Inżynieria transportu i logistyki

Inżynieria transportu i logistyki

Dodaj do ulubionych

Inżynieria transportu i logistyki studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dobie globalizacji odpowiednie zarządzania transportem oraz logistyką jest niezwykle ważne. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Inżynieria transportu i logistyki to kierunek wychodzący naprzeciw tym tendencjom. Jeżeli zatem masz zmysł strategiczny i chciałbyś zająć się logistyką w przyszłości to może to być świetny kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Obecnie studia inżynierskie to nie tylko nauki techniczne, ale także kształcenie w zakresie nauk pozwalających na objęcie w przyszłości stanowiska managera: ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego. Co więcej, w ramach studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzą z zakresu logistyki i transportu. Nauczysz się zarządzać systemami transportowo-magazynowymi, optymalizować koszty logistyczne oraz zasad magazynowania i obrotu zapasami. Nie będą Ci też obce metody informatyczne wykorzystywane w szeroko pojętej logistyce. Jednym zdaniem staniesz się mózgiem operacji logistycznych w Twojej firmie.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria transportu i logistyki? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako inżynier jakości, standaryzacji i kontroli procesów, utrzymania ruchu i systemów telematycznych lub inżynier przedsiębiorstw zajmujących się transportem i logistyką. Możesz także zostać managerem organizacji ruchu transportowego w dużych firmach. Co więcej, praca będzie na Ciebie czekać w przedsiębiorstwach sektora TSL, centrach dystrybucyjnych i logistycznych czy firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria transportu i logistyki może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię transportu i logistyki, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Jednostka prowadząca

Inżynieria transportu i logistyki stopień: (I)
tryb: stacjonarne

Inżynieria transportu i logistyki - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria transportu i logistyki

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię transportu i logistyki

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych,
 • rozumienia oraz posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi; rozumienia istoty makroekonomii; przedstawiania podstawowych problemów polityki ekonomicznej, teorii zatrudnienia i bezrobocia; rozumienia istoty polityki państwa na rynku pracy, analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych, określania istoty koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego; wskazywania podstawowych problemów oceny koniunktury gospodarczej,
 • rozwiązywania problemów logistycznych za pomoc metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
 • operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Powinien zna istot zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria transportu i logistyki

Absolwent kierunku inżynieria transportu i logistyki znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • inżynier jakości, standaryzacji i kontroli procesów, utrzymania ruchu i systemów telematycznych,
 • manager organizacji ruchu transportowego,
 • inżynier przedsiębiorstw zajmujących się transportem i logistyką,
 • pracownik w przedsiębiorstwach sektora TSL,
 • pracownik w centrach dystrybucyjnych oraz logistycznych.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

Komentarze (0)