Dodaj do ulubionych

Biomechanika inżynierska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3, 5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biomechanika inżynierska jest kierunkiem, który największą uwagę skupia na zagadnieniach związanych z technicznym wspomaganiem medycyny i nawiązuje do wyzwań XXI wieku. Studenci pozyskują wiedzę niezbędną do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń wspomagających lokomocję człowieka, implantów i sztucznych narządów, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach i sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto, w procesie kształcenia niemały nacisk kładziony jest na poznanie elementów technicznego wspomagania operacji chirurgicznych, technik obrazowania medycznego, czy zagadnień związanych z wirtualną rzeczywistością.

Po zakończeniu nauki absolwenci studiów na kierunku Biomechanika inżynierska będą mogli pracować między innymi w firmach projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, implanty, czy sztuczne narządy, jak również w działach firm motoryzacyjnych zajmujących się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Biomechanika inżynierska jest kierunkiem, który wymaga od studentów matematycznych zdolności, dlatego właśnie „królowa nauk” stanowi przepustkę na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Biomechanika inżynierska:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • język obcy,
  • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Biomechanika inżynierska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Inżynieria biomedyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 20.07.2021
do 25.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2021
do 18.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2021
do 27.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biomechanika inżynierska

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska przygotowują do realizacji zadań inżynierskich towarzyszących projektowaniu nowych i eksploatacji istniejących środków technicznych w medycynie, rozwiązywania złożonych problemów badawczych, a także stosowania nowoczesnych systemów komputerowych do modelowania i symulacji procesów biologicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (inżynierskie),
  • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Biomechanika inżynierska zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: grafika inżynierska, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, analiza matematyczna, techniki wytwarzania, metrologia wielkości geometrycznych, elementy i układy elektroniczne, technika mikroprocesorowa.

Ponadto, zdobywają wiedzę na temat projektowania konstrukcji mechanicznych, metod numerycznych w inżynierii biomedycznej, systemów wspomagania operacji medycznych, układów napędowych urządzeń medycznych, biomateriałów, czy robotów i manipulatorów medycznych i rehabilitacyjnych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Biomechanika inżynierska trwają 3, 5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA STUDIA I STOPNIA

BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biomechanika inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
94,6
II stopnia:
55,86
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA?

Biomechanika inżynierska to kierunek dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w zawodzie przykładającym się do rozwoju współczesnej medycyny. To kierunek dla osób, które swoją kreatywność chciałyby wykorzystać między innymi w procesach wytwarzania implantów, protez, sztucznych narządów oraz całej gamy urządzeń i sprzętu wspomagającego lub zastępującego funkcje życiowe człowieka.

Na absolwentów czekają firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, firmy projektujące i wytwarzające implanty i sztuczne narządy, jak również firmy motoryzacyjne, w szczególności działy zajmujące się bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów oraz pieszych, a także zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biomechanika inżynierska:

  • firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka,
  • firmy projektujące i wytwarzające implanty i sztuczne narządy,
  • firmy zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych.


 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA

Komentarze (0)