Dodaj do ulubionych

INŻYNIERIA LOTNICZA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria lotnicza to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od  3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności

 

Studenci kierunku inżynieria lotnicza zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu takich nauk, jak matematyka, fizyka, czy ochrona środowiska. W czasie studiów nauczą się budowy i obsługi statków powietrznych oraz poznają techniki pilotażu. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób badać i diagnozować problemy techniczne z silnikami lotniczymi oraz poznają metody nawigacji.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Ponadto idealnie odnajdą się, jako pracownicy zakładów produkcyjnych remontowych przemysłu lotniczego, przedsiębiorstw transportu lotniczego, czy polskich i międzynarodowych jednostek związanych z ruchem lotniczym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?


Decydując się na tak wymagające studia, jak inżynieria lotnicza należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji i odpowiednio wcześniej podjąć przygotowania, które zwiększą szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria lotnicza to:

 • matematyka

 • język obcy

 • chemia

 • fizyka

Studenci będą także zobowiązani dostarczyć wymagane dokumenty, których lista znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA LOTNICZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria lotnicza stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria lotnicza

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA LOTNICZA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa

Jednostka prowadząca

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Lotnictwo i kosmonautyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn energetycznych stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych

INŻYNIERIA LOTNICZA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA LOTNICZA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA LOTNICZA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria lotnicza

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK INŻYNIERIA LOTNICZA

W programie studiów na kierunku inżynieria lotnicza znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Teoria silników lotniczych
 • Technika pilotażu i symulatory lotu
 • Wykonanie i planowanie lotu
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia
 • Paliwa i systemy paliwowe
 • Przyrządy pomiarowe w lotnictwie
 • Podstawy procesów spalania
 • Alternatywne źródła energii w lotnictwie

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematycznych
 • badań i diagnostyki silników lotniczych
 • eksploatacji płatowców i silników lotniczych
 • systemów wentylacji i klimatyzacji statków powietrznych
 • aerodynamiki
 • zasad lotu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA LOTNICZA?

Kierunek inżynieria lotnicza powstał z myślą o absolwentach szkół średnich, pasjonujących się lotnictwem. Studenci mają szansę rozwinąć wiedzę i kwalifikacje z obszaru szeroko pojętego lotnictwa, pilotażu oraz kwestii technicznych związanych z budową samolotów i ich silników i tym samym zyskać uprawnienia do podjęcia pracy w przemyśle lotniczym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria lotnicza możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria lotnicza zdobędą wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat materiałoznawstwa, mechaniki płynów, konstrukcji maszyn, czy aerodynamiki.

Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z naukami matematycznymi, technicznymi i fizycznymi, dzięki czemu studenci rozwiną specjalistyczną wiedzę z tego obszaru. Ponadto skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się budowy samolotów i ich silników, a także diagnozowania problemów związanych z uszkodzeniami silnika. Co więcej, poznają zasady obsługi statków powietrznych i będą uczestniczyć w warsztatach z symulacji lotu. Studenci zyskają także zdolności z zakresu nawigacji lotu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA LOTNICZA?

Studia na kierunku inżynieria lotnicza trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA LOTNICZA?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku inżynieria lotnicza otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle lotniczym. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy lotnictwa cywilnego i wojskowego, czy zakładów produkcyjnych i lotniczych przemysłu lotniczego. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z jednostkami nadzoru i władzy lotniczej, przedsiębiorstwami transportu lotniczego oraz z jednostkami związanymi z ruchem lotniczym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria lotnicza:

 • lotnictwo cywilne i wojskowe

 • zakłady produkcyjne i remontowe przemysłu lotniczego

 • jednostki nadzoru i władzy lotniczej

 • jednostki związane z ruchem lotniczym

 • przedsiębiorstwa transportu lotniczego

 • własna działalność gospodarcza

 • ośrodki badawczo-naukowe

 • ośrodki szkoleniowe.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA LOTNICZA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia