AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW

AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW

AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW studia-kieruenk studiów

Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia pod uwagę brane są wyniki maturalne z matematyki, języka obcego, fizyki i chemii. W przypadku studiów magisterskich kandydaci muszą przedstawić dyplom oraz pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Automatyka i sterowanie robotów stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Termin rekrutacji I stopnia:
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 25.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2020
do 01.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW:

Czego nauczysz się na kierunku automatyka i sterowanie robotów?
W trakcie studiów zdobędziesz szeroką i gruntowną wiedzę z zakresu dziedziny, jaką jest automatyka. Jako student zanurzysz się także w fascynujący świat robotyki i dowiesz się więcej na temat postępującego procesu robotyzacji wielu gałęzi przemysłu
Jako że roboty przemysłowe obecnie używane są w różnych branżach, między innymi: medycznej, energetycznej, transportowej, rolniczej i innych będziesz musiał poznać specyfikę tych dyscyplin.Podczas kursu nauczysz się w jaki sposób rozwiązywać problemy powstałe w konkretnych obszarach przemysłu.
Co więcej, będziesz miał możliwość uczestnictwa w niezwykle ciekawych i rozwijających zajęciach, na których wykształcisz umiejętności programowania robotów oraz sterowania nimi.
Jako, że studia największy nacisk kładą na zdobywanie zdolności praktycznych w programie nauczania przewidziano innowacyjne formy kształcenia, takie jak eksperyment. Swoje zainteresowania będziesz mógł rozwijać także na kolach naukowych oraz podczas konferencji i praktyk studenckich.
 
Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • tworzenia algorytmów sterowania i programowania robotów
 • rozwiązywania problemów z obszaru różnych gałęzi przemysłu
 • specyfiki wielu gałęzi przemysłu
 • praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • nowoczesnych technologi informatycznych

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek automatyka i sterowanie robotów można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

 

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Jednak należy pamiętać, że studia zaoczne są dużo bardziej wymagające z tego względu, że zdecydowaną większą partię materiału teoretycznego trzeba opracowywać we własnym zakresie, ponieważ podczas weekendowych zjazdów nie sposób omówić wspólnie wszystkich zagadnień.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych.

Jako student kierunku automatyka i sterowanie robotów będziesz miał okazję zdobyć kompleksowe przygotowanie zawodowe z zakresu matematyki, automatyki czy robotyki. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów związanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • analiza matematyczna
 • układy logiczne i cyfrowe
 • wstęp do elektroniki
 • automatyka i sterowanie

 

Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki studenckie, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz szereg umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej praktyce zawodowej. Jako student nauczysz się technik sterowania i programowania robotów przemysłowych.

Ponadto, dowiesz się jak przeprowadzać zaawansowane pomiary przemysłowe oraz konstruować aparaturę elektroniczną. Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na międzynarodową karierę.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Robotyzacja przemysłu, czyli zastąpienie pracy ludzkiej tą wykonywaną przez roboty, w dzisiejszych czasach jest czymś oczywistym i skutecznie wykorzystywanym w wielu działach gospodarki. Jest to rozwiązanie, które pozwala uzyskać lepsze i szybsze efekty, które wpływają na efektywność i wydajność pracy.
Proces ten rozwija się niezwykle szybko i obejmuje coraz więcej dziedzin przemysłu, a w niedalekiej przyszłości robotyzacja stanie się czymś powszechnym i wykorzystywanym na szeroką skalę. W związku z potrzebami współczesnego rynku pracy, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii, którzy posiadaliby umiejętności obsługi maszyn.
Umożliwiają to studia automatyka i sterowanie robotów.Kierunek ten jest skierowany do wszystkich, których fascynują nauki informatyczne i techniczne, a swoją przyszłość chcieliby związać z innowacyjną branżą automatyki. Jeżeli więc ten opis idealnie do Ciebie pasuje to wybierz te studia i zdobądź szansę na ciekawą i przyszłościową pracę.
 
5. Gdzie studiować automatykę i sterowanie robotów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i sterowanie robotów:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW STUDIA NIESTACJONARNE

AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów trwają od 3,5 do 4 lat lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku automatyka i sterowanie robotów realizowane w trybie stacjonarnym będą trwały siedem semestrów. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na formę zaoczną, na naukę poświęcisz cztery lata, czyli osiem semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku automatyka i sterowanie robotów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka i sterowanie robotów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka i sterowanie robotów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
90
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka i sterowanie robotów na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW:

Jaka praca po tym kierunku?
Jako absolwent kierunku automatyka i sterowanie robotów będziesz miał gruntowne wykształcenie z zakresu programowania i nadzorowania pracy robotów przemysłowych. Jako, że robotyzacja gospodarki postępuje niezwykle szybko bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu.
Po ukończeniu nauki możesz zdobyć pracę w instytucjach wdrażających nowoczesne technologie. Co więcej, idealnie odnajdziesz się na stanowisku inżyniera utrzymania ruchu, automatyka i robotyka.
Równie ciekawą opcją jest praca w zawodzie projektanta systemów informatycznych lub założenie własnej działalności gospodarczej z tego obszaru.Ponadto, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i zdobywać dalsze wykształcenie i nowe perspektywy zawodowe.
 
Absolwent kierunku automatyka i sterowanie robotów znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • zakładach przemysłowych i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie
 • automatyk
 • robotyk
 • inżynier utrzymania ruchu
 • projektant systemów informatycznych
 • własna działalność gospodarcza
 • firmach integratorskich
 • branży logistycznej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I STEROWANIE ROBOTÓW

Komentarze (0)