Studia

Studia

wybierz miasto

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY

STUDIA - MIASTA

Na skróty: studia Trójmiasto | studia Katowice i woj. Śląskie | studia Rzeszów | studia Bydgoszcz | studia Szczecin Pokaż wszystkie

STUDIA - GRUPA KIERUNKÓW

Na skróty: studia informatyczne | studia psychologiczne | studia logistyczne | studia architektoniczne | studia pedagogiczne Pokaż wszystkie

REKRUTACJA NA STUDIA

Pokaż więcej

 

Aktualności rekrutacyjne

NOWOŚCI

POPULARNE KIERUNKI STUDIÓW

Pokaż wszystkie

ZNAJDŹ STUDIA NA UCZELNIACH

miasto
grupa kierunku

Pokaż wszystkie

POPULARNE UCZELNIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Kierunki studiów: 80 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 50 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 105 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 60 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 146 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 76 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 55 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 18 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Pokaż wszystkie

WARTO WIEDZIEĆ

Pokaż wszystkie

Wszystko o studiach 2024

Studia w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Czym są studia?

Na pytanie: „czym są studia?” na pewno niejedna osoba odpowiedziałaby, że zdobywaniem wykształcenia, uczęszczaniem na zajęcia i zdawaniem egzaminów. Nieprawda. Jak to?! Studia to coś znacznie więcej, dlatego nawet słownik języka polskiego ma niemały problem, aby dokładnie to pojęcie zdefiniować.

Naturalnie, najistotniejszym i fundamentalnym czynnikiem jest wspomniane zdobywanie wykształcenia. Studia umożliwiają naukę, pozyskiwanie i pogłębianie wiedzy, nabywanie umiejętności. Torują drogę w kierunku obranych planów zawodowych. Stanowią podstawę kariery i ciekawej pracy. Ale studia nie polegają wyłącznie na nauce z książek, czy wykładów.

Studia uczą nawet wtedy, gdy zajęć nie ma. Uczą samodzielności, kreatywności, rzetelności, odpowiedzialności. Są poważnym krokiem w dorosłe życie. Studia to także wolność wyboru. Nie mają one nic wspólnego z okresem szkoły podstawowej i liceum, kiedy należało uczyć się wszystkiego, czyli także tego, co zupełnie nas nie interesuje. Na studiach możemy rozwijać pasje, szukać nowych rozwiązań, stawiać odważne pytania. Jednym słowem- studia kształtują nas samych.

 

Typy i tryby studiów

Studia realizowane są wedle podziału na stopnie. Mogą być licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, czyli pierwszego i drugiego stopnia, bądź nierozerwalne prowadzone w systemie jednolitym magisterskim. Podział ten odpowiada założeniom tzw. systemu bolońskiego, obowiązującego w krajach należących do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Studia w zależności od wybranego stopnia trwają od 1,5 roku do 6 lat (od 3 do 12 semestrów)

Z tego podziału płynie wiele korzyści. Studenci chcąc skończyć studia mogą zakończyć naukę po pierwszym stopniu. Następnie, mogą uznać proces kształcenia za zakończony, albo od razu, czy też po przerwie rozpocząć następny jego etap. Co istotne, obowiązujący podział daje studentom dużą elastyczność, ponieważ po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na danym kierunku, niekoniecznie muszą decydować się na studia magisterskie na tym samym kierunku. Odchodząc od tematu podziału na stopnie należy wspomnieć o studiach dla tych, którym nauki nigdy jest za wiele, czyli studiach podyplomowych.

Podziałem funkcjonującym w procesie kształcenia wyższego jest także podział na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na czym on polega? Studia stacjonarne można określić mianem studiów dziennych, ponieważ studenci uczęszczają na zajęcia od poniedziałku do piątku od godzin porannych. Studia niestacjonarne zaś mogą odbywać się w tygodniu, lecz wieczorami albo w ramach weekendowych zjazdów. Do obowiązującego podziału należy jeszcze dodać coraz popularniejsze kształcenie online.

 

Studia możemy podzielić na:

1. Typ:

 

2. Tryb:

 

 

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia trwają zazwyczaj od 3 do 4 lat (6-8 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Dyplom ukończenia studiów I stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia. 

czytaj dalej studia I stopnia

 

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat (3-4 semestry) skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe minimum licencjackie lub inżynierskie. Program kształcenia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.

czytaj dalej studia II stopnia

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Program studiów jednolitch magisterskich skierowany jest do osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia jednolite magisterskie trwają zazwyczaj od 4,5 roku do 6 lat (9-12 semestrów). Ukończenie studiów kończy się tytułem zawodowym magistra.

czytaj dalej studia jednolite magisterskie

 

 

Podział studiów na dziedziny

Studia to niezwykle obszerne zagadnienie, dlatego dla wprowadzenia pewnego porządku przyjęło się stosować podział na studia humanistyczne i ścisłe.

Klasyfikacja ta również nie przynosi pełnego rozeznania, ponieważ współczesne kształcenie składa się z wielu kierunków o charakterze interdyscyplinarnym, czyli łączącym różne dziedziny i zagadnienia. Przykład? Architektura, która kształci nie tylko w zakresie projektowania i inżynierii, lecz także rozwija umiejętności związane ze sztuką i historią.

Jednym słowem łączy twarde reguły i jasno określone zasady z potrzebą posiadania wyobraźni i pobudzania kreatywności. Idąc tym tropem wykorzystuje się kolejne podziały, aby łatwiej było dostosować nazewnictwo do charakteru i profilu kształcenia. Studia społeczne, przyrodnicze, techniczne… Co ciekawe, taki podział również nie pokazuje całego spektrum wyższej edukacji.

 

Klasyfikacja dziedzin nauki

 • nauki humanistyczne
 • nauki inżynieryjno - techniczne
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu
 • nauki rolnicze
 • nauki społeczne
 • nauki ścisłe i przyrodnicze
 • nauki teologiczne
 • sztuki

 

 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN ARTYSTYCZNYCH

 

Lp.

Dziedzina nauki/sztuki

Dyscyplina naukowa/artystyczna

1

Dziedzina nauk humanistycznych

1) archeologia

2) filozofia

3) historia

4) językoznawstwo

5) literaturoznawstwo

6) nauki o kulturze i religii

7) nauki o sztuce

 

2

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

1) architektura i urbanistyka

2) automatyka, elektronika i elektrotechnika

3) informatyka techniczna i telekomunikacja

4) inżynieria biomedyczna

5) inżynieria chemiczna

6) inżynieria lądowa i transport

7) inżynieria materiałowa

8) inżynieria mechaniczna

9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

3

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

1) nauki farmaceutyczne

2) nauki medyczne

3) nauki o kulturze fizycznej

4) nauki o zdrowiu

 

4

Dziedzina nauk rolniczych

1) nauki leśne

2) rolnictwo i ogrodnictwo

3) technologia żywności i żywienia

4) weterynaria

5) zootechnika i rybactwo

 

5

Dziedzina nauk społecznych

1) ekonomia i finanse

2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

3) nauki o bezpieczeństwie

4) nauki o komunikacji społecznej i mediach

5) nauki o polityce i administracji

6) nauki o zarządzaniu i jakości

7) nauki prawne

8) nauki socjologiczne

9) pedagogika

10) prawo kanoniczne

11) psychologia

 

6

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

1) astronomia

2) informatyka

3) matematyka

4) nauki biologiczne

5) nauki chemiczne

6) nauki fizyczne

7) nauki o Ziemi i środowisku

 

7

Dziedzina nauk teologicznych

nauki teologiczne

 

 

 

8

Dziedzina sztuki

1) sztuki filmowe i teatralne

2) sztuki muzyczne

3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

 

Diabeł tkwi w szczegółach? To prawda. Obszar kształcenia wyższego jest niezwykle szeroki i prosty podział na kilka jego zakresów byłby niewystarczający. Dlatego istnieje klasyfikacja studiów, dzięki której możliwa jest dokładniejsza segregacja dyscyplin i dziedzin, jakie są w nich zawarte.

Skąd jeszcze bardziej szczegółowy podział? To bardzo proste. Przypuśćmy, że interesuje nas kierunek Historia sztuki. Bez dwóch zdań możemy określić go mianem humanistycznego, ale w szerokiej przestrzeni kierunków humanistycznych odnalezienie tego jednego zajęłoby bardzo dużo czasu. Dlatego Historię sztuki bez trudu odnajdziemy w podgrupie studiów historycznych. Tak jak Matematykę stosowaną prędzej odnajdziemy w gronie studiów matematycznych, a nie w olbrzymim dziale nauk ścisłych.

Taka klasyfikacja podpowiada również charakter i profil kształcenia. Mówi wyraźnie, że chcąc pozyskiwać wiedzę i umiejętności w zagadnieniach związanych z weterynarią nie będziemy szukać możliwości realizacji tych planów na studiach rolniczych. Może wydać się to banalne, ale na pewno niezwykle pomocne.

 

Podział studiów ze względu na zainteresowania

 

 

Kierunki studiów

Gdybyśmy chcieli porównać studia do organizmu, to kierunki moglibyśmy określić mianem jego poszczególnych części. Co łatwo zauważyć, kierunków kształcenia przybywa, ale nie jest to efekt wyłącznie tego, że pragniemy wiedzę konkretyzować. To wynik współczesności i rynku pracy, który sygnalizuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu określonych dyscyplin.

Świat się zmienia, a wraz z nim edukacja, dlatego stosowany niegdyś podział na kierunki ścisłe i humanistyczne praktycznie przestał obowiązywać. Naturalnie, nie oznacza to, że kierunek taki jak Kulturoznawstwo nazwiemy ścisłym. Oznacza to, że coraz więcej kierunków posiada charakter interdyscyplinarny, czyli łączący wiedzę z różnych obszarów, jak również kładzie nacisk nie tylko na pozyskanie określonej wiedzy, lecz także umiejętności praktycznych i kompetencji.

Jak można to rozumieć? Mówiąc najprościej chodzi o to, aby zdobyć wiedzę i nauczyć się tę wiedzę wykorzystywać i na dodatek – w świecie, w którym niezliczone zawody opierają się na współpracy – potrafić funkcjonować w zespole, prawidłowo się komunikować, zarządzać tym co najcenniejsze i pożytkować wiedzę nie tylko własną, ale także innych.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów 

czytaj dalej wszystkie kierunki studiów

 

Gdzie studiować

„Dokąd na studia?” – takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Jest ono jak najbardziej uzasadnione, ponieważ miejsc, w których można się kształcić jest bardzo wiele. Wystarczy otworzyć mapę i od razu ukażą nam się liczne ośrodki akademickie, czyli miasta, w których funkcjonują uczelnie. A te możemy porównać do kierunków, gdyż co pewien czas przybywa ich na wspomnianej mapie.

Największymi ośrodkami akademickimi są naturalnie największe miasta. W nich ulokowane są uczelnie publiczne i niepubliczne, na dodatek o różnych profilach kształcenia. Ale w mniejszych miastach również rodzą się możliwości zdobycia wykształcenia i aby je znaleźć wystarczy tylko skrupulatniej poszukać. Pomimo wielu punktów na edukacyjnej mapie kraju, wybór odpowiedniego miejsca wcale nie musi być trudny. Wystarczy tylko określić profil swojego kształcenia i zdecydować się na kierunek.

Wiadomo, że kierunków chemicznych nie będziemy szukać w uczelniach artystycznych, zatem pole poszukiwań zakreśli się automatycznie. Poza tym, warto pamiętać o tym, że wiedza nie zna granic i jeśli chcemy studiować w innym mieście, nawet najdalej położonym to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten cel zrealizować.

 

Największe ośrodki akademickie w Polsce

czytaj dalej wszystkie ośrodki akademickie

 

Jak wybrać studia, aby mieć dobrą pracę

Kandydaci na studia, jak również sami studenci zadają sobie wiele pytań, a jedno z nich dotyczy przyszłości po zakończeniu nauki. Czy istnieją kierunki perspektywiczne? Czy po studiach znajdę pracę? Nie są to pytania niepoważne i nieuzasadnione, a na dodatek będą stawiane zawsze. Kiedyś istotne było posiadanie wyższego wykształcenia. Niezależnie od posiadanej wiedzy i jej profilu, dyplom ukończenia studiów robił wrażenie i od razu stawiał w lepszej pozycji na rynku. W stwierdzeniu tym bardzo ważne jest jedno słowo – „kiedyś”.

Współczesność stawia przed nami pewne wymagania, a rynek pracy mocno wszystko weryfikuje. Efektem tego są modyfikacje i przeobrażenia programów nauczania, ponieważ uczelnie muszą reagować na zmiany wywoływane przez rynek. Inaczej otrzymywane dyplomy spoczywałyby w szufladach, bądź wisiały na ścianach jako trofea. A przecież nie o to chodzi. Jeśli proces kształcenia traktujemy jako drogę do ciekawej pracy, musimy dość wcześnie zastanowić się nad tym, jaki jest nasz cel. Ktoś mógłby zapytać, czy istnieją zatem kierunki lepsze i gorsze? Nie. Natomiast, istnieje wiedza, na którą jest większe i mniejsze zapotrzebowanie na rynku, a nawet wiedza, na którą zapotrzebowanie prawdopodobnie nigdy nie spadnie, ponieważ związana jest z szeroko rozumianym rozwojem.

czytaj dalej jaki kierunek wybrać

 

Jak wybrać uczelnię

Aby wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię należy kierować się kilkoma zasadami. Naturalnie, trzeba zacząć od tego, jaki kierunek studiów najbardziej nas interesuje i w obszarze jakich zagadnień najchętniej chcielibyśmy się rozwijać.

Należy pamiętać o tym, że oferty dydaktyczne uczelni posiadają pewne cechy wspólne, jak również rozbieżności, czyli kierunek „A” w uczelni „X” może wyglądać nieco inaczej od kierunku „A” w uczelni „Y”. Pod taką samą nazwą może kryć się choć trochę inny charakter i profil kształcenia, albo zagadnienia, na które kładziony jest mniejszy bądź większy nacisk. Ale pewne różnice nie powinny stanowić bólu głowy i zamieszania. Dają nam one szersze pole wyboru.

Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: „co nas interesuje?”, „czego chcemy się uczyć?”, „co chciałbym robić po studiach?”. Ponadto, warto spojrzeć realnie na sytuację, czyli pomyśleć nad tym, jakie mamy szanse dostania się na niektóre uczelnie z uzyskanymi na maturze wynikami.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Najpopularniejsze uczelnie 2023/2024 – najczęściej wybierane przez kandydatów na studia.

Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – ponad cztery zgłoszenia kandydatów) na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Politechnika Gdańska

7,9

Politechnika Poznańska

7,1

Politechnika Warszawska

7,0

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie 

6,5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5,6

Uniwersytet Wrocławski

5,4

Uniwersytet Warszawski

5,3

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

5,1

Uniwersytet Gdański

5,0

Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie

4,9

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieUniwersytet Jagielloński w Krakowie

4,6

Politechnika Łódzka

4,5

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4,4

Uniwersytet Kaliski

4,4

Politechnia Wrocławska 4,2

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

4,2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4,1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4,0
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 4,0
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 4,0
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 4,0

 

źródło: gov.pl

 

Najwięsze uczelnie w Polsce

 1. Uniwersytet Warszawski – 45,3 tys. studentów
 2. Uniwersytet Jagielloński – 35,1 tys. studentów 
 3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza – 33,7 tys. studentów
 4. Politechnika Warszawska – 25,1 tys. studentów
 5. Uniwersytet Łódzki – 24,6 tys. studentów
 6. Uniwersytet Wrocławski – 23,3 tys. studentów
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica – 22,1 tys. studentów
 8. Uniwersytet Gdański – 21,8 tys. studentów
 9. Politechnika Wrocławska – 20,3 tys. studentów
 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 21,1 tys. studentów
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 19,1 tys. studentów
 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 18 tys. studentów 
 13. Politechnika Śląska – 18 tys. studentów
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 17,7 tys. studentów
 15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 16 tys. studentów
 16. Politechnika Gdańska – 13,8 tys. studentów

*Liczba studentów na wszystkich typach studiów I, II, jednolite magisterskie wraz z cudzoziemcami

czytaj dalej wszystkie uczelnie

 

 

Czy warto iść na studia?

„Czy warto iść na studia?” – to jedno z najczęściej zadawanych pytań w ogóle i co ciekawe, prowadzące do uzyskania różnych odpowiedzi. Nie można podać jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej albo przeczącej. Byłoby to dość powierzchowne jak na tak istotne zagadnienie. Tak, studia to poważna sprawa. To etap w życiu, który kształtuje dalszy jego bieg, określa przyszłość. Jeśli uznamy, że warto iść na studia, to zostanie postawione kolejne pytanie: „dlaczego?”. Jeśli uznamy zaś, że jednak nie warto, to konsekwencją będzie identyczne pytanie.

Należy przyznać, że studiować można z wielu powodów. Można studiować, aby spełnić marzenia o konkretnym zawodzie. Można studiować, aby otrzymać awans w obecnym miejscu pracy. Można także studiować dla samej satysfakcji i posiadania dyplomu. Czy każdy powód jest dobry? Mogłoby się wydawać, że tak, ponieważ zawsze lepiej jest wiedzieć więcej i umieć więcej – ale taki argument zapewne nie wszystkich przekona.

Warto pamiętać o tym, że studia to coś więcej niż tylko wykłady i egzaminy. To nawet więcej niż pozyskiwane wykształcenie. Studia posiadają pewną otoczkę, pewny niepodrabialny charakter. Studia to nie tylko uczelnie, ale i ludzie, których spotykamy. To przygody, znajomości, przyjaźnie. To nauka samodzielności, prawdziwego dorosłego życia i poważny krok do realizacji założonych planów. Studia dobrze wybrane nie mają wad. Mogą tylko pomóc: spełnić marzenia, zrealizować poważne plany, zapewnić przyszłość. Wszystko zależy od nas.