Engineering Management

Engineering Management

Dodaj do ulubionych

Engineering Management studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Engineering Management to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku engineering management
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku engineering management rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | engineering management - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności engineering management możesz podjąć na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | engineering management - uczelnie >

Opis kierunku

Engineering Management to w całości realizowany w języku angielskim kierunek, umożliwiający nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym i wykorzystywania go w zarządzaniu różnymi procesami produkcyjnymi i usługami. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, zarządzaniem innowacjami i transferem technologii, czy technikami informacyjno- komunikacyjnymi.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Engineering Management oferują pozyskanie wykształcenia, które można wykorzystać będąc pracownikiem wszystkich gałęzi przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją. Ponadto, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach doradczych, firmach audytorskich, czy instytutach naukowo- badawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W procesie rekrutacji na studia na kierunek Engineering Management nie obowiązują konkretne przedmioty kwalifikacyjne. Fundamentem postępowania kwalifikacyjnego są składane dokumenty. Należy jednak pamiętać o tym, że studia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a zatem warto zadbać o umiejętności językowe i jak najlepsze wyniki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENGINEERING MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Engineering management stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lub 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Engineering management stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Engineering Management - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Engineering management studia niestacjonarne

Engineering management studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Engineering management studia I stopnia

Engineering management studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku engineering management

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ENGINEERING MANAGEMENT

W programie studiów na kierunku Engineering Management znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania 
 • statystyka 
 • podstawy ekonomii  
 • rachunek kosztów dla inżynierów
 • business Inteligence
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 
 • systemy informatyczne CRM i ERP 
 • metrologia z elementami fizyki 
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • zarządzanie procesowe i projektowanie procesów

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematycznych
 • posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym
 • rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii zarządzania
 • znajomości zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
 • wykorzystywania podstawowej wiedzy inżynierskiej w wielu różnych branżach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT?

Kierunek Engineering Management to anglojęzyczny odpowiednik Inżynierii zarządzania. Studenci uczestniczą w warsztatach, projektach, zajęciach terenowych i wizytach studyjnych, dzięki czemu mogą przekonać się w jaki sposób można wykorzystywać nabywaną wiedzę.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Engineering Management możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Engineering Management zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: grafika menedżerska i prezentacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, statystyczna kontrola jakości, rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów, komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych, inżynieria materiałowa, mechanika i wytrzymałość materiałów.

Ponadto, poznają zasady zarządzania procesowanego i projektowania procesów, teorię i inżynierię systemów z elementami analizy systemowej, technologię maszyn i projektowanie procesów technologicznych, logistykę procesów produkcyjnych, czy eko- technologie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT?

Studia na kierunku Engineering Management trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT?

Wykształcenie absolwenta studiów na kierunku Engineering Management obejmuje niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Z tak bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Engineering Management:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy doradcze,
 • firmy audytorskie,
 • instytuty naukowo- badawcze,
 • firmy wdrożeniowe,
 • korporacje międzynarodowe.

 

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENGINEERING MANAGEMENT

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia