Studia II stopnia

Największy wybór studiów

II stopnia - magisterskich w Polsce

Odkryj ponad 850 kierunków studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2021

 

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Studia II stopnia w Polsce to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o studiach II stopnia

 

KIERUNKI MAGISTERSKIE

Miasto
Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Administracja i polityka publiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna II stopnia stacjonarne
Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Advanced materials and nanotechnology II stopnia stacjonarne
Aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Agriculture II stopnia stacjonarne
Agrobiznes II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia niestacjonarne
Akustyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Amerykanistyka II stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka żywności II stopnia stacjonarne
Analiza danych II stopnia stacjonarne
Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza i kreowanie trendów II stopnia stacjonarne
Analiza i przetwarzanie danych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Anglistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja II stopnia stacjonarne
Animacja kultury II stopnia stacjonarne
Antropologia literatury, teatru i filmu II stopnia stacjonarne
Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
Applied informatics II stopnia stacjonarne
Applied mathematics II stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
Archaeology II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architecture II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II stopnia stacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Art & design II stopnia stacjonarne
Artes liberales II stopnia stacjonarne
Arteterapia II stopnia stacjonarne
Astrofizyka i kosmologia II stopnia stacjonarne
Astronomia II stopnia stacjonarne
Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatic control and robotics II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana II stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa II stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych II stopnia stacjonarne
Ba law in international relations II stopnia stacjonarne
Bachelor of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Badania artystyczne II stopnia stacjonarne
Balkan studies II stopnia stacjonarne
Bałkanistyka II stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe II stopnia stacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Behawiorystyka zwierząt II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online II stopnia online
Big data analytics II stopnia stacjonarne
Bim – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku II stopnia stacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Biobiznes II stopnia stacjonarne
Biochemia II stopnia stacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Biofizyka II stopnia stacjonarne
Biofizyka molekularna i komórkowa II stopnia stacjonarne
Biogospodarka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Bioinformatyka II stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka II stopnia stacjonarne
Biologia medyczna II stopnia stacjonarne
Biologia stosowana II stopnia stacjonarne
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering II stopnia stacjonarne
Biomedycyna II stopnia stacjonarne
Biostatystyka II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biotechnology II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Biżuteria II stopnia stacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and finance management II stopnia stacjonarne
Business management II stopnia stacjonarne
Ceramika II stopnia stacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia budowlana II stopnia stacjonarne
Chemia i inżynieria materiałów II stopnia stacjonarne
Chemia i toksykologia sądowa II stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyczna II stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu II stopnia stacjonarne
Chemia kryminalistyczna II stopnia stacjonarne
Chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia stacjonarne
Chemia materiałowa II stopnia stacjonarne
Chemia medyczna II stopnia stacjonarne
Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
Chemical technology II stopnia stacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Civil engineering II stopnia stacjonarne
Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Comparative heritage studies II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Computer science and information systems II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering II stopnia stacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Cultural communication II stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo II stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design i zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne
Design krajobrazu II stopnia stacjonarne
Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa II stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online II stopnia online
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia niestacjonarne
Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
Drug discovery and development II stopnia stacjonarne
Dyplomacja europejska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i kultura mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji II stopnia stacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
E-gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
E-pedagogika II stopnia niestacjonarne
Ecology and evolution II stopnia stacjonarne
Economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne
Edytorstwo II stopnia stacjonarne
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologiczne źródła energii II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia biznesu i finanse II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering II stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering II stopnia stacjonarne
Electronics and telecommunications II stopnia stacjonarne
Elektroniczne przetwarzanie informacji II stopnia stacjonarne
Elektronika II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią II stopnia stacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
Engineering management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English philology II stopnia stacjonarne
English philology - teacher training programme II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental engineering II stopnia stacjonarne
Environmental protection II stopnia stacjonarne
Environmental protection and management II stopnia stacjonarne
Etnologia II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt II stopnia stacjonarne
Etyka II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European joint master`s programme in english and american studies II stopnia stacjonarne
European studies II stopnia stacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Europeistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Familiologia II stopnia stacjonarne
Fennistyka II stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i kultura mediów II stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach II stopnia stacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska - studia online II stopnia online
Filologia angielska w zakresie nauczania języka II stopnia stacjonarne
Filologia angielska z elementami translatoryki II stopnia stacjonarne
Filologia angielska z językiem niemieckim II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia bałkańska II stopnia stacjonarne
Filologia bałtycka II stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Filologia chorwacka z językiem serbskim II stopnia stacjonarne
Filologia czeska II stopnia stacjonarne
Filologia francuska II stopnia stacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska - studia online II stopnia online
Filologia germańska z językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
Filologia indyjska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską II stopnia stacjonarne
Filologia koreańska II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka II stopnia stacjonarne
Filologia niemiecka II stopnia niestacjonarne
Filologia obca nauczycielska II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - arabistyka II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - indologia II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - iranistyka II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - japonistyka II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - sinologia II stopnia stacjonarne
Filologia orientalna - turkologia II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia polska - studia online II stopnia online
Filologia polska jako obca II stopnia stacjonarne
Filologia polska nauczycielska II stopnia stacjonarne
Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
Filologia portugalska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Filologia rumuńska II stopnia stacjonarne
Filologia skandynawska II stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska II stopnia stacjonarne
Filologia szwedzka II stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska II stopnia stacjonarne
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim II stopnia stacjonarne
Filologia węgierska II stopnia stacjonarne
Filologia włoska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia wschodniosłowiańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologie regionów II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy II stopnia stacjonarne
Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online II stopnia online
Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w języku angielskim II stopnia stacjonarne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia II stopnia stacjonarne
Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie II stopnia stacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Food technology and human nutrition II stopnia stacjonarne
Forest information technology II stopnia stacjonarne
Forestry II stopnia stacjonarne
Fotografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fotografia i multimedia II stopnia stacjonarne
Game studies II stopnia stacjonarne
Gastronomia - sztuka kulinarna II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kataster II stopnia stacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geofizyka II stopnia stacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
Geografia społeczno - ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
Geoinformacja II stopnia stacjonarne
Geoinformacja środowiskowa II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia II stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana II stopnia stacjonarne
Geopolityka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geopolityka i studia strategiczne II stopnia stacjonarne
Geoturystyka II stopnia stacjonarne
Germanistik II stopnia stacjonarne
Germanistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global change biology II stopnia stacjonarne
Global communication II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Górnictwo i geologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i zarządzanie publiczne II stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie II stopnia stacjonarne
Gospodarka turystyczna II stopnia stacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Grafika - studia online II stopnia online
Graphic arts II stopnia stacjonarne
Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
Hipologia i jeździectwo II stopnia stacjonarne
Hispanistyka II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia stacjonarne
Historia i kultura żydów II stopnia stacjonarne
Historia sztuki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia w przestrzeni publicznej II stopnia stacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Human resources i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie II stopnia stacjonarne
Humanitarian action II stopnia stacjonarne
Hungarystyka II stopnia stacjonarne
Iberoznawstwo II stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura II stopnia stacjonarne
Industrial and engineering chemistry II stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatics II stopnia stacjonarne
Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - data science II stopnia stacjonarne
Informatyka - studia online II stopnia online
Informatyka algorytmiczna II stopnia stacjonarne
Informatyka analityczna II stopnia stacjonarne
Informatyka gier komputerowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy informacyjne II stopnia stacjonarne
Informatyka i systemy inteligentne II stopnia stacjonarne
Informatyka przemysłowa II stopnia stacjonarne
Informatyka społeczna II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Infotronika II stopnia stacjonarne
Innovation management II stopnia stacjonarne
Innowacje w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność produktu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Intellectual property and new technologies II stopnia stacjonarne
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia strategiczne II stopnia stacjonarne
Intermedia II stopnia stacjonarne
International and political studies II stopnia stacjonarne
International business II stopnia stacjonarne
International business economics II stopnia stacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International cultural studies II stopnia stacjonarne
International economic relations II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International master double degree program in business economics II stopnia stacjonarne
International master of horticultural science II stopnia stacjonarne
International politics and diplomacy II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
International relations and public diplomacy II stopnia stacjonarne
International security and development II stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości II stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ciepła II stopnia stacjonarne
Inżynieria cyklu życia produktu II stopnia stacjonarne
Inżynieria danych II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria geologiczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna II stopnia stacjonarne
Inżynieria górnicza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i analiza danych II stopnia stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna II stopnia stacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kwantowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechatroniczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria medyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych II stopnia stacjonarne
Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych II stopnia stacjonarne
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej II stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia niestacjonarne
Inżynieria rolnicza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria rolno-spożywcza i leśna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środków transportu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów II stopnia stacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu II stopnia niestacjonarne
Inżynieria zarządzania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It cyber security II stopnia stacjonarne
It in business II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II stopnia stacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i rozwój produktu II stopnia stacjonarne
Japonistyka II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka rozrywkowa II stopnia stacjonarne
Język biznesu II stopnia stacjonarne
Język i literatura rosji II stopnia niestacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Język niemiecki i komunikacja w biznesie II stopnia stacjonarne
Język polski w komunikacji społecznej II stopnia stacjonarne
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych II stopnia stacjonarne
Judaistyka II stopnia stacjonarne
Kartografia i geomatyka II stopnia stacjonarne
Kierunek administracyjno-ekonomiczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny II stopnia stacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka komunikacji II stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich II stopnia stacjonarne
Komunikacja europejska II stopnia stacjonarne
Komunikacja kultury i religi II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa II stopnia stacjonarne
Komunikacja wizerunkowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe, reklama, branding, pr II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Korozja II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kosmetologia - studia online II stopnia online
Krajoznawstwo i turystyka historyczna II stopnia stacjonarne
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia i resocjalizacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo II stopnia stacjonarne
Krytyka literacka II stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna osób starszych II stopnia stacjonarne
Kultura fizyczna w służbach mundurowych II stopnia stacjonarne
Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Kultura w mediach i komunikacji II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - teksty kultury II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kultury mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kuratorstwo i teorie sztuki II stopnia stacjonarne
Kynologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Leśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska II stopnia stacjonarne
Lingwistyka w biznesie II stopnia stacjonarne
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
Literatura powszechna II stopnia stacjonarne
Logistics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistics - studia online II stopnia online
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia online II stopnia online
Logistyka i administrowanie w mediach II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym II stopnia stacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią II stopnia stacjonarne
Logopedia z fonoaudiologią II stopnia stacjonarne
Lotnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online II stopnia online
Management and law II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management and production engineering II stopnia stacjonarne
Manager projektów społecznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations II stopnia stacjonarne
Mangement II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
Marketing internetowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in applied global economics II stopnia stacjonarne
Master in big data science II stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in financial crime prevention II stopnia stacjonarne
Master in food systems II stopnia stacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Master of business studies II stopnia stacjonarne
Master of digital entrepreneurship II stopnia stacjonarne
Master of liberal arts II stopnia stacjonarne
Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master of operations management II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka komputerowa II stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana II stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach II stopnia stacjonarne
Matematyka w technice II stopnia stacjonarne
Materials engineering II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Mathematics II stopnia stacjonarne
Mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronic engineering II stopnia stacjonarne
Mechatronics II stopnia stacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa II stopnia stacjonarne
Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
Media interaktywne i widowiska II stopnia stacjonarne
Media kreatywne: projektowanie gier i animacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mediacja sztuki II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metalurgia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie II stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne II stopnia stacjonarne
Mikro i nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia II stopnia stacjonarne
Mining and geology II stopnia stacjonarne
Modelowanie matematyczne i analiza danych II stopnia stacjonarne
Modern business management II stopnia stacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Muzeologia II stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna II stopnia stacjonarne
Muzyka w mediach i produkcja muzyki II stopnia stacjonarne
Muzyka w multimediach II stopnia stacjonarne
Muzykologia II stopnia stacjonarne
Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
Nanotechnologia II stopnia stacjonarne
National security II stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody II stopnia stacjonarne
Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki II stopnia stacjonarne
Nauki o jakości II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Navigation (in english) II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Niderlandystyka II stopnia stacjonarne
Obronność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ocean engineering II stopnia stacjonarne
Oceanografia II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona dóbr kultury II stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna II stopnia stacjonarne
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna II stopnia stacjonarne
Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
Ogrodnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optoelektronika II stopnia stacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka II stopnia stacjonarne
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Orientalistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Papiernictwo i poligrafia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online II stopnia online
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika nauczycielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Performatyka II stopnia stacjonarne
Philosophy II stopnia stacjonarne
Philosophy and culture of east-central europe II stopnia stacjonarne
Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
Physics and astronomy II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Planowanie przestrzenne II stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne
Pojazdy samochodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polacy i niemcy w europie II stopnia stacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online II stopnia online
Polityka społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie II stopnia stacjonarne
Polonistyka antropologiczno-kulturowa II stopnia stacjonarne
Polonistyka-komparystyka II stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
Porównawcze studia cywilizacji II stopnia stacjonarne
Portugalistyka II stopnia stacjonarne
Power engineering II stopnia stacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
Prawno - administracyjny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo europejskie II stopnia stacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia niestacjonarne
Prawo zamówień publicznych II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
Product & process management II stopnia stacjonarne
Produkcja medialna II stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia II stopnia stacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej II stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne II stopnia stacjonarne
Projektowanie mebla II stopnia stacjonarne
Projektowanie mebli II stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru II stopnia stacjonarne
Protetyka słuchu II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce II stopnia stacjonarne
Przekład literacki II stopnia stacjonarne
Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo II stopnia stacjonarne
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe II stopnia stacjonarne
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
Psychologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w zarządzaniu II stopnia niestacjonarne
Public management II stopnia stacjonarne
Public relations II stopnia stacjonarne
Publikowanie cyfrowe i sieciowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantum information technology II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia niestacjonarne
Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Relacje międzykulturowe II stopnia stacjonarne
Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata II stopnia stacjonarne
Renewable energy sources and waste management II stopnia stacjonarne
Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
Retoryka stosowana II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja miast II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych II stopnia stacjonarne
Reżyseria II stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów II stopnia stacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych II stopnia stacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Romanistyka II stopnia stacjonarne
Rosjanoznawstwo II stopnia stacjonarne
Rusycystyka II stopnia stacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
Rzeźba II stopnia stacjonarne
Scenografia II stopnia stacjonarne
Sinologia II stopnia stacjonarne
Skandynawistyka II stopnia stacjonarne
Slawistyka II stopnia stacjonarne
Sociology II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online II stopnia online
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Socjologia ekonomiczna II stopnia stacjonarne
Socjologia grup dyspozycyjnych II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Społeczeństwo informacyjne II stopnia stacjonarne
Sport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Środki transportu i logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online II stopnia online
Studia azjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia dualne - żywienie zwierząt II stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia europejskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia nad buddyzmem współczesnym II stopnia stacjonarne
Studia nad nauką i technologią II stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością II stopnia stacjonarne
Studia niderlandystyczne II stopnia stacjonarne
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne
Studia pisarskie II stopnia stacjonarne
Studia polsko - ukraińskie II stopnia stacjonarne
Studia slawistyczne II stopnia stacjonarne
Studia śródziemnomorskie II stopnia stacjonarne
Studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Studia wschodnie II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Systemy i urządzenia przemysłowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
Sztuka i edukacja II stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo ceramiki II stopnia stacjonarne
Sztuka i wzornictwo szkła II stopnia stacjonarne
Sztuka mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka mediów i edukacja wizualna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka ogrodowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuka pisania II stopnia stacjonarne
Sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Sztuki plastyczne II stopnia stacjonarne
Sztuki sceniczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Sztuki wizualne II stopnia stacjonarne
Taniec II stopnia stacjonarne
Taniec w kulturze fizycznej II stopnia stacjonarne
Teatrologia II stopnia stacjonarne
Technika rolnicza i leśna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Techniki dentystyczne II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury II stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Technologie ochrony środowiska II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka II stopnia stacjonarne
Telekomunikacja II stopnia stacjonarne
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
Teologia II stopnia stacjonarne
Teologia kanoniczna II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tkanina i stylizacja wnętrz II stopnia stacjonarne
Tłumaczenia pisemne i multimedialne II stopnia stacjonarne
Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
Tourism and leisure II stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transatlantic studies II stopnia stacjonarne
Transition, innovation and sustainability environments II stopnia stacjonarne
Translatoryka II stopnia stacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport in english II stopnia stacjonarne
Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
Turystyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa II stopnia stacjonarne
Turystyka i kultura śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem II stopnia stacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ukrainistyka II stopnia stacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Visual arts II stopnia stacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej II stopnia stacjonarne
Wiedza o teatrze II stopnia stacjonarne
Winogrodnictwo i enologia II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo II stopnia stacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wschodoznawstwo II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i sport II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zaawansowane materiały i nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Zaawansowane materiały inżynierskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową II stopnia stacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopnia stacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności II stopnia stacjonarne
Zarządzanie kreatywne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kulturą współczesną II stopnia stacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem II stopnia stacjonarne
Zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne II stopnia stacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zmianą społeczną II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie II stopnia stacjonarne
Zaufane systemy sztucznej inteligencji II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielone technologie II stopnia stacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki MAGISTERSKIE

Tryb kierunku
studia II stopnia
Grupa kierunków
Miasto
SORTOWANIE:

Trwa ładowanie wyników

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA II STOPNIA

Tryb kierunku
studia II stopnia
Grupa kierunków
Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki MAGISTERSKIE:

ADMINISTRACJA ANALITYKA CHEMICZNA
ANALIZA DANYCH

POKAŻ WIĘCEJ

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Kierunki MAGISTERSKIE:

ADMINISTRACJA
ARCHAEOLOGY
ARCHEOLOGIA

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki MAGISTERSKIE:

ADMINISTRACJA
ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ANGLISTYKA

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Łódzka

Kierunki MAGISTERSKIE:

ARCHITEKTURA
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BIOGOSPODARKA ZRÓWNOWAŻONA

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki MAGISTERSKIE:

ADMINISTRACJA
ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY
AMERYKANISTYKA

POKAŻ WIĘCEJ

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

POPULARNE STUDIA II STOPNIA

Miasto
SORTOWANIE: