Dodaj do ulubionych

Informatyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku informatyka to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie z obszaru nauk ścisłych oraz inżynieryjno - technicznych, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz programowania.

Studia zazwyczaj trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych.

Absolwenci informatyki bardzo szybko odnajdują się na aktualnym rynku zatrudnienia w szczególności jako programiści, testerzy, graficy, front-end developerzy czy administratorzy sieci.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.
 
 
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka?

Każdy, kto chce rozpocząć edukację na wyższym szczeblu zadaje sobie pytanie – jakie wymagania muszę spełnić, by dostać się na wymarzone studia?

Uzyskanie bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego to obowiązek osób, które marzą o uzyskaniu w przyszłości wyższego wykształcenia.

W przypadku informatyki przedmioty obligatoryjne, które są brane w procesie rekrutacji, to oczywiście: matematyka, język obcy nowożytni oraz do wyboru fizyka, chemia lub informatyka. Im większa liczba wybranych przedmiotów, tym szansa na twoje dostanie się na ten kierunek wzrasta.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informatyka:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka
 • fizyka
 • chemia

 

Ważne jest, by zdawać te przedmioty na poziomie rozszerzonym, ponieważ w innym przypadku proces rekrutacji na pewno nie przebiegnie z pomyślnym skutkiem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATYKA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Informatyka +

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Informatyka - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA STUDIA NIESTACJONARNE

INFORMATYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA STUDIA II STOPNIA

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Rozwiń

Jaka wiedza po kierunku informatyka?

Program kształcenia przemyślany jest w ten sposób, by kształcić najlepszych specjalistów, którzy w przyszłości będą mogli ubiegać się o najlepsze stanowiska zawodowe.

Tradycyjnie podstawą, od której zacznie się twoja przygoda z informatyką, będzie matematyka, więc to na jej perfekcyjne opanowanie jest kładziony największy nacisk.

Jednak już podczas pierwszego roku nauki studenci zetkną się z podstawami programowania ogólnego, czy z zagadnieniem takim jak programowanie skryptowe. Podczas studiów informatycznych zmierzysz się z wyzwaniami współczesnej informatyki.

 

Nauczysz się między innymi:

 • projektowania i analizy systemów informatycznych,
 • tworzenia baz danych
 • eksploatacji sieci komputerowych.

 

Co więcej, w ramach studiów przewidziane są zajęcia w języku angielskim z naciskiem na nomenklaturę specjalistyczną, co pozwoli ci w przyszłości na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą naszego kraju.

Zwykle uczelnie współpracują z firmami z branży IT, co ułatwi ci znalezienie ciekawego stażu, czy nawet satysfakcjonującej pracy.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • ogólnych zagadnie informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych,
 • programowania komputerów oraz zasad inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych,
 • zasad budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych,
 • sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku informatyka?

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka?

Studia na kierunku informatyka od kilku lat cieszą się niegasnącą popularnością. Co sprawia, że tak wiele osób uważa informatykę za zawód przyszłości, który wiąże się niezmierzonymi możliwościami rozwoju własnej kariery zawodowej? Statystyki bowiem pokazują, że to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wśród osób, które chcą rozpocząć edukację na szczeblu wyższym.

Informatyka to w ogólnym rozumieniu dyscyplina, która zajmuje się przetwarzaniem, metodologią oraz technologią przekazywania informacji.

W jej zakres wchodzą zarówno aspekty nauk ścisłych i technicznych, więc w przypadku informatyki można mówić o jej interdyscyplinarnym charakterze.

Jeżeli uważasz, że twoją mocną stroną są nauki ścisłe (z największym naciskiem na matematykę), od zawsze interesują cię nowinki technologiczne, a twoje zainteresowanie komputerami i informatyką nie kończy się na grach komputerowych, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia informatyczne na tym kierunku możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne, czyli inaczej dzienne, mają charakter systematycznych spotkań w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku), więc osoby kształcące się mają szansę na przyswojenie dużej części materiału w trakcie trwania zajęć.

Tryb studiów zaocznych wymaga większej samodzielności, ponieważ podczas weekendowych zjazdów (zazwyczaj co dwa tygodnie) ciężko jest zrealizować całą podstawę programową, więc studenci znaczną partię materiału muszą opanowywać we własnym zakresie.

 

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie lub jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Z kolei studia online nie oznaczają tego, że wszystko co związane z byciem studentem odbywa się na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru przez Internet. Pomimo ich wirtualnego charakteru i tak należy kilka razy fizycznie pojawić się na uczelni na zajęciach w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku informatyka ma wyjątkowo specjalistyczny i kierunkowy charakter. Wszystkie pozyskiwane umiejętności oparte są przede wszystkim na doskonałej znajomości i rozumieniu królowej nauk, którą oczywiście jest matematyk.

 

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka dyskretna,
 • algebra liniowa,
 • analiza matematyczna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • metody numeryczne w inżynierii;

 

Brzmi skomplikowanie? To oczywiście niezbędna podstawa. Studenci w ramach zajęć poznawać będą przede wszystkim tajniki programowania skryptowego i obiegowego.

Poznają skomplikowaną architekturę komputerów, będą się uczyć jak korzystać z baz danych i jak tworzyć skomplikowane sieci komputerowe.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów informatyki będzie wyjątkowo rozległa, przy jednoczesnym jej ukierunkowaniu i dostosowaniu do wymogów tej konkretnej dziedziny.

To nie tylko wiedza ogólna z zakresu informatyki, ale przede wszystkim odnosząca się do przetwarzania, składowania, przenoszenia i bezpieczeństwa informacji, które przekazywane są w formie elektronicznej.

Umiejętności przyszłych informatyków są naczelnym celem kształcenia na tym kierunku. Wiedza teoretyczna stanowi tylko podstawę do wykorzystywania jej w praktyce.

Zatem przyszli informatycy posiadają wysoko rozwinięte kwalifikacje z zakresu tworzenia programowania, konstruowania sieci informatycznych, rozwiązywania problemów z zakresu interdyscyplinarnych dziedzin inżynierskich.

W dobie powszechnej cyfryzacji i informatyzacji osoby, które kończą ten kierunek, muszą być przygotowane do współpracy z konstruktorami, mechanikami, automatykami, czy architektami.

 

4. Gdzie studiować informatykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek informatyka:

Ile trwają studia na kierunku informatyka?

Ile trwają studia na kierunku informatyka?

Studia na kierunku informatyka trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia na kierunku informatyka obejmują kształcenie na dwóch stopniach edukacyjnych – licencjackim / inżynierskim oraz magisterskim. Studia pierwszego stopnia trwają 3 - 4 lata i zapewniają przyszłym absolwentom podstawową wiedzę, która już wtedy daje szansę na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia.

Warto wspomnieć, że informatykę możemy studiować w formie jednolitym magisterskim - dotyczy to studiów wojskowych.

Studia II stopnia (magisterskie) mają charakter uzupełniający i trwają 1,5 - 2 lata. Osoby, które wcześniej uzyskały tytuł inżyniera, w trakcie tej części edukacyjnej rozwijają swoje umiejętności i kwalifikacje. Finalizacją studiów na kierunku informatyka jest obrona pracy magisterskiej.

Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to absolwenci otrzymują tytuł magistra informatyka i w trakcie rozwoju kariery zawodowej mogą zaprezentować pełnię pozyskanych w trakcie studiów kwalifikacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku informatyka co roku przyciągają bardzo dużą liczbę osób chętnych, wszyscy podążają za możliwością znalezienia dobrego zatrudnienia po ich ukończeniu.

Jednak statystyki pokazują, że znaczna część osób już w trakcie pierwszego roku studiów rezygnuje z nich. Natłok wiedzy, skomplikowana terminologia, nacisk na umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem przedmiotów ścisłych. To sprawia, że na tym kierunku zostają jedynie najwytrwalsi.

By uniknąć rozczarowań w przyszłości, należy zadać sobie pierwsze i podstawowe pytanie – czy to są studia dla mnie? Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla mnie problemu? Czy abstrakcyjne myślenie potrafię przełożyć na praktyczne działanie? Jeżeli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, to możesz zacząć poważnie myśleć o rozpoczęciu studiów na tym kierunku.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Podstawową czynnością, jaką musisz zrobić, jest perfekcyjne przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Większość polskich uczelni uznaje za przedmioty obowiązkowe (zdawane na poziomie rozszerzonym!) matematykę oraz język obcy nowożytny. W grupie przedmiotów do wyboru, z których trzeba wybrać co najmniej jeden, znajduje się:

 • fizyka
 • chemia
 • informatyka

 

Oczywiście im większa liczba przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, by dostać się na te studia (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli twoje szczególne uzdolnienia obejmują łatwość rozumienia przedmiotów ścisłych, to może warto byłoby rozważyć udział w olimpiadzie przedmiotowej?

Laureaci i finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności i w procesie rekrutacji otrzymują maksymalną liczbę punktów. W przypadku studiów na kierunku informatyka najbardziej opłacalne byłoby wzięcie w olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Fizyczna 
 • Olimpiada Informatyczna

 

Ostatni bardzo ważny etap w procesie rekrutacji obejmuje czas składania dokumentów, ponieważ to on stanowi ostateczne potwierdzenie przyjęcia danego kandydata. Na stronach uczelni śledź czas ich dostarczania, byś – już po zakończonym procesie rekrutacji – nie zaniedbał tego.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku informatyka?

Jaka praca po studiach na kierunku informatyka?

Absolwenci studiów na kierunku informatyka nie mają żadnych problemów, jeśli chodzi o znalezienie satysfakcjonującego i dobrze płatnego zatrudnienia.

W dobie powszechnej cyfryzacji i elektronicznego przekazywania informacji właściwie każda firma korzysta z usług specjalistów z zakresu informatyki.

Praca, na którą mogą liczyć absolwenci obejmuje potężny sektor programistyczny. Informatyk w sposób biegły zajmuje się pisaniem, naprawą i modyfikacją programowania, tworzy skomplikowane bazy danych i pracuje nad rozprzestrzenianiem się sieci informatycznych.

 

Informatycy mogą realizować się zawodowo jako administratorzy sieci IT, twórcy stron internetowych, czy graficy. Wszystko zależy od ich własnych potrzeb.

To absolwenci tego kierunku wyznaczają aktualne trendy na rynku pracy, na którym każdego dnia pojawią się nowe oferty zatrudnienia w nie tylko lokalnych firmach, ale i międzynarodowych korporacjach o zróżnicowanych profilach działalności.

 

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku informatyka? Nie bez powodu, gdyż informatyk to obecnie „zawód przyszłości”, a dzięki prężnie rozwijającemu się rynkowi w tej dziedzinie specjaliści w tej profesji są jak najbardziej poszukiwani.

Obecne statystyki pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają najmniejszego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Często studenci rezygnują z kształcenia w zakresie studiów magisterskich ze względu na posiadanie stałego zatrudnienia już w czasie edukacji na poziomie licencjatu. 

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • webmaster
 • grafik komputerowy
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych
 • administrator sieci komputerowych
 • projektant gier komputerowych
 • specjalista informatyk
 • programista
 • specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • twórca stron internetowych 
 • manager projektów IT
 • informatyk w małych i dużych organizacjach

 

Jeżeli zatem jesteś przekonany, że odnajdziesz się w świecie informacji cyfrowej, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka?

Większość studentów, którzy kończą ten kierunek nie może narzekać na brak powodzenia w sferze zawodowej.

Tak o informatyce mówi Justyna, absolwentka tego kierunku:

Po zakończeniu studiów podstawiłam wszystko na jedną kartkę i złożyłam swoją kandydaturę w międzynarodowej korporacji z siedzibą w Barcelonie. Było to zagranie ryzykowne, ale dziś wiem, że te studia i te decyzje sprawiły, że jestem szczęśliwą programistką z międzynarodowym doświadczeniem!

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE: