Studia sztuki

Studia sztuki

Studia sztuki

Największy wybór studiów

z dziedziny sztuki w Polsce

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025 

Dodaj do ulubionych

Studia z dziedziny sztuki 2024

Studia z dziedziny sztuki w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 4,5 do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia związane ze sztuką  to rozwijająca się przestrzeń kształcenia, która co jakiś czas powiększa się o nowe zagadnienia i dyscypliny. Odnajdujemy w niej najczęściej malarstwo, rzeźbę, wzornictwo, czy grafikę. Ale studia sztuki niosą za sobą nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia, projektowania, realizowania. To także umiejętności dotyczące marketingu, zarządzania, prawa autorskiego, które wydają się niezbędne do tego, aby swobodnie i bez trudności poruszać się zarówno po rynku pracy, jak i prowadzić własną, niczym nieskrępowaną działalność.

Popularne kierunki z zakresu sztuki: architektura wnętrz, design, reżyseria, edukacja artystyczna, aktorstwo, dyrygentura, krytyka artystyczna, grafika, wzornictwo.

Studia związane ze sztuką kierowane są głównie do tych, którzy pragną tworzyć i prowadzić działalność w zakresie wybranej dziedziny. Ale zdobyte wykształcenie podpowiada również kilka innych rozwiązań. Absolwenci mogą pracować między innymi w instytucjach kulturalno- oświatowych, biurach projektowych, studiach i wytwórniach filmowych, teatrach, galeriach, muzeach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, mediach.

 

KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Aktorstwo jednolite stacjonarne
Aktorstwo teatru lalek jednolite stacjonarne
Animacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Art & design II stopnia stacjonarne
Art & science II stopnia stacjonarne
Artyści asp w krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki podyplomowe zjazdy
Badania artystyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biżuteria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Design I stopnia stacjonarne
Design i zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design społeczny II stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Digital design I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fashion design I stopnia stacjonarne
Film eksperymentalny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fotografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fotografia i multimedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Grafika - studia online I stopnia, II stopnia online
Grafika artystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika projektowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Grafika reklamowa - studia podplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika użytkowa z reklamą I stopnia stacjonarne
Graphic arts II stopnia stacjonarne
Graphic design i technologie wizualne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna i projektowanie ux I stopnia stacjonarne
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki jednolite stacjonarne
Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
Kuratorstwo i realizacja wystaw I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
Literatura popularna i kreacje światów gier I stopnia stacjonarne
Malarstwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Mediacja sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Mediaworking - studia online I stopnia online
Nowe media I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Painting I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja medialna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie i badania II stopnia stacjonarne
Projektowanie mody I stopnia stacjonarne
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie produktu I stopnia stacjonarne
Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu I stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru i jego konteksty I stopnia stacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Rysunek I stopnia stacjonarne
Rzeźba II stopnia, jednolite stacjonarne
Scenografia II stopnia, jednolite stacjonarne
Scenografia i przestrzeń wirtualna I stopnia stacjonarne
Studia nad wizualnością - visual studies I stopnia stacjonarne
Sztuka i edukacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka i media I stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo ceramiki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo szkła I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Sztuki plastyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuki wizualne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia teatru lalek I stopnia stacjonarne
Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Visual arts I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Arteterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ceramika i historia sztuki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Choreografia w specjalności taniec ludowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Choreograficzne studia: prowadzenie zespołów tanecznych - taniec polski - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Design thinking - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - art & science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – art & science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyrektor artystyczny, stylista i specjalista vm (visual merchandising) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja plastyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fashion design - projektowanie ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fotografia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) - studia podyplomowe podyplomowe online
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fotografia i nowe media - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fotografia w terapii i rozwoju osobistym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fotografia współczesna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika artystyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Grafika komputerowa dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i dtp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i multimedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Grafika komputerowa i multimedialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i techniki multimedialne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika kreatywna i modelowanie 3d - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika kreatywna i projektowanie graficzne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika projektowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika warsztatowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Grafika wydawnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika, video i nowe technologie w pr (public relations) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika, video i nowoczesne technologie w pr (public relations) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Handel dziełami sztuki - studia podyplomowe podyplomowe online
Ilustracja i komiks z elementami concept art - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Interdisciplinary printmaking - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kameralistyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konserwacja drewna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Malarstwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Malarstwo i historia sztuki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Media, kultura, sztuka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacja i rynek sztuki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie plastyki i historii sztuki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie plastyki i techniki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nowoczesna grafika komputerowa dla nie-informatyków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona i zarządzanie kolekcją muzealną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Plastyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Projektowanie architektury wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie biżuterii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie graficzne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie graficzne i komunikacja wizualna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie i aranżacja wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie interfejsów graficznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Projektowanie ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz i home staging - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Reżyseria film i fotografia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rynek sztuki i antyków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia podyplomowe podyplomowe online
Specjalizacja kierunkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia reżyserii teatru dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie edukacji plastycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie scenografii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Techniki multimedialne - fotografia cyfrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tworzenie dzieł malarskich i rysunkowych (malarstwo i rysunek) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wzornictwo użytkowe i artystyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie na rynku sztuki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

Miasto
SORTOWANIE:
3
A
art
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA SZTUKI

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki z dziedziny sztuki:

WŁÓKIENNICTWO
WZORNICTWO

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki z dziedziny sztuki:

HISTORIA SZTUKI

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki z dziedziny sztuki:

GRAFIKA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki z dziedziny sztuki:

GRAFIKA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA SZTUKI - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
grafika reklamowa - studia podplomowe
H
I
K
kameralistyka - studia podyplomowe
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach z zakresu sztuki?

Studia z zakresu sztuki to szeroki obszar kształcenia, ponieważ nie dość, że możemy podzielić je na poszczególne dziedziny sztuki, takie jak muzyka, czy film, to jeszcze ulegają one podziałowi na kierunki praktyczne i teoretyczne.

Studenci studiów sztuki uczą się tworzyć, kreować, ale także zarządzać, organizować, czy chronić istotne dzieła.

 

Studia sztuki możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie.

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Studia z zakresu sztuki dominują oczywiście w uczelniach artystycznych: Akademiach Muzycznych, Szkołach Filmowych, czy Akademiach Sztuk Pięknych, ale kierunki z tego obszaru dostępne są także na uniwersytetach i politechnikach dlatego, że niektóre dziedziny sztuki łączą się z nowymi technologiami, a niektóre, tak jak wspomnieliśmy, mają charakter teoretyczny i nie przygotowują do procesu tworzenia.

 

Program kształcenia

Nauka na studiach sztuki polega na pozyskaniu wiedzy teoretycznej oraz licznych umiejętności praktycznych. Studenci tworzą teoretyczny fundament, ucząc się na przykład historii, bądź poznając wybitne dzieła poszczególnych artystów oraz rozwijają w sobie te zdolności, które są niezbędne do samodzielnego tworzenia.

Na początku, niechaj za przykład posłuży kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, w ramach którego studenci poznają historię filmu, twórczość istotnych dla kinematografii twórców, jak również metody i formy finansowania produkcji filmowej oraz – co najważniejsze – proces produkcji dzieła filmowego, od pomysłu do wyświetlania na ekranie i dystrybucji.

W tym przykładzie mamy do czynienia z połączeniem kształcenia teoretycznego i praktycznego, ale warto pamiętać o tym, że część kierunków z zakresu sztuki to kierunki nastawione bardziej na poznanie teoretycznego obszaru wiedzy.

Studia sztuki umożliwiają rozwijanie zainteresowań i pozyskiwanie wiedzy na temat każdej dziedziny. Malarstwo, film, muzyka…Każda dyscyplina sztuki posiada swojego przedstawiciela w systemie kształcenia wyższego. Wszystko zależy od tego, w jakim zakresie pragniemy się rozwijać, a także jaki zawód chcemy wykonywać w przyszłości.

Dlaczego? Ponieważ znaczna większość kierunków jest określona. Możemy je nawet nazwać kierunkami zawodowymi. Na przykład? Aktorstwo, Fotografia, Animacja, Reżyseria…Jasno wynika, że kierunki te kształcą w jasno określonych zawodach artystycznych.

 

 

Ile trwają studia na kierunkach z zakresu sztuki?

Długość studiów sztuki zależy od poszczególnych kierunków oraz uczelni. Co warto zaznaczyć, niektóre kierunki funkcjonują na podstawie tzw. systemu bolońskiego, czyli w podziale na pierwszy i drugi stopień, a niektóre są wyłącznie jednolite.

Co równie istotne, kierunki realizowane na studiach jednolitych magisterskich niekonieczne muszą trwać pięć lat. Za przykład niechaj posłuży Aktorstwo, w ramach którego nauka trwa cztery i pół roku, choć i tak pozostały czas zostaje wypełniony przygotowaniami i realizacją spektakli dyplomowych. Najłatwiej jest w przypadku kierunków teoretycznych, takich jak Historia sztuki, która między innymi z racji występowania na uniwersytetach posiada jasny podział, na studia licencjackie i magisterskie.

Różnice pomiędzy kierunkami nie istnieją wyłącznie w czasie ich trwania, ale również sposobów ich zakończenia. Niektóre kierunki kończą się obroną pracy pisemnej, a niektóre obroną pracy praktycznej, bądź połączeniem obrony pracy pisemnej i pracy praktycznej. Taką pracą praktyczną może być na przykład etiuda filmowa.

Jakie wymagania. Co zdawać na maturze?

Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko uzależnione jest od konkretnego kierunku. Inne wymagania stawiane są przed kandydatami na kierunek Ochrona dóbr kultury, a inne przed kandydatami na kierunek Reżyseria.

Inne zdolności istotne są w rekrutacji na Jazz i muzykę estradową, a jeszcze inne na Multimedia i grafikę użytkową. Zdarza się także tak, iż w procesie rekrutacji na kierunki związane ze sztuką przedmioty zdawane na maturze nie mają większego znaczenia.

Nie są istotne przedmioty, czyli mniej ważne jest to, czy zdawaliśmy historię, czy może geografię. Istotne są nasze wyniki i co zrozumiałe, im wyższe tym lepiej. Dlaczego? Ponieważ postępowanie kwalifikacyjne na część kierunków i tak zakłada egzaminy wstępne. To one są przepustką na studia.

Z nawet najlepszymi wynikami maturalnymi, a niezaliczonymi egzaminami nie mamy co liczyć na przyjęcie w poczet studentów. Każdy, kto zastanawia się nad studiami sztuki powinien dokładnie zapoznać się z zasadami przyjęć. Rekrutacja na niektóre kierunki może opierać się wyłącznie o wyniki maturalne, niektóre o jedną rozmowę kwalifikacyjną, a niektóre o egzamin praktyczny złożony z kilku etapów.

Jaka praca po studiach na kierunkach z zakresu sztuki?

Jak już wspomnieliśmy kierunki z zakresu sztuki możemy podzielić na teoretyczne i praktyczne. Podobnie wygląda to w przestrzeni zawodowej. Można zająć się teorią, bądź praktyką. Czym jest teoria? W obszarze studiów sztuki funkcjonują kierunki, które uczą o historii, twórcach i nurtach.

Studenci poznają liczne dzieła, a wiedzę pozyskują na wykładach. Oznacza to, że posiadają wiedzę teoretyczną, czyli wiedzę, którą mogą dzielić się z innymi. A w jaki sposób? Mogą zostać dziennikarzami, krytykami, organizatorami wydarzeń, propagatorami sztuki.

A czym jest praktyka? Jest ona obszarem kierunków, które przygotowują do działalności artystycznej. Dzięki takim kierunkom mamy reżyserów, operatorów obrazu, malarzy, scenografów, animatorów, fotografów, kompozytorów. Część z nich będzie wykonywać tzw. wolne zawody, a część może otrzymać etat w teatrze, czy filharmonii.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • reżyser
 • operator obrazu
 • kierownik produkcji filmowej
 • montażysta
 • muzyk
 • grafik
 • fotograf
 • choreograf

Czy warto iść na studia sztuki?

„Czy warto iść na studia?” Takie pytanie zadaje sobie wiele osób. Jeśli w przypadku większości dyscyplin na takie pytanie można odpowiedzieć „tak” albo „nie”, to w przypadku studiów sztuki odpowiedź może być bardziej złożona.

Dlaczego? Studia sztuki przede wszystkim przygotowują do samodzielnej pracy twórczej, a taka wiąże się z wieloma znakami zapytania, niepewnością oraz innymi regułami pracy. Studia sztuki wybierają ci, którzy pragną tworzyć, występować, funkcjonować w przestrzeni artystycznej, a na to nie ma jednego przepisu.

Studia sztuki posiadają specyficzny charakter. Większość kierunków to dyscypliny wybierane przez tzw. „artystyczne dusze”, które pragną dzielić się ze światem swoją kreatywnością. A jak wiemy, nie ma recepty na sukces.

Co dadzą ci studia sztuki?

Większość kierunków studiów sztuki zakłada przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej. Oznacza to, że programy nauczania wypełnione są ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi.

Mówiąc krótko, studenci uczą się wyrażać siebie, tworzyć, kreować, przelewać pomysły na płótno, bądź wywoływać emocje przy pomocy obrazu lub instrumentu. Studia sztuki dają także mocną podstawę teoretyczną. Przekazują wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonować w świecie sztuki; jak zarządzać swoją twórczością, w jaki sposób ją promować, jak docierać do jak największej rzeszy odbiorców.

Studia sztuki rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Co równie istotne, dają pewną swobodę. Sztuka rządzi się innymi prawami i w jej przestrzeni istnieje znacznie mniej twardych reguł. Nauka na studiach pozwala także wyrabiać własne opinie, pielęgnować indywidualne spojrzenie. To nauka bycia sobą.

Czego nie dadzą ci studia sztuki?

Nieco żartobliwie możemy powiedzieć, że studia sztuki nigdy się nie kończą. Dlaczego? Ponieważ zaostrzają apetyt na poszukiwania. Studia te wyrabiają potrzebę doświadczania czegoś nowego.

Mówiąc już mniej żartobliwie należy wiedzieć, że studia sztuki nie dają przede wszystkim pewności. Z racji charakteru dyscyplin niełatwo jest określić jak potoczy się droga zawodowa. Za przykład niechaj posłuży Aktorstwo.

Po zakończeniu nauki stajemy się dyplomowanymi aktorami. Ale jak będzie wyglądać nasza kariera? Tego nikt nie wie i prawdopodobnie wiedzieć nie będzie. Czy otrzymamy etat w teatrze? Czy posypią się propozycje filmowe? Nikt nie da nam na to gwarancji. Zawody związane ze sztuką obarczone są ryzykiem i nie każdy jest na nie przygotowany.

Co warto sprawdzić idąc na studia sztuki?

Myśląc nad studiami z zakresu sztuki należy pamiętać o procesie rekrutacji, dlatego że dla każdego kierunku może on wyglądać inaczej.

Postępowanie kwalifikacyjne na niektóre kierunki przebiega wyłącznie w formie online i polega on wypełnianiu formularzy oraz stawianiu kroków podpowiadanych przez internetowy system. Natomiast kierunki, które możemy określić mianem praktycznych stawiają przed kandydatami różnego rodzaju egzaminy; mogą to być rozmowy kwalifikacyjne, bądź prezentacje własnych prac albo egzaminy złożone z co najmniej kilku etapów.

Istnieją kierunki, na które nie da się dostać bez posiadania choćby najszczuplejszego portfolio, jak również nie da się dostać bez posiadanej już jakiejś wiedzy. Mogłoby się wydawać, że to na studiach wszystkiego się nauczymy. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia z zakresu sztuki musimy posiadać już jakiś bagaż wiadomości.

Studia na kierunkach z zakresu sztuki – zaoczne.

W zakresie sztuki istnieją kierunki, które realizowane są zarówno w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, jak również istnieją kierunki, które prowadzone są wyłącznie w formie dziennej. I niechaj ponownie za przykład posłuży nam Aktorstwo. Trudno wyobrazić sobie, aby kształcenie na aktora postępowało w formie weekendowych zjazdów.

Powyższy przykład nie równa się z tym, że kierunki teoretyczne zawsze prowadzone są w dwóch trybach. Wszystko zależy zarówno od konkretnego kierunku, jak i od konkretnej uczelni.

Studia na kierunkach z zakresu sztuki – opinie.

O studiach z zakresu sztuki można dyskutować w nieskończoność, ponieważ na ich temat istnieje bardzo wiele różnych opinii. Można spotkać się między innymi z taką, mówiącą że studia te nie przygotowują do funkcjonowania w pędzącej rzeczywistości, jak również że zamykają umysłu wyłącznie na przestrzeń sztuki.

Warto zaznaczyć, że studia niczego i nikogo nie zamykają, nie kształcą błędnie czy niepotrzebnie. To tylko od nas zależy jak podchodzimy zarówno do nauki, jak i do codzienności. A jak do studiów sztuki podchodzą sami studenci?

 

Damian, student Jazzu i muzyki estradowej mówi:

„Moje studia dają wolność i swobodę. Pomimo, że trzeba zdawać egzaminy i zaliczać sesje, to jest to bardziej rozwijanie ogromnej pasji niż twarda nauka. „

 

Piotrek, student Reżyserii mówi:

„Studiowanie dziedzin artystycznych to wejście do innego świata. Tutaj jest więcej kolorów, a ludzie mają większe poczucie humoru. Niektórym się wydaje, że na takich studiach nie trzeba się uczyć, nie ma egzaminów, a studenci tylko bujają w obłokach i rozmawiają o sztuce. Nic bardzo mylnego. To bardzo trudne i wymagają studia. Zdecydowanie nie dla każdego.”

Komentarze (0)