Inżynieria morska i brzegowa

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynieria morska i brzegowa studia – kierunek studiów 

 

Dla kogo ten kierunek

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć zależności, jakie występują pomiędzy dynamiką rozwoju gospodarki i przemysłu a zapotrzebowaniem na specjalistów nadzorujących poprawność działania konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych, które są podstawą dla logistyki transportu drogą wodną. Bez grona najlepszych techników działających w branży morskiej, nie byłaby możliwy nie tylko dystrybucja towarów na skalę światową, ale również organizacja rejsów wycieczkowych, co naraziłoby państwo na ogromne straty. Studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie współczesnej gospodarki morskiej na specjalistów wykształconych i uposażonych w gruntowne umiejętności techniczne w tej dziedzinie. Jesteś absolwentem technicznych studiów I stopnia, chcącym kontynuować naukę na nieokreślonym jeszcze kierunku? Od zawsze twoim żywiołem była woda, a wakacje miały sens tylko wtedy, kiedy spędzałeś je nad morzem? Przedmioty ścisłe były twoimi ulubionymi? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa mogą okazać się strzałem w dziesiątkę! 

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent studiów na kierunku inżynieria morska i brzegowa? Nauka systematycznie wtłaczana do głów studentów będzie krążyła głównie wokół obiektów hydrotechnicznych oraz rozwiązywania przybrzeżnych problemów projektowych. W tym celu nauczysz się używać pisma technicznego i operowania odpowiednimi znaczeniami tak, aby stworzone przez ciebie projekty były czytelne przez ich nadzorców i wykonawców. Poznasz najnowocześniejsze metody obliczeniowe, które wykorzystasz podczas rozwiązywania rozmaitych technicznych problemów i wykonywania skomplikowanych terenowych obliczeń. Od podszewki zgłębisz zasady działania hydrotechniki morskiej, przybrzeżnej i rzecznej, abyś z czystym sumieniem mógł nazywać siebie ekspertem w obranej przez siebie dziedzinie. 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria morska i brzegowa? Pomimo tego, że obszar wyboru będzie dosyć wąski i ściśle ograniczony do jednej tematyki, to najwięksi miłośnicy treści prezentowanych w toku studiów z pewnością znajdą swoje miejsce na rynku pracy. Będziesz mógł się zatrudnić w biurach projektowych, gdzie wykorzystasz umiejętności tworzenia rozmaitych planów pod zorganizowanie miejsca w obszarze linii brzegowej oraz budowę maszyn hydrotechnicznych. Zajmiesz się również kontrolą prawidłowości działania konstrukcji przybrzeżnych. Praca w ośrodkach naukowych pozwoli ci na wykazanie się adekwatnymi do zleceń umiejętnościami matematycznymi. 

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa, w procesie rekrutacji na Politechnice Gdańskiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria morska i brzegowa (wydział inżynierii lądowej i środowiska)

Specjalności na kierunku inżynieria morska i brzegowa (wydziały oceanotechniki i okrętownictwa)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię morską i brzegową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i utrzymania obiektów hydrotechnicznych
  • konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych
  • rozwiązywania problemów projektowych
  • hydrotechniki morskiej, przybrzeżnej i rzecznej
  • wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych
  • obsługi specjalistycznych programów komputerowych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria morska i brzegowa

Absolwent kierunku inżynieria morska i brzegowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • biurach projektowych
  • ośrodkach naukowych
  • budowach hydrotechnicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Komentarze (0)