowane materiały inżynierskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów inżynierskich. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi, laboratoriami, jednostkami kontroli jakości, czy w branży motoryzacyjnej, lotniczej, chemicznej oraz kosmetycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zaawansowane materiały inżynierskie:

  • laboratoria naukowo-badawcze

  • biura projektowe

  • firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem materiałów

  • jednostki kontroli jakości

  • branża lotnicza, motoryzacyjna, chemiczna, kosmetyczna

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE

Komentarze (0)