Inżynieria morska i brzegowa

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynieria morska i brzegowa studia – kierunek studiów 

 

Dla kogo ten kierunek

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć zależności, jakie występują pomiędzy dynamiką rozwoju gospodarki i przemysłu a zapotrzebowaniem na specjalistów nadzorujących poprawność działania konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych, które są podstawą dla logistyki transportu drogą wodną. Bez grona najlepszych techników działających w branży morskiej, nie byłaby możliwy nie tylko dystrybucja towarów na skalę światową, ale również organizacja rejsów wycieczkowych, co naraziłoby państwo na ogromne straty. Studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie współczesnej gospodarki morskiej na specjalistów wykształconych i uposażonych w gruntowne umiejętności techniczne w tej dziedzinie. Jesteś absolwentem technicznych studiów I stopnia, chcącym kontynuować naukę na nieokreślonym jeszcze kierunku? Od zawsze twoim żywiołem była woda, a wakacje miały sens tylko wtedy, kiedy spędzałeś je nad morzem? Przedmioty ścisłe były twoimi ulubionymi? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, to studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa mogą okazać się strzałem w dziesiątkę! 

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent studiów na kierunku inżynieria morska i brzegowa? Nauka systematycznie wtłaczana do głów studentów będzie krążyła głównie wokół obiektów hydrotechnicznych oraz rozwiązywania przybrzeżnych problemów projektowych. W tym celu nauczysz się używać pisma technicznego i operowania odpowiednimi znaczeniami tak, aby stworzone przez ciebie projekty były czytelne przez ich nadzorców i wykonawców. Poznasz najnowocześniejsze metody obliczeniowe, które wykorzystasz podczas rozwiązywania rozmaitych technicznych problemów i wykonywania skomplikowanych terenowych obliczeń. Od podszewki zgłębisz zasady działania hydrotechniki morskiej, przybrzeżnej i rzecznej, abyś z czystym sumieniem mógł nazywać siebie ekspertem w obranej przez siebie dziedzinie. 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria morska i brzegowa? Pomimo tego, że obszar wyboru będzie dosyć wąski i ściśle ograniczony do jednej tematyki, to najwięksi miłośnicy treści prezentowanych w toku studiów z pewnością znajdą swoje miejsce na rynku pracy. Będziesz mógł się zatrudnić w biurach projektowych, gdzie wykorzystasz umiejętności tworzenia rozmaitych planów pod zorganizowanie miejsca w obszarze linii brzegowej oraz budowę maszyn hydrotechnicznych. Zajmiesz się również kontrolą prawidłowości działania konstrukcji przybrzeżnych. Praca w ośrodkach naukowych pozwoli ci na wykazanie się adekwatnymi do zleceń umiejętnościami matematycznymi. 

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa, w procesie rekrutacji na Politechnice Gdańskiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia, geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria morska i brzegowa +

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.01.2021
do 08.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię morską i brzegową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i utrzymania obiektów hydrotechnicznych
 • konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych
 • rozwiązywania problemów projektowych
 • hydrotechniki morskiej, przybrzeżnej i rzecznej
 • wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa?

 

1. Typ i tryb studiów

Inżynieria morska i brzegowa to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria morska i brzegowa będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, ale także zagadnień związanych z informatyką, matematyką, a nawet z budownictwem. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów z powyższego obszaru tematycznego, między innymi takich jak:

 • Dynamika morza, obciążenia konstrukcji morskich
 • Teledetekcja morza
 • Hydroenergetyka i energetyka morza

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych bloków specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku technicznym wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim nauczysz się wykonywać analizę statyczną i dynamiczną konstrukcji hydrotechnicznych. Ponadto, poznasz zasady tworzenia zaawansowanej dokumentacji technicznej. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać całym przedsięwzięciem inwestycyjnym i budowlanym. W planie zajęć znajdzie się również lektorat z języka obcego, dzięki któremu rozwiniesz swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria morska i brzegowa będą trwały półtora roku, czyli trzy semestry. Po tym czasie otrzymasz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria morska i brzegowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria morska i brzegowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria morska i brzegowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria morska i brzegowa

Absolwent kierunku inżynieria morska i brzegowa znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach projektowych
 • ośrodkach naukowych
 • budowach hydrotechnicznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA

Komentarze (0)