Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Dodaj do ulubionych

Zaawansowane materiały i nanotechnologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zaawansowane materiały i nanotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Zaawansowane materiały i nanotechnologia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując zaawansowane materiały i nanotechnologia

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii na poziomie kwantowym, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii.

W szczególności dotyczy to przewidywania właściwości szerokiego zakresu zaawansowanych materiałów na poziomie makro- i mikroskopowym oraz w pełni świadomego i krytycznego prowadzenia podstawowych i stosowanych badań przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii.

Jako student tego kierunku w planie swoich zajęć znajdziesz takie przedmioty jak podstawy fizyki - mechanika, analiza matematyczna, chemia nieorganiczna, podstawy informatyki, zajęcia wyrównawcze z fizyki, chemii i matematyki; statystyczne metody opracowania pomiarów, podstawy fizyki: termodynamika, elementy chemii analistycznej i chemometrii, algebra z geometrią, podstawy informatyki, matematyka w fizyce, wyrównawcze zajęcia laboratoryjne z fizyki, podstawy zarządzania i ochrona własności, chemia fizyczna, chemia ciała stałego, elektronika, wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii, równowagi fazowe, mechanika kwantowa, chemia organiczna z elementami biochemii, krystalografia i rentgenografia, pracownia badań materiałów, podstawy fizyki fazy skondensowanej, chemia kwantowa, polimery naturalne i syntetyczne, komputerowe modelowanie materiałów, elementy fizyki statystycznej, podstawy metaloznawstwa oraz wiele, wiele innych podobnych i bardziej zaawansowanych przedmiotów, rozwijających Twoją specjalistyczną wiedzę.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • syntezy i właściwości nanostruktur
 • metod badania materiałów
 • zastosowania nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
 • ceramiki i kompozytów
 • funkcjonalności nowych materiałów

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Dla kogo ten kierunek

Nowoczesna technologia i jej ciągły rozwój to jest coś, co interesuje Cię najbardziej? Chciałbyś zgłębić stale poszerzającą się wiedzę z tego zakresu? A w przyszłości związać się zawodowo z tą dziedziną przemysłu, która wykorzystuje materiały nowej generacji jak nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki?

Jeśli w dodatku jesteś osobą charakteryzującą się umysłem ścisłym, której matematyka, ani fizyka, ani chemia czy informatyka nie są obce - prawdopodobnie znalazłeś idealny kierunek studiów dla siebie - zaawansowane materiały i nanotechnologia.

 

3. Gdzie studiować Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zaawansoane materiały i nanotechnologia:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Absolwent kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • ośrodkach i instytutach badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • szkolnictwie
 • przemyśle farmaceutycznym, chemicznym czy elektronicznym

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

Komentarze (0)