Studia I stopnia i jednolite

Studia I stopnia i jednolite

Studia I stopnia i jednolite

Największy wybór studiów

I stopnia i jednolitych w Polsce

Odkryj ponad 1190 kierunków studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia I stopnia w Polsce to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 4,5 roku do 6 lat i kończą się tytułem magistra. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszysko o studiach I stopnia i jednolitych magisterskich

KIERUNKI LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I JEDNOLITE

Miejscowość
Grupa kierunków
studia I stopnia, jednolite magisterskie
Tryb studiów

Trwa ładowanie wyników

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE i JEDNOLITE

Tryb kierunku
studia I stopnia, jednolite magisterskie
Grupa kierunków
Miasto
SORTOWANIE:

Trwa ładowanie wyników

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE

Tryb kierunku
studia I stopnia, jednolite magisterskie
Grupa kierunków
Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia, jednolite magisterskie
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 115

Studia podyplomowe: 87

Kierunki LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE i JEDNOLITE
administracja
analityka biznesu
analityka chemiczna

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 115

Studia podyplomowe: 41

Kierunki LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE i JEDNOLITE
administracja
antropozoologia
archaeology

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 88

Studia podyplomowe: 47

Kierunki LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE i JEDNOLITE
administracja
anglistyka
archeologia

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 61

Studia podyplomowe: 31

Kierunki LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE i JEDNOLITE
advanced biobased and bioinspired materials
analityka chemiczna
architektura

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 165

Studia podyplomowe: 41

Kierunki LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE i JEDNOLITE
administracja
amerykanistyka
analityka medyczna

POKAŻ WIĘCEJ

POPULARNE STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Studia I stopnia i jednolite 2021

Kształcenie wyższe dzieli się na stopnie. W podziale tym wyróżniamy studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, drugiego stopnia oraz studia doktoranckie. Studia jednolite, czyli studia jednolite magisterskie realizowane są bez przerw i jakichkolwiek podziałów. W ich ramach prowadzone są nieliczne kierunki, których specyfika programów nauczania nie pozwala naa rozłam na poszczególne etapy. 

Studia pierwszego stopnia, jak sama nazwa podpowiada, stanowią pierwszy etap kształcenia, który kończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Ukończenie studiów I stopnia umożliwia nam podjęcie studiów drugiego stopnia w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku studiów i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera. 

 

Warto zwrócić uwagę, że w ofertach dydaktycznych istnieją kierunki, które prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu i na nim kończy się edukacja. 

Klasyfikacja ta jest stosunkowo młodym rozwiązaniem, zapoczątkowanym w 1999 roku, na fundamencie tzw. systemu, bądź procesu bolońskiego. System ten wprowadził jednolity kształt studiów w krajach, które podpisały specjalną deklarację i zawiązały Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.

 

Ile trwają studia I stopnia i jednolite

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie ulegają podziałowi również ze względu na czas ich trwania. Uzależnione jest to od charakteru i specyfiki kierunków. Studia jednolite magisterskie trwają od pięciu do sześciu lat, a uzależnione jest to od programu realizowanej dyscypliny. Na przykład: studia na kierunku Psychologia trwają pięć lat ( dziesięć semestrów), studia na Farmacji trwają 5,5 roku (11 semestrów), a studia na Kierunku Lekarskim trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów.

Różnice funkcjonują także w sferze studiów pierwszego stopnia, ponieważ dzielą się na licencjackie i inżynierskie. Studia licencjackie trwają 3 lata i jak sama nazwa wskazuje kończą się obroną pracy licencjackiej, a studia inżynierskie trwają zazwyczaj 3,5 roku lub 4 lata, a ich zwieńczeniem jest obrona pracy inżynierskiej. 

 

Podział studiów na dziedziny

Studia są tematem tak obszernym, że śmiało można porównać je do oceanu, na którym położone są różnorodne wyspy. Te wyspy to dziedziny. Wśród nich funkcjonują nauki humanistyczne, nauki rolnicze, czy nauki medyczne.

Po co istnieje podział studiów? Przede wszystkim dla porządku. Kierunków kształcenia oraz dyscyplin, w ramach których można się kształcić jest bardzo wiele. Pogrupowanie ich określa charakter nauki oraz profil wiedzy, jaką można uzyskać. Klasyfikacja nauki nie jest niczym nowym, a na dodatek jest tworem tak naturalnym i oczywistym, że funkcjonuje także w życiu codziennym.

Określiliśmy kogoś mianem humanisty? Ktoś posiada umysł ścisły? To także podział, który pozwala scharakteryzować bagaż posiadanej wiedzy. Naturalnie, podział na dziedziny jest dość ogólny i aby uzyskać dokładniejsze i bardziej szczegółowe informacje na temat dyscyplin kształcenia należy zaznajomić się z kolejnym podziałem, prowadzącym od ogółu do szczegółu.

 

Klasyfikacja dziedzin nauki

 • nauki humanistyczne
 • nauki inżynieryjno - techniczne
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu
 • nauki rolnicze
 • nauki społeczne
 • nauki ścisłe i przyrodnicze
 • nauki teologiczne
 • sztuki

 

Podział studiów ze względu na zainteresowania

Podział studiów ze względu na zainteresowania wydaje się dokładny, konkretny i przejrzysty. Nie tylko klasyfikuje dyscypliny i kierunki, ale znacząco ułatwia kandydatom na studia poszukiwania odpowiedniego obszaru nauki.

Gdyby takowy podział nie istniał odnalezienie propozycji kształcenia byłoby oczywiście możliwe, ale trwałoby niezwykle długo. Jeśli kandydat na studia dobrze wie, jaki kierunek chce studiować – odszuka go bez kłopotu. Ale jeśli dopiero zastanawia się, szuka odpowiedniej dziedziny mając w głowie jedynie mglisty obraz, to bez klasyfikacji szukałby go do utraty cierpliwości.

Kierunków kształcenia jest bardzo wiele. Różnią się one tematyką, programami nauczania, wyborem specjalności. Podział ma po prostu wszystko ułatwić. 

 

 

Bardziej szczegółowym podziałem studiów jest podział na zainteresowania:

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

Jak już wspomnieliśmy, kierunków kształcenia jest bardzo wiele. Zdecydowana większość z nich realizowana jest w systemie pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Naturalnie, od każdej zasady istnieje wyjątek, ale kierunki prowadzone wyłącznie w ramach studiów drugiego stopnia tworzą znacznie mniejszy obszar.

Jeśli mówilibyśmy o kierunkach najpopularniejszych, najchętniej obieranych, bądź najdłużej występujących w ofertach dydaktycznych to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że wszystkie prowadzone są według omawianego przez nas podziału. Dlaczego? Ponieważ stanowi on fundament kształcenia i zdobywania wiedzy, a ponadto bez ukończenia studiów pierwszego stopnia nie da się rozpocząć nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia istotne są także dlatego, że po ich zakończeniu można ukończyć edukację w ogóle. Nie mamy obowiązku kontynuacji i wielu absolwentów właśnie tak podchodzi do sprawy. Kierunki prowadzone na studiach pierwszego stopnia i w ramach jednolitych studiów magisterskich to największa przestrzeń kształcenia; od Administracji po Weterynarię, od Astronomii po Zarządzanie. 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów I stopnia i jednolitych:

 

Gdzie na studia I stopnia i jednolite ?

Na pytanie: „gdzie podjąć studia pierwszego stopnia?” można odpowiedzieć krótko: wszędzie. W każdym mieście, w każdym ośrodku akademickim odnajdziemy kierunki realizowane właśnie w tym systemie kształcenia.

Warto jednak dodać, że nie każda uczelnia oferuje jednolite studia magisterskie, a związane jest to z charakterem i profilem uczelni. Mówiliśmy o tym, że studia pierwszego stopnia stanowią fundament kształcenia, zatem czymś oczywistym jest prowadzenie przez szkoły wyższe nauki w jego zakresie. A te szkoły wyższe odnajdziemy w każdym mieście.

Różnice pomiędzy ośrodkami akademickimi polegają na tym, że największe oferują więcej dyscyplin. Proponują większy wybór specjalności, jak również oferują więcej możliwości rozwijania zainteresowań w postaci kół naukowych, klubów studenckich, bądź własnych mediów. Wszystko zależy od tego, na jaki kierunek planujemy się zdecydować. Jeśli zastanawiamy się nad kierunkiem niszowym, mniej popularnym, to zdecydowanie większą szansę na jego podjęcie mamy w dużym ośrodku akademickim. 

 

Największe ośrodki akademickie w Polsce

 

Jak wybrać studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, aby mieć dobrą pracę?

Wybieranie studiów pod kątem przyszłej pracy może być ryzykowne. Dlaczego? Ponieważ wykształcenie nie zawsze jest podstawą do znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. Wszystko weryfikuje rynek. To on stawia wymagania i zdarza się, że nawet najlepsi studenci, z workiem pełnym najwyższych ocen nie radzą sobie zbyt dobrze na rynku pracy, gdyż na ich wiedzę i umiejętności nie ma dużego zapotrzebowania. Czy oznacza to, że istnieją kierunki lepsze i gorsze? Oczywiście, że nie. Ale istnieje wykształcenie, na które jest częstsze i rzadsze zapotrzebowanie i nie jest to nic nowego. 

czytaj dalej jaki kierunek wybrać

 

Jak wybrać uczelnię?

Aby poradzić sobie z wyborem uczelni warto zastosować kilka kroków. Przede wszystkim, należy zastanowić się na jakim wykształceniu nam zależy i jaki kierunek chcemy studiować. Następnie wystarczy poszukać go w ofertach dydaktycznych uczelni, które bierzemy pod uwagę.

Dodatkowo, możemy zapoznać się z programami nauczania, realizowanymi przedmiotami, oferowanymi specjalnościami. Niektórzy kandydaci na studia zwracają jeszcze uwagę na historię uczelni, grono wykładowców, a także sytuację absolwentów po zakończeniu nauki.

W gronie kierunków studiów jednolitych magisterskich istnieją takie, które nie dają nam zbyt szerokiego pola manewru i wyboru. To między innymi kierunki artystyczne i kształcące zawodowych żołnierzy, które nie są prowadzone w każdym mieście i w każdej szkole wyższej. 

 

Najwięsze uczelnie w Polsce w 2019 / 2020

 1. Uniwersytet Warszawski – 45,3 tys. studentów
 2. Uniwersytet Jagielloński – 35,1 tys. studentów 
 3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza – 33,7 tys. studentów
 4. Politechnika Warszawska – 25,1 tys. studentów
 5. Uniwersytet Łódzki – 24,6 tys. studentów
 6. Uniwersytet Wrocławski – 23,3 tys. studentów
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica – 22,1 tys. studentów
 8. Uniwersytet Gdański – 21,8 tys. studentów
 9. Politechnika Wrocławska – 20,3 tys. studentów
 10. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 21,1 tys. studentów
 11. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 19,1 tys. studentów
 12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 18 tys. studentów 
 13. Politechnika Śląska – 18 tys. studentów
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 17,7 tys. studentów
 15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – 16 tys. studentów
 16. Politechnika Gdańska – 13,8 tys. studentów

*Liczba studentów na wszystkich typach studiów I, II, jednolite magisterskie wraz z cudzoziemcami

czytaj dalej wszystkie uczelnie

 

Czy warto iść na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie?

Pytanie: czy warto iść na studia pierwszego stopnia automatycznie zamienia się w inne pytanie: czy w ogóle warto iść na studia? Jedni powiedzą, że tak a drudzy powiedzą, że nie.

Co ciekawe, wszyscy mogą mieć rację. Wszystko zależy od życiowych planów, pomysłu na siebie, celów do osiągnięcia. Studia nie są obowiązkowym etapem kształcenia, a wyższe wykształcenie nie jest wymagane we wszystkich obszarach zawodowych.

Na temat studiów powstało wiele mitów, na czele z tym, że z wyższym wykształceniem łatwiej jest znaleźć satysfakcjonującą pracę. Jak już wspomnieliśmy, wszystko i tak weryfikuje rynek. Dlatego w niektórych dziedzinach osoba posiadająca wyższe wykształcenie niemal od razu ziści marzenia o ciekawej pracy, a w przypadku niektórych dziedzin osoby posiadające wyższe wykształcenie mają po prostu wyższe wykształcenie. Odpowiedź na pytanie odnoszące się do studiów pierwszego stopnia jest bardzo prosta: musimy iść na studia pierwszego stopnia. Zrozumiałe i oczywiste jest, że jeśli chcemy się kształcić to musimy rozpocząć naukę od pierwszego etapu.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Komentarze (0)