Studia ścisłe

Studia ścisłe

Studia ścisłe

Największy wybór studiów

ścisłych w Polsce

Odkryj ponad 40 kierunków ścisłych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025 

Dodaj do ulubionych

Studia ścisłe 2024

Studia ścisłe w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia ścisłe to przestrzeń kształcenia oparta przede wszystkim na matematyce. Najważniejszym ich celem jest zdobycie umiejętności wykorzystywania „królowej nauk” w praktycznym działaniu, przy rozwiązywaniu różnego typu problemów. Nie oznacza to jednak, że studenci studiów ścisłych uczą się wyłącznie tego jak prawidłowo wykonać wybrane działanie. Nabywają umiejętności między innymi w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji, programowania, przeprowadzania eksperymentów, czy inżynierii finansowej.

Popularne kierunki ścisłe: analityka biznesowa i data science, informatyka, matematyka, chemia, fizyka, bioinformatyka, fizyka techniczna, biofizyka.

Wiedza i umiejętności pozyskane na studiach ścisłych całkiem szeroko otwierają przestrzeń zawodową. Absolwenci mogą pracować między innymi w instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach i instytucjach naukowych zajmujących się analizą różnorodnych danych, firmach produkujących specjalistyczny sprzęt pomiarowy, instytucjach administracji publicznej, branży IT, ośrodkach badania opinii publicznej.

 

KIERUNKI ŚCISŁE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka biznesowa i big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesowa i data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka danych w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Applied mathematics II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
Finanse, rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka komputerowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana i technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka w technice I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka z informatyką I stopnia stacjonarne
Mathematical methods in data analysis I stopnia stacjonarne
Mathematics II stopnia stacjonarne
Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka I stopnia stacjonarne
Analityka danych - studia podyplomowe podyplomowe online
Analiza danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analiza danych i data mining - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza danych w python 3 - studia podyplomowe podyplomowe online
Data scientist. analityk danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja matematyczno-logiczna dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Matematyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Matematyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Matematyka studia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe online
Matematyka z elementami informatyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metody statystycznej analizy danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie matematyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie matematyki i biologii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i fizyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i informatyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podstawy analityki danych w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: matematyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i finanse - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Statystyka i informatyka medyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia kwalifikacyjne z matematyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium rachunkowości, podatków i finansów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wizualna analityka danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ŚCISŁE

Miasto
SORTOWANIE:
A
D
F
G
I
K
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA ŚCISŁE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki ścisłe:

MATEMATYKA

Uniwersytet Łódzki

Kierunki ścisłe:

ANALIZA DANYCH
MATEMATYKA

Uniwersytet Warszawski

Kierunki ścisłe:

MATEMATYKA

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki ścisłe:

MATEMATYKA
MATEMATYKA KOMPUTEROWA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki ścisłe:

MATEMATYKA

Politechnika Lubelska

Kierunki ścisłe:

MATEMATYKA

Politechnika Rzeszowska

Kierunki ścisłe:

MATEMATYKA

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA ŚCISŁE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach ścisłych?

Jak wyglądają studia na kierunkach ścisłych?

Chyba każdy spotkał się z pewnym niepisanym podziałem, który określa ludzi jako umysły ścisłe i umysły humanistyczne. Pomimo tego, że klasyfikacja ta wydaje się nieco przestarzała to jednak jest w niej trochę prawdy. Na jej podstawie można wyróżnić studia ścisłe, obejmujące dyscypliny które w dużej mierze skupiają się na opisywaniu zjawisk i weryfikacji założeń przy pomocy obliczeń, doświadczeń i dowodów matematycznych.

Kierunki kształcenia z kręgu studiów ścisłych mają ten sam, niepodważalny fundament, a jest nim matematyka. Już same nazwy kierunków z tego obszaru podpowiadają nam, jakie umiejętności należy posiadać, aby - po pierwsze: ubiegać się o przyjęcie na studia oraz – po drugie: bez przeszkód zaliczać kolejne egzaminy i zakończyć edukację z dyplomem w kieszeni.

Kształcenie na studiach ścisłych przebiega wedle dobrze znanego podziału. Kierunki objęte są tzw. systemem bolońskim, zatem nauka realizowana jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Co zrozumiałe, dyscypliny z tego kręgu możemy odnaleźć również na studiach podyplomowych.

 

Studia ścisłe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki ścisłe:

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach ścisłych?

Ile trwają studia na kierunkach ścisłych?

Jak już wspomnieliśmy kształcenie na studiach ścisłych realizowane jest na fundamencie systemu bolońskiego, a więc kierunki prowadzone są na studiach pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia.

Zdarza się, że niektóre z nich występują tylko na jednym ze stopni, a więc albo na pierwszym albo na drugim. Kierunki ścisłe mają to do siebie, że często ewoluują. Oznacza to, że kiedyś istniały wyłącznie jako specjalności by potem stać się pełnoprawnymi, odrębnymi kierunkami. Określenie długości studiów wymaga najpierw wyboru kierunku.

Bez niego, możemy założyć, że kształcenie może trwać 3 lata, 3,5 roku, 1,5 roku, 2 lata. Łącząc wszystkie stopnie możemy spędzić na uczelni 5 lat. Wszystko zależy od kierunku.

 

 

Jaka wymagania? Co zdawać na maturze?

Jaka wymagania? Co zdawać na maturze?

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że fundamentem studiów ścisłych jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Jest ona nie tylko najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji, ale także najistotniejszym elementem całego kształcenia. Atutem może być także fizyka, choć w już skromniejszym wymiarze.

 

W procesie rekrutacji na studia ścisłe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka / fizyka i astronomia
 • chemia

 

Myśląc poważnie o studiach ścisłych należy solidnie przyłożyć się do matematyki. Co wydaje się oczywiste, warto zdawać ją na poziomie rozszerzonym – tylko takie podejście zwiększy nasze szanse w procesie kwalifikacyjnym, a potem ułatwi przechodzenie przez kolejne etapy studiów.

 

 

Jaka praca po studiach ścisłych?

Jaka praca po studiach ścisłych?

Jeśli potrafi się liczyć, można liczyć na dobrą i ciekawą pracę. Przestrzeń zawodowa związana ze studiami ścisłymi jest bardzo szeroka i zawiera w sobie wiele różnorodnych zawodów.

 

Możliwe ścieżki przyszłej kariery zawodowej po studiach ścisłych:

 • analityk danych,
 • pracownik sektora finansowego,
 • księgowy,
 • specjalista do spraw ubezpieczeń…

 

wymieniać można długo i właśnie to jest największą zaletą tych studiów. Umiejętności matematyczne potrzebne są praktycznie wszędzie i wykorzystywane są w każdym sektorze i każdej branży.

Na absolwentów czekają instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, reprezentanci branży IT, instytucje wykorzystujące nowoczesne technologie, placówki naukowo- badawcze.

 

 

Czy warto iść na studia ścisłe?

Czy warto iść na studia ścisłe?

Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź: tak! Matematyka nie bez powodu określana jest mianem „królowej nauk”, a umysły ścisłe potrafią poradzić sobie w każdych warunkach.

Umiejętności związane z naukami ścisłymi zawsze były i zawsze będą poszukiwane na rynku. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że gdy inne kompetencje oraz obszary wiedzy będą mniej znaczące, to wiedza z zakresu nauk ścisłych zawsze będzie w czołówce – w końcu cały świat opiera się na liczbach.

Studia mogą być różnie postrzegane. Niektórzy widzą w nich możliwość rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy w zakresie ulubionych zagadnień, czy też stawiania pierwszych kroków w kierunku kariery zawodowej. Co wydaje się szczególnie istotne, studia ścisłe dają pewność, że z pozyskanym wykształceniem praca się znajdzie, na dodatek ciekawa i satysfakcjonująca.

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach ścisłych?

Co dadzą ci studia na kierunkach ścisłych?

Kształcenie na studiach ścisłych daje konkretne umiejętności – i to można uznać za ich najistotniejszy atut. Naturalnie, konkretny obszar pozyskiwanych kompetencji uzależniony jest od studiowanego kierunku, ale w omawianym przypadku można mieć pewność, że z każdą dyscypliną łączą się potrzebne na rynku kwalifikacje.

Kierunków oraz ścieżek kształcenia i specjalności jest bardzo dużo. Warto zwrócić uwagę na fakt, że znaczna większość stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Oznacza to, że studia ścisłe dają pewność, że w toku nauki pozyskuje się wiedzę i umiejętności, które na pewno zostaną wykorzystane. Nie są one wyłącznie efektem realizowanego programu, ale czymś znacznie więcej.

 

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach ścisłych?

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach ścisłych?

Zastanawiając się nad podjęciem studiów bardzo często tworzy się bilans zysków i strat. Śmiało można założyć, że w przypadku studiów ścisłych tych drugich jest znacznie mniej.

Naturalnie, nie można postrzegać ilości zajęć oraz wysiłku włożonego w naukę jako coś negatywnego i jako wadę. Rozbudowane programy nauczania oraz czas spędzony na nauce jest wyłącznie czymś dobrym, ponieważ prowadzi do efektów, z czego najważniejszym jest poszukiwane na rynku wykształcenie.

Stwierdzenie, że studia dają wyłącznie coś dobrego może wydawać się banalne, a niektórym nawet lekko przekłamane. W przypadku kierunków ścisłych trudno mówić, że opisywanie ich w superlatywach jest naciągane, czy ubarwione.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach ścisłych?

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach ścisłych?

Podjęcie studiów powinno być przemyślaną decyzją. Do rozpoczęcia nauki powinny pchać nas zainteresowania, marzenia, życiowe plany. Nikt za nas nie będzie zdawać egzaminów i spędzać czasu na zajęciach.

Dlatego warto jest dokładnie poznać obrany kierunek. Sprawdzić jego program, oferowane specjalności, a także przyjrzeć się bliżej możliwościom zawodowym. Nie warto iść na studia zupełnie w ciemno, jak również nie warto iść na studia tylko po to, by móc mówić o sobie per „student”.

Myśląc o studiach ścisłych należy dokładnie sprawdzić jakie wymagania stawiane są przed kandydatami oraz późniejszymi studentami. Warto dowiedzieć się jakie przedmioty i dyscypliny stanowią fundament obranego kierunku, aby nie okazało się, że wybrana przez nas dyscyplina była marzeniem nie do zrealizowania.

Co jeszcze warto sprawdzić? Czy uczelnia, którą zamierzamy wybrać oferuje możliwość interesujących praktyk i staży. Dlaczego? Praktyki bardzo często bywają świetną okazją nie tylko do sprawdzenia zdobytej na zajęciach wiedzy, ale przede wszystkim szansą na zdobycie pracy.

 

 

Studia ścisłe – zaoczne

Studia ścisłe – zaoczne

Dyskusje na temat różnic pomiędzy stacjonarną i niestacjonarną formą kształcenia można porównać do meczu piłkarskiego, w którym piłka przerzucana jest z połowy na połowę, akcje wędrują z bramki pod bramkę, a na końcu i tak jest remis. Dlatego jeśli ktoś zacznie rozmowę na temat wyższości jednego trybu nad drugim, warto do niej nie dołączać.

Dla nas istotne powinno być tylko to, czy obierany przez nas kierunek – jeśli chcemy uczyć się zaoczenie – posiada taką formę. Jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten plan realizować. Należy pamiętać, że zaoczne kształcenie wygląda zgoła inaczej od dziennego.

Zajęcia prowadzone są w ramach tzw. zjazdów, a pozyskiwanie wiedzy wymaga znacznie większej samodzielności. Ale czy jest to wada? Absolutnie nie! Studia zaoczne, chociaż charakteryzujące się dużym natężeniem, posiadają wiele zalet, a jedną z nich jest ta, że rozwijają umiejętności i cechy osobowości takie jak punktualność, odpowiedzialność i zarządzanie własną pracą i czasem.

 

 

Studia na kierunkach ścisłych – opinie

Studia na kierunkach ścisłych – opinie

Istnieje przekonanie, że osoby o umysłach ścisłych zawsze sobie poradzą i znajdą rozwiązanie w nawet najtrudniejszym położeniu. Czy tak jest naprawdę? Czy kierunki ścisłe można uznać nie tylko za ciekawe, ale i bezpieczne?

Robert, student Matematyki stosowanej mówi:

„Studiuję z dwóch powodów. Aby rozwijać zainteresowania i uczyć się tego, co naprawdę lubię, a także po to, aby moje zainteresowania przekształciły się w zawód. Nie ma sensu studiować czegoś, czego się nie lubi albo nie wiąże się z tym żadnych planów na przyszłość.”

 

Angelika, studentka Finansów i zarządzania w przedsiębiorstwie mówi:

„Umysły ścisłe zawsze będą poszukiwane na rynku. Aby znaleźć pracę po studiach należy uczyć się tego, co jest poszukiwane i potrzebne.”

 

Komentarze (0)