TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Przemysł kosmiczny obejmuje wszystkie działania związane z produkcją urządzeń kosmicznych. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych gałęzi gospodarki, dlatego też specjaliści z tego obszaru są obecnie na wagę złota i mogą cieszyć się dużym uznaniem zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Odpowiedzią na tego typu tendencje i potrzeby stawiane przez współczesny, zmieniający się świat są nowatorskie i niezwykle przyszłościowe studia na kierunku technologie kosmiczne i satelitarne. Ich program skierowany jest do wszystkich osób o dużych zdolnościach z obszaru nauk ścisłych i technicznych, które chciałyby wykorzystać swoje umiejętności w tej niezwykle prężnie rozwijającej się branży. Jeżeli więc marzysz o zdobyciu wszechstronnego i gruntownego wykształcenia oraz szansy na atrakcyjną pracę, także w środowisku międzynarodowym, to studia na tym kierunku powinny być twoim wyborem!

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku technologie kosmiczne i satelitarne?

Ze względu na niezwykle złożony i interdyscyplinarny charakter tych nowatorskich studiów będziesz miał szansę zyskać wszechstronną i wielopłaszczyznową wiedzę z obszaru nauk ścisłych i technicznych, mających duże znaczenie w branży kosmicznej i satelitarnej. Jako student, w trakcie nauki, będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb i planów zawodowych.

Zadecydujesz pomiędzy technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, a technologiami mechanicznymi i mechatronicznymi w inżynierii kosmicznej. Ta niezwykle bogata oferta kształcenia sprawi, że będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania oraz zyskać wszechstronne wykształcenie i tym samym zwiększyć swoje szanse na atrakcyjną i rozwijającą pracę. Oprócz wiedzy kierunkowej, udoskonalisz także swoje zdolności językowe, które są obecnie niezaprzeczalnym atutem na wymagającym rynku pracy.

Uzyskaną wiedzę teoretyczną i kompetencje praktycznej wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu pracy.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle prestiżowego i nowatorskiego kierunku będziesz miał wszechstronną i gruntowną wiedzę z obszaru technologii wykorzystywanych w branży kosmicznej i satelitarnej. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje sprawią, że bez problemu znajdziesz atrakcyjną i perspektywiczną pracę. Po ukończeniu studiów będziesz gotowy do podjęcia zatrudnienia w biurach projektowych specjalistycznych maszyn i technologii kosmicznych.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się w zawodzie projektanta i konstruktora specjalistycznych systemów nawigacyjnych oraz maszyn satelitarnych. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości ze specjalistycznymi wydawnictwami naukowymi , ośrodkami badawczo-naukowymi oraz laboratoriami. Bardzo dobra znajomość specjalistycznego języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dodatkowo, po ukończeniu studiów drugiego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego niezwykle prestiżowego kierunku będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca / profil kierunku

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE:

 • wiedza z zakresu ,matematyki
 • wiedza z zakresu fizyki
 • wiedza chemiczna
 • wiedza z zakresu mechaniki
 • wiedza z obszaru teledetekcji
 • umiejętność projektowania aparatury satelitarno-kosmicznej
 • wiedza z obszaru nawigacji kosmicznej
 • znajomość budowy specjalistycznych urządzeń i maszyn
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE:

 • specjalistyczne laboratoria
 • wydawnictwa naukowe
 • ośrodki badawczo-naukowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • administracja państwowa
 • branża kosmiczna
 • inżynier
 • biura projektowe
 • konstruktor i projektant aparatury satelitarnej i nawigacyjnej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Komentarze (0)