Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Dodaj do ulubionych

Inżynieria mechaniczna i materiałowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

W toku studiów studenci kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa zdobywają wiedzę dotyczącą budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, wytrzymałości elementów maszyn, jak również projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Studia przygotowują przede wszystkim do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Od kandydatów na studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa wymagana jest wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych. Aby mieć jak największe szanse na przyjęcie na studia należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami maturalnymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Inżynieria mechaniczna i materiałowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 20.07.2021
do 26.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA?

Najważniejszym celem kształcenia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa jest budowanie wiedzy inżynierskiej, czyli opartej na mocnych podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Studenci zgłębiają zagadnienia dotyczące matematyki, fizyki, informatyki, aby potem z łatwością zaznajomić się między innymi z grafiką inżynierską, konstrukcją maszyn, termodynamiką, czy mechaniką płynów. Oprócz zagadnień bezpośrednio związanych z naukami ścisłymi i technicznymi studenci Inżynierii mechanicznej i materiałowej zaznajamiają się z zarządzaniem – zwłaszcza zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem, a także z zagadnieniami dotyczącymi prawa patentowego i transferu technologii.

1. Typ i tryb studiów.

Studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa możemy podzielić na:

1. Typ:

- studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

- studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci Inżynierii mechanicznej i materiałowej nabywają umiejętności w zakresie dobierania materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Poznają zasady projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, jak również uczą się formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA?

Studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria mechaniczna i materiałowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria mechaniczna i materiałowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria mechaniczna i materiałowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
300-449
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA?

Studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają maszyny i urządzenia z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Oznacza to, że po zakończeniu kształcenia można znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach projektowych, instytucjach badawczo- rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących w swojej produkcji nowoczesne materiały konstrukcyjne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe,
  • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne,
  • jednostki badawczo- rozwojowe przemysłu,
  • jednostki doradcze,
  • jednostki akredytacyjne,
  • jednostki odbioru technicznego.

Komentarze (0)